Rekrutacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Pojęcie rekrutacji przyjmuje dwa znaczenia:

 • szeroko - jest rozumiana jako cały proces zatrudnienia pracowników,
 • wąsko - jest rozumiana jako pierwszy etap procesu zatrudniania.

Tu rozpatrujemy ją w ujęciu wąskim. Szczególną uwagę poświęcamy rekrutacji zewnętrznej. Rekrutacja wewnętrzna jest omawiana w artykule przesunięcia wewnętrzne.

Rekrutacja jest pierwszym etapem zatrudnienia pracownika. Jej celem jest znalezienie wystarczającej liczby kandydatów, spośród których można będzie dokonać selekcji. Punktem wyjścia do rekrutacji jest analiza potrzeb i braków kadrowych w organizacji. Braki te mogą dotyczyć ilości pracowników lub kwalifikacji. W drugim przypadku można rozważyć szkolenia i przesunięcia (rekrutacja wewnętrzna) zamiast rekrutacji zewnętrznej. Dalszymi etapami jest podpisanie umowy o pracę (lub innej) oraz adaptacja pracowników.

Rekrutacja może mieć charakter szeroki lub wąski. W przypadku rekrutacji szerokiej oferty są kierowane poprzez wysokonakładowe gazety, internet i inne środki przekazu docierające do dużej grupy potencjalnych pracowników. W przypadku wąskiej, stosowane są metody dotarcia do określonej grupy osób. Koszt dotarcia do wybranych osób jest zwykle większy, niż zarzucenie "szerokiej sieci".


Praktyka

Rekrutacja może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. W przypadku bezpośredniej, zajmuje się nią wydzielona komórka lub pracownik firmy. Korzystają z niej firmy, które posiadają służby kadrowe zdolne do przeprowadzenia rekrutacji. Rekrutacja pośrednia jest prowadzona poprzez wyspecjalizowane agencje. Dawniej była stosowana przez firmy nowe, które nie rozwinęły swoich służb kadrowych, jednak obecnie, w dobie outsourcingu coraz więcej dużych firm zleca rekrutację na zewnątrz.

Warto przeczytać: Jak zaprezentować się przyszłemu pracodawcy?

W przypadku rekrutacji zewnętrznej można korzystać z następujących źródeł kandydatów:

Niewątpliwą zaletą rekrutacji zewnętrznej jest większe prawdopodobieństwo znalezienia pracownika o wymaganych kwalifikacjach. Ponadto organizacja pozyskuje świeżą wiedzę, pozbawionych firmowych nawyków pracowników, możliwość wyboru formy zatrudnienia. Jednak występują trudności z precyzyjnym określeniem potrzeb kwalifikacyjnych, istnieje ryzyko konfliktu z dotychczasowymi pracownikami, pracownicy dłużej się adaptują. Nie bez znaczenia są również wyższe koszty rekrutacji zewnętrznej.

Metody

Podstawowymi metodami rekrutacji zewnętrznej są:

 • Ogłoszenie w mediach - może przyjąć formę anonsu prasowego w gazecie lokalnej, specjalistycznej lub ogólnokrajowej, może przyjąć formę ogłoszenia radiowego lub reklamy telewizyjnej,
 • "Head Hunter"- zlecenie wyszukania odpowiednich kandydatów do pracy specjalistom w zakresie doboru pracowników lub firmom o takiej specjalności,
 • Komputerowe poszukiwanie pracowników- wykorzystywanie rozwiniętych służb (urząd pracy, stowarzyszenie naukowe,) świadczących usługi pośrednictwa pracy,
 • "Specjalne wydarzenia" - zaaranżowanie sytuacji, w której nowo powstała firma lub firma wchodząca na rynek przyciągnie potencjalnych klientów,
 • Rekrutacja w szkołach - firmy sponsorują wybrane typy szkoły zawodowych, w zamian, za co mają łatwiejszy dostęp do absolwentów i prawo pierwszego oferanta,
 • Praktyki wakacyjne - rekrutowanie pracowników spośród praktykantów i młodych ludzi zatrudnionych czasowo przez okres wakacji,
 • "Wejście bez pukania"(Kandydaci z "ulicy") - potencjalni pracownicy sami zgłaszają się do przedsiębiorstwa, z własnej inicjatywy,
 • "Rozwój kariery" - zaproponowanie konkurencyjnych warunków umożliwiających rozwój kariery przyszłemu pracownikowi, mając w nadziei, że podejmie on decyzję o zmianie pracodawcy,
 • Technika rekrutacji przez związki zawodowe - przeniesienie części uprawnień i działań rekrutacyjnych na związek zawodowy.

Warto przeczytać: Co warto wiedzieć o pracodawcy?

Koszty rekrutacji

Analizując rekrutację jako cały proces zatrudnienia, a nie tylko jego pierwszy krok, można zwrócić uwagę koszty związane z:

 • ponoszeniem nakładów na przygotowanie i umieszczenie ogłoszenia o wolnym etacie
 • szkoleniem
 • czasem personelu, który poświęca on na prowadzenie rozmów wstępnych, badań testowych itp.
 • czynnościami administracyjnymi, które poprzedzają zatrudnienie pracownika
 • pozyskaniem i udzielaniem informacji o nowym pracowniku
 • niższym poziomem zdolności i sprawności do wykonywania zawodu pracownika, który dopiero integruje się z załogą i firmą

Koszt przygotowania i zamieszczenia ogłoszenia zależy od rodzaju stanowiska, które oferuje firma oraz od tego, do kogo kierujemy daną ofertę. Do tych kosztów możemy zaliczyć wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszenia w prasie, radiu, telewizji czy w internecie oraz prowizję, którą firma zapłaci agencji doradztwa personalnego jeżeli skorzysta z jej usług.

Koszty szkolenia obejmują koszty materiałów szkoleniowych, koszty szkolenia w ramach danego programu oraz szkolenie nowego bądź dotychczasowego pracownika w miejscu pracy przez pracowników z doświadczeniem.

Koszty przeprowadzenia badań testowych przez pracowników obejmują zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia danego testu oraz wydatki związane z opłaceniem specjalistów dokonujących analizy wyników, jeżeli sami pracownicy nie posiadają takich uprawnień.

Czynności administracyjne poprzedzające zatrudnienie pracowników obejmują m.in. przyjmowanie podań, przeglądanie dokumentacji kandydatów oraz sprawdzanie referencji poprzez np. wywiad środowiskowy.

Pozyskanie i udzielenie informacji o nowym pracowniku dotyczy rejestracji danych na temat każdego nowego pracownika oraz informowania go o świadczeniach, które mu przysługują.

Niższy poziom sprawności zawodowej pracowników, którzy dopiero integrują się z załoga i firmą dotyczy m.in. nieznajomości zasad i zwyczajów panujących w danej firmie czy chociażby cech charakteru pracownika.

Aby zminimalizować koszty rekrutacji musimy przede wszystkim skutecznie planować proces poszukiwania odpowiednich pracowników na dane stanowisko. Pomoże nam to uniknąć niepotrzebnych wydatków oraz zagwarantuje, że nowo przyjęty kandydat będzie posiadał wymagane przez nas kwalifikacje i że będzie dawał z siebie wszystko w procesie pracy.

Bibliografia

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.