Stowarzyszenie Księgowych

Z Encyklopedia Zarządzania

Stowarzyszenie Księgowych - jest to polska organizacja, która składa się z osób związanych zawodowo z finansami i rachunkowością. Jest to jedna z największych oraz najstarszych takich organizacji. W Polsce istnieje od 1907 r. i dba o najwyższą jakość kompetencji swoich członków aż do dziś. Jest liderem wśród szkoleń związanych z tematyką rachunkowości oraz dziedzin pokrewnych. Szkolenia te przygotowują do pracy w zawodzie księgowego i finansisty oraz doskonalą i aktualizują wiedzę, m.in. z rachunkowości finansowej, podatków, finansów, kadr i płac, rachunkowości zarządczej, zarządzania i organizacji, kontroli i audytu, prawa i administracji oraz zamówień publicznych.

TL;DR

Stowarzyszenie Księgowych to polska organizacja związana z finansami i rachunkowością. Istnieje od 1907 roku i oferuje szkolenia z zakresu rachunkowości i pokrewnych dziedzin. Stowarzyszenie certyfikuje zawód księgowego i ma 26 oddziałów w Polsce. Jego cele to m.in. edukacja, obrona praw zawodu oraz rozwój rachunkowości. Stowarzyszenie organizuje konkurs "Księgowi Przyszłości" i jest członkiem Federacji Europejskich Księgowych.

Trochę o historii

Stowarzyszenie Księgowych założono 9 czerwca 1907 r. wtedy pod nazwą "Związek Buchalterów w Warszawie". Swoim zasięgiem obejmowało całe Królestwo Polskie. W 1926 r. uchwalono statut, w którym zmieniono nazwę na "Związek Księgowych w Polsce" natomiast pod nazwą "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce" istnieje od 30 lipca 1946 r.

18 maja 1958 r. odbył się I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zjazdy te odbywają się do czasów obecnych raz na 4 lata, w terminie, który nie przekracza sześciu miesięcy od upływu kadencji organów naczelnych.

4 lata później przeprowadzono I edycję konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości. W tym roku (2020) odbyła się już 52 edycja tego konkursu. W 1996 r. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przystąpiło do Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA). 10 lat później Zarząd Główny SKwP wydał pierwszy numer środowiskowego pisma "Świat Księgowych". W 2007 r. miał miejsce Kongres Polskiej Rachunkowości z okazji setnej rocznicy ruchu zawodowego księgowych w Polsce. W tym też roku SKwP wdrożył Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości[1].

Certyfikacja księgowych

Zarząd Stowarzyszenia w 2009 r. postanowił wcielić w życie czterostopniową certyfikację zawodu księgowego oraz wprowadzić tytuł "dyplomowany księgowy". W następnym roku przeprowadzono już pierwszy egzamin na "dyplomowanego księgowego" oraz wręczono certyfikaty. W tym też roku 9 czerwca ustanowiono Dniem Księgowego. W 2013 r. został wprowadzony tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych, natomiast zawodowy tytuł certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w 2015 r.. W SKwP ogłoszono rok 2017 Rokiem Księgowego[2].

Oddziały okręgowe

Stowarzyszenie Księgowych działa na terenie całej Polski i posiada 26 oddziałów okręgowych w każdym większym mieście oraz jeden Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, który znajduje się w Warszawie[2].

Cele Stowarzyszenia

Głównymi celami są[3]:

 1. "działalność oświatowa, to jest: edukacyjna, szkoleniowa i wydawnicza, w zakresie przygotowania do zawodu księgowego i zawodów pokrewnych związanych z rachunkowością oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania tych zawodów,
 2. krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i zawodów pokrewnych związanych z rachunkowością, obrona praw, godności i zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia,
 3. troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
 4. dążenie do rozwoju teorii i doskonalenia praktyki rachunkowości oraz dziedzin związanych z rachunkowością,
 5. popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie rachunkowości".

Członkowie Stowarzyszenia

"Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na[4]:

 1. zwyczajnych,
 2. zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
 3. honorowych,
 4. wspierających"

Władze Stowarzyszenia

Władze składają się z[5]:

1) "organy naczelne:

 • Krajowy Zjazd Delegatów stanowiący najwyższą władzę Stowarzyszenia w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy,
 • Zarząd Główny,
 • Główna Komisja Rewizyjna,
 • Główny Sąd Koleżeński,

2) organy okręgowe:

 • walne zebranie członków lub okręgowy zjazd delegatów,
 • zarząd oddziału okręgowego,
 • okręgowa komisja rewizyjna,
 • okręgowy sąd koleżeński".

Konkurs "Księgowi Przyszłości"

1 marca 2018 r. odbyła się trzecia edycja konkursu "Księgowi Przyszłości" organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Każda edycja przeprowadzana jest w różnych kategoriach. Pierwsza edycja dotyczyła zawodowej i studenckiej, natomiast druga uczniowskiej, w której brali udział uczniowie ekonomicznych szkół ponadgimnazjalnych. W tej edycji mieli sprawdzić się eksperci ds. płac i kadr. Od uczestników wymagana była nie tylko znajomość rachunkowości i podatków, ale także umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu czy umiejętność pracy w zespole. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może sprawdzić swoją wiedzę merytoryczną. Celem konkursu jest budowanie wizerunku księgowych oraz ich rozwój[6].

Federacja Europejskich Księgowych

Federacja Europejskich Księgowych (Federation des Experts-comptable Europeens - FEE) zrzesza 50 organizacji księgowych i biegłych rewidentów, które rozmieszczone są w 37 krajach Europy. Istnieje na rynku od 1986 r., natomiast Polska uzyskała członkostwo w grudniu 2002 r. FEE skupia prawie milion przedstawicieli zawodu księgowego oraz biegłego rewidenta[7].


Stowarzyszenie Księgowychartykuły polecane
Polskie Towarzystwo TowaroznawczeStopień naukowyProject Management InstituteAssociation for Project ManagementLondon Business SchoolPolskie Towarzystwo EkonomiczneACCABiuro karierOchotnicze hufce pracyKalendarz zmianowy

Przypisy

 1. Folder SKwP
 2. 2,0 2,1 Langiewicz J. (2016), Wstęp, "Świat Księgowych", nr 2(40)/2016, s. 4
 3. Statut Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, art. 5 ust. 2
 4. Statut Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, art. 7
 5. Statut Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, art. 16 ust. 1
 6. Szczepańska M. (2018), "Konkurs", "Świat Księgowych", nr 1(47)/2018, s. 6-7
 7. Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności (2015), s. 8

Bibliografia


Autor: Aneta Błaszczyk