Stowarzyszenie Księgowych

Z Encyklopedia Zarządzania
Stowarzyszenie Księgowych
Polecane artykuły

Stowarzyszenie Księgowych - jest to polska organizacja, która składa się z osób związanych zawodowo z finansami i rachunkowością. Jest to jedna z największych oraz najstarszych takich organizacji. W Polsce istnieje od 1907 r. i dba o najwyższą jakość kompetencji swoich członków aż do dziś. Jest liderem wśród szkoleń związanych z tematyką rachunkowości oraz dziedzin pokrewnych. Szkolenia te przygotowują do pracy w zawodzie księgowego i finansisty oraz doskonalą i aktualizują wiedzę, m.in. z rachunkowości finansowej, podatków, finansów, kadr i płac, rachunkowości zarządczej, zarządzania i organizacji, kontroli i audytu, prawa i administracji oraz zamówień publicznych.

Trochę o historii

Stowarzyszenie Księgowych założono 9 czerwca 1907 r. wtedy pod nazwą „Związek Buchalterów w Warszawie”. Swoim zasięgiem obejmowało całe Królestwo Polskie. W 1926 r. uchwalono statut, w którym zmieniono nazwę na „Związek Księgowych w Polsce” natomiast pod nazwą „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce” istnieje od 30 lipca 1946 r.

18 maja 1958 r. odbył się I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zjazdy te odbywają się do czasów obecnych raz na 4 lata, w terminie, który nie przekracza sześciu miesięcy od upływu kadencji organów naczelnych.

4 lata później przeprowadzono I edycję konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości. W tym roku (2020) odbyła się już 52 edycja tego konkursu. W 1996 r. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przystąpiło do Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA). 10 lat później Zarząd Główny SKwP wydał pierwszy numer środowiskowego pisma „Świat Księgowych”. W 2007 r. miał miejsce Kongres Polskiej Rachunkowości z okazji setnej rocznicy ruchu zawodowego księgowych w Polsce. W tym też roku SKwP wdrożył Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości[1].

Certyfikacja księgowych

Zarząd Stowarzyszenia w 2009 r. postanowił wcielić w życie czterostopniową certyfikację zawodu księgowego oraz wprowadzić tytuł „dyplomowany księgowy”. W następnym roku przeprowadzono już pierwszy egzamin na „dyplomowanego księgowego” oraz wręczono certyfikaty. W tym też roku 9 czerwca ustanowiono Dniem Księgowego. W 2013 r. został wprowadzony tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych, natomiast zawodowy tytuł certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w 2015 r.. W SKwP ogłoszono rok 2017 Rokiem Księgowego[2].

Oddziały okręgowe

Stowarzyszenie Księgowych działa na terenie całej Polski i posiada 26 oddziałów okręgowych w każdym większym mieście oraz jeden Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, który znajduje się w Warszawie[2].

Cele Stowarzyszenia

Głównymi celami są[3]:

 1. „działalność oświatowa, to jest: edukacyjna, szkoleniowa i wydawnicza, w zakresie przygotowania do zawodu księgowego i zawodów pokrewnych związanych z rachunkowością oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania tych zawodów,
 2. krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i zawodów pokrewnych związanych z rachunkowością, obrona praw, godności i zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia,
 3. troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
 4. dążenie do rozwoju teorii i doskonalenia praktyki rachunkowości oraz dziedzin związanych z rachunkowością,
 5. popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie rachunkowości”.

Członkowie Stowarzyszenia

„Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na[4]:

 1. zwyczajnych,
 2. zwyczajnych – dyplomowanych księgowych,
 3. honorowych,
 4. wspierających”

Władze Stowarzyszenia

Władze składają się z[5]:

1) „organy naczelne:

 • Krajowy Zjazd Delegatów stanowiący najwyższą władzę Stowarzyszenia w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy,
 • Zarząd Główny,
 • Główna Komisja Rewizyjna,
 • Główny Sąd Koleżeński,

2) organy okręgowe:

 • walne zebranie członków lub okręgowy zjazd delegatów,
 • zarząd oddziału okręgowego,
 • okręgowa komisja rewizyjna,
 • okręgowy sąd koleżeński”.

Konkurs „Księgowi Przyszłości”

1 marca 2018 r. odbyła się trzecia edycja konkursu „Księgowi Przyszłości” organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Każda edycja przeprowadzana jest w różnych kategoriach. Pierwsza edycja dotyczyła zawodowej i studenckiej, natomiast druga uczniowskiej, w której brali udział uczniowie ekonomicznych szkół ponadgimnazjalnych. W tej edycji mieli sprawdzić się eksperci ds. płac i kadr. Od uczestników wymagana była nie tylko znajomość rachunkowości i podatków, ale także umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu czy umiejętność pracy w zespole. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może sprawdzić swoją wiedzę merytoryczną. Celem konkursu jest budowanie wizerunku księgowych oraz ich rozwój[6].

Federacja Europejskich Księgowych

Federacja Europejskich Księgowych (Federation des Experts-comptable Europeens – FEE) zrzesza 50 organizacji księgowych i biegłych rewidentów, które rozmieszczone są w 37 krajach Europy. Istnieje na rynku od 1986 r., natomiast Polska uzyskała członkostwo w grudniu 2002 r. FEE skupia prawie milion przedstawicieli zawodu księgowego oraz biegłego rewidenta[7].

Przypisy

 1. Folder SKwP
 2. 2,0 2,1 Langiewicz J. (2016), Wstęp, „Świat Księgowych”, nr 2(40)/2016, s. 4
 3. Statut Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, art. 5 ust. 2
 4. Statut Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, art. 7
 5. Statut Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, art. 16 ust. 1
 6. Szczepańska M. (2018), „Konkurs”, „Świat Księgowych”, nr 1(47)/2018, s. 6-7
 7. Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności (2015), s. 8

Bibliografia

Autor: Aneta Błaszczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.