ACCA

Z Encyklopedia Zarządzania

ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants ("stowarzyszenie biegłych rewidentów księgowych"). Największa międzynarodowa organizacja jednocząca specjalistów w dyscyplinie finansów i rachunkowości o najlepszych perspektywach globalnego rozwoju. W swojej ofercie posiada znane i ceniona na całym świecie kwalifikacje dla osób chcących poszerzać swoją wiedzę i kierunkować rozwój kariery w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania (O nas, 2018)

TL;DR

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Założona w XIX wieku, obecnie liczy ponad 200 000 członków i 500 000 studentów na całym świecie. ACCA oferuje certyfikaty potwierdzające wiedzę i doświadczenie w finansach i rachunkowości. Proces certyfikacji obejmuje zaliczenie 14 z 16 modułów egzaminacyjnych i zdobycie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego. ACCA współpracuje również z uczelniami, oferując programy akredytacji, które umożliwiają studentom łatwiejsze zdobycie certyfikatu.

Historia ACCA

Korzenie organizacji ACCA sięgają XIX wieku kiedy to czasy rewolucji przemysłowej wymusiły zapotrzebowanie między innymi właśnie na księgowych. Spowodowało to tworzenie się małych klubów wśród ludzi o dziwo nie o wysokich zdolnościach rachunkowych jednak zamożnych, którzy byli przedstawicielami tego zawodu. 30 listopada 1904 roku był dniem powołania The London Association of Accountants przez zaledwie ośmiu Brytyjczyków przewodzonych prze Henry'ego James'a. Już od pierwszych lat od utworzenia organizacji społeczeństwo obserwowało dynamiczny wzrost liczby członków oraz rozwój. Po pierwszym roku było to 312 członków, 12500 członków w 1970 roku, 25000 członków w 1982 roku, 50000 członków w 1996 roku, a w setną rocznicę powołania ACCA organizacja mogła się poszczycić osiągnięciem pułapu 100000 członków. W tym samym roku powstało przedstawicielstwo organizacji w Polce. Obecnie w naszym kraju ACCA współpracuje z między innymi Ministerstwem Finansów, Giełdą Papierów Wartościowych oraz akredytuje programy studiów na uczelniach (G. Bucior, B. Zackiewicz-Brunke, 2015, s. 38-39, Historia ACCA, 2018)

ACCA w liczbach

Organizacja jednoczy w sobie ponad 200 000 członków na wszystkich bez wyjątku kontynentach oraz ponad 500 000 studentów w 179 krajach. W Polsce zrzeszonych jest ponad 1350 członków a kolejne 3500 studentów jest w trakcie zdobywania wiedzy niezbędnej do uzyskania kwalifikacji. Organizacja współpracuje z pokaźną liczbą około 7400 pracodawców (G. Bucior, J. Kujawski, 2017, s. 42, ACCA Integrated Report 2018)

Certyfikaty ACCA

ACCA jest uprawniona do wydawania certyfikatów potwierdzających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości. Proces otrzymywania kwalifikacji może trwać kilka lat, ponieważ poza częścią egzaminacyjną ważną składową jest doświadczenie i etyka. Na certyfikat składa się 16 egzaminów podzielonych na pierwszy poziom Fundamentals oraz drugi - Proffesional, oba poziomy dzielą się dodatkowo na dwa moduły. Struktura egzaminów ACCA została przedstawiona w tabeli poniżej.

Poziom 1. Fundamentals Poziom 2. Proffesional
Moduł Knowledge: Moduł Essentials:
F1 Accountant in Business

F2 Management Accounting

F3 Financial Accounting

P1 Governance, Risk and Ethics

P2 Corporate Reporting

P3 Business Analysis

Moduł Skills: Moduł Options:
F4 Corporate and Business Law

F5 Performance Management

F6 Taxation

F7 Financial Reporting

F8 Audit and Assurance

F9 Financial Management

P4 Advanced Financial Management

P5 Advanced Performance Management

P6 Advanced Taxation

P7 Advanced Audit and Assurance

(P. Prewysz-Kwinto, G. Voss, 2016, s. 231)

Poziom 1 dotyczy tematyki z dziedziny rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, prawa i audytu, a poziom 2 jest rozszerzeniem wiedzy z poprzedniego poziomu. Aby uzyskać certyfikat należy zdać 14 z 16 modułów - 9 (czyli cały poziom) na poziomie Fundamentals oraz 5 z 7 na poziomie Proffesional. poza egzaminami wymogiem jest posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia na stanowisku związanym z finansami, które można zdobywać w dowolnym momencie - przed, w trakcie i po zdaniu egzaminów. Należy zdobyć kompetencje zawodowe mające swoją genezę w obszarach takich jak raportowanie, audyt, podatki, zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz rachunkowość zarządcza. Kompetencje te są podzielone na 9 obligatoryjnych oraz 11 opcjonalnych z których wymagane jest uzyskanie 4. Łącznie należy zdobyć 14 kompetencji. Jako ostania składową ACCA wskazuje etykę - moduł ten jest zaliczany w formie testu online (G. Bucior, B. Zackiewicz-Brunke, 2015, s. 41)

Akredytacja uczelni ACCA

Coraz częściej kluczowym czynnikiem oceny jakości kształcenia na uczelni jest dostosowywanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz wiedzy dynamicznie zmieniającej się. Uczelnie mogą wykazać zgodność jakości swojej oferty kształcenia poprzez

  • "uczestnictwo w rankingach uczelni lub profili / kierunków kształcenia,
  • zdobywanie akredytacji organizacji ukierunkowanych na podnoszenie jakości kształcenia akademickiego;
  • zdobywanie akredytacji organizacji zawodowych"

(Ewa Walińska, Marcin Michalak, 2013, s. 207)

ACCA należy do grupy uznanych i rozpoznawalnych organizacji zawodowych, które mogą akredytować uczelnie. Ideą akredytacji jest umożliwienie studentom płynniejszego zdobycia certyfikatu, dzięki akredytacji studenci wybranych kierunków lub specjalności mają zaliczoną część modułów na podstawie egzaminów zdanych zgodnie z tokiem studiów. Program daje możliwość zwolnienia z maksymalnie 9 egzaminów z poziomów 1 i 2.


ACCAartykuły polecane
Association for Project ManagementModele certyfikacji kierowników projektówDoświadczenie zawodoweProject Management InstituteStowarzyszenie KsięgowychInternational Project Management Association PolskaKurs zawodowyCertyfikat kompetencji zawodowychBiuro karier

Bibliografia


Autor: Urszula Wojtas