Społeczeństwo

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Społeczeństwo potocznie jest rozumiane jako ogół mieszkańców danego kraju. Natomiast jako jedno z podstawowych pojęć socjologicznych, cechuje się dużą wieloznacznością. Dla socjologa "społeczeństwo" oznacza wielki kompleks wzajemnych stosunków ludzkich. Można mówić o społeczeństwie obejmującym miliony ludzi, lecz może także stosować ten termin w odniesieniu do ilościowo znacznie mniejszej zbiorowości. Pomiędzy jego członkami jest podobieństwo warunków życia, norm postępowania oraz wysoki stopień złożoności.

Rodzaje społeczeństw

Przez społeczeństwo często rozumiana jest ludność zamieszkała na określonym terytorium nie uwzględniając podziałów narodowych i społecznych. Można wyróżnić:

  • społeczeństwo globalne - czyli społeczeństwo kompleksowe, ogólne, narodowo - państwowe. Jest one pojmowane bardzo szeroko, obejmujące instytucje polityczne i administracyjne składające się na państwo, jak i grupy etniczne, narodowościowe, ukształtowane zbiorowości i grupy społeczne.
  • społeczeństwo lokalne - czyli zbiorowość społeczną wyodrębnioną głównie na podstawie zajmowania określonego terytorium. Więzi społeczne oparte są na wspólnych warunkach życia jak i wspólnej kulturze.

Człowiek jako istota społeczna

Społeczeństwo na wszelakie sposoby oddziałuje na człowieka. Jest on formowany przez społeczeństwo i życie w społeczeństwie jest dla niego naturalnym środowiskiem. Człowiek porusza się w społeczeństwie w ramach dokładnie określonych układów władzy i prestiżu. Zasadnicze współrzędne w obrębie których możemy się poruszać i decydować, będą określane przez innych. Usytuowanie w społeczeństwie wyznacza reguły, których trzeba przestrzegać. Podsumowując społeczeństwo narzuca jednostce ograniczenia w jej działaniu, natomiast ona chce, aby to oddziaływanie miało miejsce. Badania społeczne wykonuje się za pomocą różnych metod takich jak sondaże i ankiety.

Bibliografia

  • Nowy Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 1639
  • Peter L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 33, 69-73
  • Słownik pojęć socjologicznych pod red. M. Pacholskiego i A. Słabonia, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1997, s. 173-174

Autor: Paulina Bajdas