Marka

Z Encyklopedia Zarządzania

Marka to nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona w celu oznaczenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych.

Biorąc pod uwagę aspekt korzyści dla nabywców marka to zbiór elementów funkcjonalnych i symbolicznych które pomagają w budowaniu lojalnego grona klientów oraz umożliwiają osiągnięcie posiadaczowi marki wiodącej pozycji na rynku. W dzisiejszych czasach elementy funkcjonalne marki są łatwe do skopiowania, przedsiębiorstwa koncentrują swoją uwagę głównie na elementach symbolicznych i emocjonalnych, takich jak: skojarzenia z marką, poglądy, postawy, wartości psychologiczne i społeczne.

Marka może składać się z części werbalnej (nazwy) i niewerbalnej (symbolu, logo). Komponując werbalną część marki można używać słów, które mają na celu wywołanie skojarzeń, nazwy miast, krajów i regionów, nazwy zwierząt, symbolizujące przyrodę. Nazwy mogą pochodzić z historii, z dzieł literackich i muzycznych. Marka może się składać z kombinacji literowych lub cyfrowo-literowych. Marka lub część marki objęta ochroną prawną staje się znakiem towarowym.

TL;DR

Marka to nazwa, symbol lub znak graficzny używany do oznaczania i odróżniania produktów. Kreowanie marki to długotrwały proces, który wymaga strategicznych decyzji. Funkcje marki to identyfikacja, gwarantowanie jakości i promocja. Istnieją różne strategie marki, takie jak indywidualna, rodzina marek, wspólne marki dla grup produktów i mieszane. Pozycjonowanie marki polega na wyróżnieniu jej na tle konkurencji. Wizerunek marki jest tworzony na podstawie tożsamości marki. Ważne jest wybieranie marki, która sugeruje korzyści, jest łatwa do zapamiętania i odróżnia się od konkurencji. Posiadanie silnej marki ma wiele zalet, ale wiąże się także z wysokimi kosztami.

Kreowanie marki

Kreowanie marki to proces długotrwały, który wymaga podejmowania decyzji strategicznych, które wiążą się z wyborem docelowego segmentu rynku i pożądaną pozycją produktu wśród konkurentów. Często marki pojawiają się na rynku i po krótkim czasie znikają. Osiągnięcie sukcesu uwarunkowane jest odpowiednim zarządzaniem. Obecnie świadomość potrzeby nadawania marki jest powszechna, istnieje niewiele produktów, które nie byłyby oznaczone jakimś znakiem. Istotną decyzją w procesie kreowania marki jest wybór podmiotu finansującego markę. Na rynku polskim przeważają marki producentów. W handlu coraz częściej alternatywą dla nich stają się marki własne.

Funkcje i wyróżniki marki

Główne funkcje marki:

 • identyfikacyjna - polega na odróżnieniu danego produktu od produktów konkurencyjnych,
 • gwarancyjna - gwarantuje określony poziom jakości,
 • promocyjna - kiedy przyciąga uwagę nabywców i zachęca ich do zakupu.

Najtrwalszymi wyróżnikami marki są:

 • jej wartość (wskazuje na wartości dostarczane przez producenta),
 • kultura (reprezentuje pewną kulturę),
 • osobowość (może sugerować pewną osobowość).

Strategie marki

Strategia marki indywidualnej

Występuje wtedy, gdy poszczególne rodzaje produktu są wyróżniane oddzielnymi markami.

Zalety: firma nie uzależnia swojej reputacji od akceptacji danego produktu.

Wady: konieczność ponoszenia wysokich kosztów związanych z promowaniem marek poszczególnych produktów, stosuje się, jeśli produkty różnią się cechami użytkowymi, jakością, cenami i są przeznaczone dla różnych segmentów rynku.

Strategia rodziny marek

Polega na wypuszczaniu na rynek wszystkich produktów lub poszczególnych rodzin produktów pod jedną marką.

Zalety: oszczędność na kosztach promocji i reklamy, gdy producent cieszy się doskonałą reputacją, jego marka będzie sprzyjać ekspansji sprzedaży.

Wady: nie można wyróżnić poszczególnych produktów wchodzących w skład asortymentu, nie zaleca się stosować gdy firma wytwarza zupełnie różne przedmioty.

Wspólne marki dla grup produktów

Ustala się marki dla wyodrębnionych grup produktów, dla całych rodzin, a nawet poszczególnych linii.

Zalety: uwierzytelnia firmę w dziedzinie produkcji, w której nie posiada produkcyjnych i dystrybucyjnych doświadczeń.

Strategie mieszane

Występują na przykład w przypadku łączenia marki z nazwą firmy.

Pozycjonowanie marki

Dostrzeganie atrakcyjności i niepowtarzalności oferty produktów na tle konkurencji możliwe jest dzięki:

 • atrybutom marki,
 • korzyściom dla klienta,
 • sytuacją użycia marki (np. producent batona KitKat pozycjonuje swoją markę jako przekąskę, po którą należy sięgnąć podczas przerwy w pracy),
 • relacją cena - jakość,
 • użytkownikom marki,
 • produktom konkurencyjnym poprzez podkreślenie wyjątkowości produktu w relacji do oferty konkurencji,
 • krajowi/regionowi pochodzenia (np. szampan).

Wizerunek i tożsamość marki

Wizerunek marki to ogół skojarzeń związanych z marką, jej odzwierciedlenie w świadomości nabywców. Dzięki dobremu wizerunkowi przedsiębiorstwo może:

 • uzyskać przewagę konkurencyjną,
 • zwiększyć stabilność działania,
 • ułatwić wprowadzanie nowych produktów na rynek poprzez tworzenie gwarancji ich jakości,
 • prowadzić ofensywną politykę sprzedaży.

Wizerunek marki tworzony jest w oparciu o tożsamość marki, którą firma pragnie wykształcić i przedstawić otoczeniu, w pożądany sposób jej postrzegania. Tożsamość marki kształtowana jest przez zespół cech takich jak:

 • wygląd,
 • osobowość,
 • kulturę,
 • związki z klientem,
 • odzwierciedlenie wizerunku konsumenta,
 • odzwierciedlenie wewnętrznych relacji konsumenta z marką.

Jak wybrać markę?

Marka, jako słowo wybrane przez kierujących firmą do promowania swoich produktów:

 • powinna sugerować korzyści, skuteczność, jakość produktu,
 • powinna być łatwa do zapamiętania, wymówienia, rozpoznania,
 • powinna odróżniać się od marek konkurentów,
 • nie powinna oznaczać niczego negatywnego w innych językach.

Zalety i wady posiadania silnej marki

Zalety:

 • niższe koszty marketingowe z powodu większego zaufania klientów i wyższej lojalności wobec marki,
 • utrzymanie wyższego poziomu cen, ponieważ jej jakość jest postrzegana wyżej,
 • łatwość rozszerzania linii produktu,
 • ochrona w konkurencji cenowej.

Wady:

 • wysokie koszty promocji, reklamy, obsługi handlowej,
 • potrzeba ciągłego testowania i rozwoju,
 • potrzeba ciągłego szukania różnic między towarami.


Markaartykuły polecane
Marka własnaStrategia dyferencjacjiEvent marketingNowy marketingFMCGMerchandisingDyferencjacjaWizerunek markiStrategia międzynarodowego marketingu mixMarka rodzinnaWartość marki

Bibliografia

 • Altkorn J. (1999), Strategia marki w marketingu międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Altkorn J. (red.) (2006), Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków
 • Filar D. (red.) (2012), Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja, UMCS, Lublin
 • Kotler P. (1994), Marketing, Northwestern University, Evanston, IL
 • Kotler P. (2004), Marketing od A do Z, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Stangierska D., Górska-Warsewicz H. (2015), Marketing tradycyjny, relacji i doświadczeń marek usługowych i produktowych - komunikacja z konsumentem na portalu Facebook, Problemy Zarządzania, vol.14, nr 1 (58)
 • Wójcik K. (2013), Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Zieliński M., Kubacki M. (2014), Marka we współczesnej gospodarce, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 66


Autor: Denisa Wrona, Kinga Armatys