Marka

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Marka to nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona w celu oznaczenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych.

Może składać się z części werbalnej (nazwy) i niewerbalnej (symbolu, logo). Komponując werbalną część marki można używać słów, które mają na celu wywołanie skojarzeń, nazwy miast, krajów i regionów, nazwy zwierząt, symbolizujące przyrodę. Nazwy mogą pochodzić z historii, z dzieł literackich i muzycznych. Marka może się składać z kombinacji literowych lub cyfrowo-literowych. Marka lub część marki objęta ochroną prawną staje się znakiem towarowym.

Funkcje marki

 • identyfikacyjna - polega na odróżnieniu danego produktu od produktów konkurencyjnych,
 • gwarancyjna - gwarantuje określony poziom jakości,
 • promocyjna - kiedy przyciąga uwagę nabywców i zachęca ich do zakupu.

Wyróżniki marki

Najtrwalszymi wyróżnikami marki są:

 • jej wartość (wskazuje na wartości dostarczane przez producenta),
 • kultura (reprezentuje pewną kulturę),
 • osobowość (może sugerować pewną osobowość).

Strategie marki

Strategia marki indywidualnej

Występuje wtedy, gdy poszczególne rodzaje produktu są wyróżniane oddzielnymi markami,

Zalety: firma nie uzależnia swojej reputacji od akceptacji danego produktu

Wady: konieczność ponoszenia wysokich kosztów związanych z promowaniem marek poszczególnych produktów, stosuje się, jeśli produkty różnią się cechami użytkowymi, jakością, cenami i są przeznaczone dla różnych segmentów rynku

Strategia rodziny marek

Polega na wypuszczaniu na rynek wszystkich produktów lub poszczególnych rodzin produktów pod jedną marką,

Zalety: oszczędność na kosztach promocji i reklamy, gdy producent cieszy się doskonałą reputacją, jego marka będzie sprzyjać ekspansji sprzedaży

Wady: nie można wyróżnić poszczególnych produktów wchodzących w skład asortymentu, nie zaleca się stosować gdy firma wytwarza zupełnie różne przedmioty

Wspólne marki dla grup produktów

Ustala się marki dla wyodrębnionych grup produktów, dla całych rodzin, a nawet poszczególnych linii,

Zalety: uwierzytelnia firmę w dziedzinie produkcji, w której nie posiada produkcyjnych i dystrybucyjnych doświadczeń

Strategie mieszane

Występują na przykład w przypadku łaczenia marki z nazwą firmy.

Jak wybrać markę?

Marka, jako słowo wybrane przez kierujących firmą do promowania swoich produktów:

 • powinna sugerować korzyści, skuteczność, jakość produktu,
 • powinna być łatwa do zapamiętania, wymówienia, rozpoznania,
 • powinna odróżniać się od marek konkurentów,
 • nie powinna oznaczać niczego negatywnego w innych językach.

Zalety i wady posiadania silnej marki

 • niższe koszty marketingowe z powodu większego zaufania klientów i wyższej lojalności wobec marki,
 • utrzymanie wyższego poziomu cen, ponieważ jej jakość jest postrzegana wyżej,
 • łatwość rozszerzania linii produktu,
 • ochrona w konkurencji cenowej.
 • wysokie koszty promocji, reklamy, obsługi handlowej,
 • potrzeba ciągłego testowania i rozwoju,
 • potrzeba ciągłego szukania różnic między towarami.

Literatura

 • Altkorn J., Strategie marki w marketingu międzynarodowym, AE, Kraków 1999
 • Kotler Ph., Marketing, Northwestern University, Warszawa 1994, s. 410-419
 • Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004, s. 79-86
 • Podstawy marketingu, Pr. zbior. pod red. J.Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 128-131

Autor: Denisa Wrona