Jakość produktu

Z Encyklopedia Zarządzania

Jakość produktu oznacza poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. W ujęciu ekonomicznym jakość "jest to stopień zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei wynikają z jego potrzeb, dochodów i cen"

Cechy jakości produktu

W literaturze spotyka się podział zbioru cech charakteryzujących jakość produktu na cztery grupy:

 1. Cechy techniczne:
 • wymiary geometryczne,
 • stan powierzchni,
 • własności fizyczno-chemiczne, zależne od przeznaczenia wyrobu,
 • zgodność ze standardami - stopień, w jakim cechy użytkowe produktu są zbliżone do docelowego standardu.
 1. Cechy użytkowe:
 1. Cechy estetyczne:
 • wygląd zewnętrzny - pozytywne odczucia osobiste,
 • proporcje kształtu,
 • kolorystyka,
 • staranność wykonania,
 • prezentacja - forma zaoferowania (warunki sprzedaży: otoczenie, obsługa, sposób dostawy, opakowanie, certyfikaty, referencje itp.).
 1. Cechy ekonomiczne:

Klient i producent postrzegają jakość w różny sposób. Wynika to z rozbieżności oczekiwań, jakie każdy z nich wiąże z danym produktem. Konsument oczekuje, że nabywany przez niego produkt spełni jego potrzeby funkcjonalne (wartość użytkowa produktu) oraz niefunkcjonalne (wartość emocjonalna produktu). Producent chce oczywiście zaspokoić oczekiwania klienta (tutaj ich interes jest zgodny), ale postrzega jakość przez pryzmat korzyści, jakie z tego odniesie pod względem ekonomicznym (zyskowność) oraz pozycję na rynku (konkurencyjność).

Cena a jakość produktu

Analizując wpływ ceny na decyzje zakupowe konsumentów, badacze wskazują na podwójną rolę ceny - miarę poświęcenia (kosztu), jakie musi ponieść kupujący, oraz wskazówkę informacyjną. W pierwszym przypadku zależność jest ujemna - im wyższa cena (koszt), tym mniejsze prawdopodobieństwo zakupu, natomiast w drugim przypadku zależność jest dodatnia - wyższa cena kształtuje pozytywną percepcję jakości, co ostatecznie wpływa na prawdopodobieństwo zakupu[1].

Z reguły, kiedy nabywca porównuje produkt z innymi, konkurencyjnymi produktami dostępnymi na rynku odwołuje się do względnej jakości produktu oraz korzyści płynących z wyboru danej oferty. Nabywcy produktów, zwłaszcza tych o wysokiej cenie, są skłonni zapłacić więcej za produkt o lepszej jakości. Przedsiębiorstwo nie powinno jednak za wszelką cenę starać się zwiększać jakości oferowanego produktu, gdyż malejąca liczba nabywców chcących zapłacić wysoką cenę może spowodować spadek rentowności pomimo rosnącej jakości. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest optymalizacja jakości produktu i dostosowanie kosztów produkcji oraz marketingu do oczekiwań rynku, a także oferty konkurentów, tak, by osiągnąć poziom wartości użytkowej, za który konsument jest skłonny zapłacić cenę korzystną dla producenta.

Rola jakości produktu dla klientów i przedsiębiorstw

Jakość produktu jest niezbędna dla zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów. Klienci poszukują produktów, które są nie tylko użyteczne, ale także zapewniają wysoki poziom jakości. Produkty o niskiej jakości mogą prowadzić do niezadowolenia klientów, reklamacji, utraty zaufania i utraty klientów na rzecz konkurencji. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa inwestowały w zapewnienie wysokiej jakości produktów, aby sprostać oczekiwaniom klientów.

Dla przedsiębiorstw, jakość produktu jest kluczowym czynnikiem konkurencyjności. W dzisiejszym rynku, gdzie oferta produktów jest ogromna, jakość może być decydującym czynnikiem różnicującym firmę od konkurencji. Przedsiębiorstwa, które oferują wysoką jakość produktów, mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną i zdobyć lojalność klientów. Ponadto, jakość produktu może wpływać na identyfikację marki i budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako producenta solidnych, innowacyjnych i wiarygodnych produktów.

Jakość produktu ma również istotne znaczenie dla procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Wysoka jakość produktu może przyczynić się do zwiększenia efektywności i wydajności produkcji, zmniejszenia kosztów związanych z reklamacjami i naprawami, oraz poprawy relacji z dostawcami. Przedsiębiorstwa, które skupiają się na jakości produktu, mogą osiągnąć lepsze wyniki finansowe i długoterminowy sukces na rynku.

Jakość produktu odgrywa kluczową rolę zarówno dla klientów, jak i dla przedsiębiorstw. Dla klientów, jakość produktu ma bezpośredni wpływ na ich zadowolenie i satysfakcję z zakupu. Klienci oczekują, że produkt spełni ich potrzeby i oczekiwania, będzie funkcjonalny, niezawodny i atrakcyjny wizualnie. Wysoka jakość produktu może zwiększyć lojalność klientów, przyciągnąć nowych klientów i pozytywnie wpłynąć na wizerunek marki.

Dla przedsiębiorstw, jakość produktu ma strategiczne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu rynkowego. Dobrze zaprojektowany i zrealizowany produkt może przynieść przewagę konkurencyjną, umożliwiając firmie zdobycie większej części rynku i wzrost sprzedaży. Jakość produktu wpływa również na reputację przedsiębiorstwa i może być czynnikiem decydującym o jego sukcesie lub porażce na rynku.

Wskaźniki jakości

Wskaźnik reklamacji

Wskaźnik reklamacji jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników stosowanych do oceny jakości produktu. Oznacza on liczbę zgłoszonych reklamacji w stosunku do całkowitej liczby sprzedanych produktów. Im niższy wskaźnik reklamacji, tym wyższa jakość produktu. Przedsiębiorstwa starają się minimalizować liczbę reklamacji poprzez doskonalenie procesów produkcyjnych, kontrole jakości oraz reagowanie na zgłoszenia klientów w sposób szybki i skuteczny.

Wskaźnik zadowolenia klientów

Wskaźnik zadowolenia klientów jest kolejnym istotnym wskaźnikiem oceny jakości produktu. Mierzy on poziom satysfakcji klientów z zakupionego produktu. W celu uzyskania informacji na temat zadowolenia klientów, można przeprowadzać badania satysfakcji, ankietować klientów lub analizować opinie na temat produktu w mediach społecznościowych. Ważne jest, aby monitorować ten wskaźnik na bieżąco i podejmować działania mające na celu poprawę jakości produktu w odpowiedzi na opinie i sugestie klientów.

Wskaźnik jakości produktu

Wskaźnik jakości produktu jest wskaźnikiem, który jest tworzony na podstawie różnych parametrów związanych z jakością. Może to obejmować mierniki takie jak trwałość produktu, wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo użytkowania, zgodność z normami i standardami, czy też stopień innowacyjności. Wskaźnik jakości produktu pozwala na ocenę ogólnej jakości oferowanego produktu i umożliwia porównanie go z produktami konkurencji.

Związek jakości produktu z bezpieczeństwem użytkowników

Jakość produktu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Wysoka jakość oznacza, że produkt jest wykonany z odpowiednich materiałów, spełnia wszystkie normy i standardy bezpieczeństwa oraz jest starannie przetestowany pod kątem ewentualnych zagrożeń. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pewność, że korzystając z produktu, nie narażają się na niebezpieczeństwo.

Dla producentów ważne jest, aby zadbać o jakość produktu już na etapie projektowania. Wprowadzanie odpowiednich rozwiązań technicznych, które zminimalizują ryzyko wystąpienia wypadków lub uszkodzeń, jest kluczowe. Ponadto, kontrola jakości na każdym etapie produkcji jest niezbędna, aby wyeliminować ewentualne wady i poprawić bezpieczeństwo użytkowania.

Bezpieczne produkty przynoszą korzyści zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów. Producentom pozwala to zbudować pozytywny wizerunek marki i zdobyć zaufanie klientów. Dla konsumentów oznacza to większe bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu i mniejsze ryzyko wystąpienia wypadków czy obrażeń.


Jakość produktuartykuły polecane
Lojalność klientaWartość użytkowaDyferencjacjaStrategia cen prestiżowychWprowadzenie na rynekKlientWartość dla klientaMarketing masowyPojemność rynku

Przypisy

 1. I. Bondos, Cena jako sygnalizator jakości produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 1

Bibliografia

 • Bondos I. (2016), Cena jako sygnalizator jakości produktu, Studia Ekonomiczne, nr 254
 • Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, Planowanie, Wdrażanie, Kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa
 • Michalski E. (2017), Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Szymon Ogrodnik, Agnieszka Pękosz