Strategia cen prestiżowych

Strategia cen prestiżowych
Polecane artykuły


Dzięki tej strategii produkt w swoim cyklu życia postrzegany jest stale postrzegany przez klientów jako produkt wysokiej jakości i prestiżowy. Wysoka cena jest tutaj ważnym bodźcem motywującym do zakupu.

Nabywcy luksusowych marek samochodów, kamer, perfum czy ubrań osiągają dużą satysfakcję z prestiżu, jaki daje im używanie i posiadanie tych właśnie artykułów. Historia pokazuje przypadki, kiedy to obniżka cen produktów prestiżowych spowodowała spadek ich sprzedaży. W takich przypadkach wzrost wielkości sprzedaży w rezultacie obniżenia ceny zwykle nie równoważy strat powstałych w wyniku sprzedaży dla klientów z wyższych grup dochodowych i społecznych.

Niższa cena dla takich grup miałaby taki sam efekt, jak pozbawienie produktu prestiżowego wizerunku, który działa jako instrument zapewniający zakup określonych marek. W przypadku tych produktów niższa cena może raczej hamować sprzedaż niż ją zwiększyć.

Rola prestiżu w motywacji do zakupu

W ostatnim czasie jakość i prestiż stały się dwoma głównymi czynnikami motywującymi do zakupu, co potwierdza większość reklam i stosowane obecnie tematy promocji. O ile prestiż jest i będzie widziany w przyszłości przez pryzmat zakupów, o tyle strategia cen prestiżowych może otwierać drogę 'jakościowego kształtowania cen". Pojęcie to ma pozytywne brzmienie i bardziej wiąże zadowolenie klienta z produktem i towarzyszącą mu strukturą cen. Można powiedzieć, że "jakościowe kształtowanie cen" skupia uwagę klienta na tym, w jaki sposób dany produkt może zaspokoić jego potrzeby i oczekiwania.

Bibliografia

  • Nessim Hanna, M. Robert Dodge, Kształtowanie cen, strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997, s. 126-127
  • Peter Domel, Marketing wartości, FELBERG SJA, Warszawa 2003

Autor: Arcab Monika