Portal aukcyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Portal aukcyjny - to platforma, która umożliwia użytkownikom (osobom indywidualnym lub przedsiębiorcom) sprzedaż oraz zakup towarów.

TL;DR

Artykuł przedstawia informacje na temat funkcjonowania i różnych typów portali aukcyjnych. Omawia zalety i wady korzystania z takich platform oraz przedstawia kategorie sprzedających na portalach aukcyjnych. Ponadto, artykuł podkreśla znaczenie portali aukcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą korzystać z nich w celach zakupowych. Wskazuje również na różne warianty rynków B2B, które mogą być realizowane poprzez platformy aukcyjne.

Rozpoczęcie działalności na portalu aukcyjnym

Na portalach aukcyjnych istnieją niskie bariery wejścia, dlatego każdy może zacząć oferować swoje produkty na wybranym portalu aukcyjnym. Niezawodność oraz ochrona danych osobowych oraz prywatności są kluczowymi elementami wpływającymi na jakość usług portalu. Ważnym elementem każdego portalu jest system oceny użytkowników, polegający na wzajemnych ocenach zrealizowanych transakcji. System ten ma służyć zbudowaniu zaufania oraz zwiększeniu bezpieczeństwa. Opinia oraz oceny sprzedawcy mają istotny wpływ na wybór konsumenta (J.Kos-Łabędowicz 2015, s. 107).

Typy portali aukcyjnych

 1. B2C (Business to Customer) - obejmuje transakcje zawierane na płaszczyźnie sprzedawca-klient indywidualny. Produkty oferowane są przez firmy.
 2. C2C (Consumer to Consumer) - obejmuje transakcje zawierane na płaszczyźnie klient-klient, co oznacza, że transakcje przeprowadzane są przez różnych konsumentów.
 3. C2B (Consumer to Business) - klienci zamieszczają za portalach oferty zakupu, o których wyborze decydują producenci. Consumer to Business jest jedną z kategorii e-commerce (J.Rut 2015, s.876)

Rodzaje aukcji

Najpopularniejszymi rodzajami aukcji są aukcje:

 • klasyczne - polegają na podbijaniu ceny przez licytujących. Wygranym jest ten, kto licytuje najwyżej
 • holenderskie - polegają na ustaleniu przez sprzedawcę ceny minimalnej oraz wywoławczej. Licytujący ma możliwość podbicia tylko raz. Wygranym jest ten, kto poda szybciej cenę wywoławczą.
 • błyskawiczne - sprzedawca wyznacza ograniczony czas licytacji
 • Jedno - i wielokrotne - polegają na tym, że sprzedawca wystawia na jednej aukcji kilka identycznych przedmiotów
 • przetargowe - polegają na tym, że wygranym aukcji jest ten, kto zaproponują najwyższą cenę
 • odwrócone - polegają na wyrażeniu chęci zakupu przez kupców oraz oczekiwaniu na odpowiedź sprzedającego
 • wertykalne - aukcje z jednej branży
 • horyzontalne - aukcje wielobranżowe (J.Kos-Łabędowicz 2015, s. 105)

Zalety wyróżniające portal aukcyjny na tle sklepu stacjonarnego

Wady portali aukcyjnych

 • opłaty wymagane przez portal aukcyjny (ponoszone przez sprzedawców)
 • niewielkie szanse na pozyskanie stałych klientów (klienci nie sugerują się przy zakupach wyborem sprzedawcy lecz produktu)
 • stosunkowo duża konkurencja
 • anonimowość sprzedającego
 • ryzyko przebiegu transakcji związane np. z udostępnieniem swoich danych osobowych (J.Kos-Łabędowicz 2015, s. 105-106)

Kategorie sprzedających na portalach aukcyjnych

 1. Osoby fizyczne oferujące na portalu dobra używane. Głównym motywem jest chęć pozbycia się zbędnej rzeczy, a nie sama wartość pieniężna która otrzyma sprzedawca
 2. Osoby fizyczne oferujące dobra własnej produkcji, które zaliczają się do szarej strefy. Są nimi niezarejestrowani wytwórcy, którzy chcą sprzedawać swoje wyroby bez dodatkowych kosztów.
 3. Osoby fizyczne oferujące nowe dobra lecz produkcji innych przedsiębiorstw. Portal aukcyjny jest wykorzystywany w tym przypadku jako jeden z kanałów dystrybucji.
 4. Przedsiębiorstwa, które oferują towary innych przedsiębiorstw, czyli przedsiębiorstwa, oferujące elementy majątku oraz czynniki produkcji(J.Rut 2015, s.877).

Portale aukcyjne dla przedsiębiorców

Małe i średnie przedsiębiorstwa ze względu na sposób działania, czyli mniejsze ich sformalizowanie często korzystają z platform aukcyjnych w celu dokonania zakupów. Pozostają oni jednak nabywcami indywidualnymi. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które są podmiotami instytucjonalnymi powinny sięgnąć po rozwiązania bardziej sformalizowane, to znaczy wykorzystywać w celach zakupów platformy specjalnie przygotowane dla ww. przedsiębiorstw. B2B (Business to Business) może być realizowany poprzez model aukcyjno - przetargowy oraz model katalogowy. Wariantami rynków B2B są:

 • internetowe i ekstranetowe katalogi/ e-procurement
 • rynki barterowe
 • giełdy towarowe
 • systemy aukcyjne B2B
 • spółdzielnie zakupowe (R.Patora, M.Brzozowska 2015, s.170)


Portal aukcyjnyartykuły polecane
Rodzaje dystrybucjiDystrybucja detalicznaZasady funkcjonowania rynku usługSklep firmowyHandel detalicznyKryteria wyboru formy sprzedaży internetowejDystrybucja poprzez hurtownikówBranża fmcgSprzedaż internetowa

Bibliografia


Autor: Aleksandra Frączek