Niezawodność

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Niezawodność określana jest jako prawdopodobieństwo zdarzenia, które polega na tym, że wyrób użytkowany w określonych warunkach, będzie zachowywał zdolność do spełnienia stawianych mu wymagań w określonym przedziale czasu użytkowania [1]. Niezawodność, czasem jest też interpretowana jako jakość rozciągnięta w czasie, czyli "niezawodna jakość". Jakość jest jednak pojęciem nadrzędnym, gdyż wysoka niezawodność nie gwarantuje wysokiego poziomu jakości.

Interpretacja

Niezawodność jest różnie interpretowana, a także postrzegana przez różne osoby w zależności od pełnionej funkcji. Na przykład dla osób, które zajmują się projektowaniem, niezawodność dotyczy gotowości wyrobu do wykonania określonych funkcji tego wyrobu w czasie, kiedy potrzebuje tego użytkownik. Na gotowość wyrobu do spełnienia określonych wymagań wpływa: nieuszkadzalność, obsługiwalność oraz zapewnienie środków obsługi. Dla przedsiębiorcy niezawodność decyduje o konkurencyjności wyrobu oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie danego wyrobu. Zdaniem przedsiębiorcy wyroby niezawodne mają większą wartość gdyż obniżają koszt procesów, z czym związane jest obniżenie kosztu wyrobu. Natomiast dla osób, które użytkują dany wyrób niezawodność wiąże się z zaufaniem do wyrobu. Decyduje o tym bezpieczeństwo, serwis, małe koszty związane z nabyciem i posiadaniem wyrobu, a także użytkowanie wyrobu, które nie jest zakłócone uszkodzeniami.

Niezawodność, a trwałość

Pojęcia trwałości i niezawodności są często ze sobą utożsamiane. Są to jednak dwa różne pojęcia. Trwałość określa jak długo wyrób nie wykazuje znaczącej utraty początkowego poziomu jakości, czyli jak długo będzie spełniał stawiane mu wymagania w określonych warunkach użytkowania lub magazynowania. Natomiast niezawodność określa szansę spełnienia przez wyrób stawianych mu wymagań w określonym czasie i w określonych warunkach użytkowania.

Pojęcia związane z niezawodnością

Do najczęstszych pojęć związanych z niezawodnością należą [2]:

  • Uszkodzenie - to utrata zdolności obiektu do spełnienia stawianych mu wymagań.
  • Gotowość - to zdolność obiektu do spełnienia określonych wymagań, w danych warunkach w danej chwili.
  • Obsługiwalność - to zdolność obiektu do utrzymania stanu zdolnego do spełnienia określonych wymagań w danych warunkach użytkowania
  • Zapewnienie środków obsługi - to zdolność organizacji, która zajmuje się obsługą do zapewnienia zasobów potrzebnych do obsługi danego obiektu.


MTBF - Mean Time Between Failures

MTBF (ang. Mean Time Between Failures – średni czas pomiędzy awariami) – średni czas wyrażony w godzinach, w którym urządzenie może działać bez przerwy (awarii).

Niezawodność w ujęciu normatywnym

W dokumentach normalizacyjnych NATO termin niezawodności (reliability) dotyczy nieuszkadzalności, lub kompleksowo rozumianej niezawodności. Natomiast według ISO, IEC niezawodność oznacza gotowość wyrobu i wpływające na nią nieuszkadzalność, obsługiwalność i zapewnienie środków obsługi.

Dokumenty normalizacyjne dotyczące niezawodności [2]:

  • AQAP 2110 dotyczy konieczności zapewnienia nadzoru nad działaniami dotyczącymi niezawodności wyrobów stanowi uzupełnienie do normy ISO 9001:2000, gdyż nie podano w niej żadnych wymagań dotyczących niezawodności
  • PN-ISO 9000-4 /PN - IEC 300-1 norma dotycząca systemów zarządzania niezawodnością,
  • PN - EN 60300-1:2005 Zarządzanie niezawodnością. Systemy zarządzania niezawodnością.
  • PN - EN 60300-2: 2005 Zarządzanie niezawodnością. Wytyczne dotyczące zarządzania niezawodnością.

Uwaga: Niektóre z powyższych norm mają charakter historyczny.

Bibliografia

  • A. Iwasiewicz, Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, Śląskie Wyd. Naukowe, Tychy 2005, s. 27-30.
  • Lewin W., Hryniewicz O., Niezawodna jakość, "Problemy jakości" 10/2006, Sigma Not, Warszawa 2006, s. 23 - 24.

Autor: Teresa Śpiewla