SCOR

Z Encyklopedia Zarządzania

SCOR (ang. Supply Chain Operation Reference-Model) "został po raz pierwszy opublikowany w 1996 roku przez organizację Supply Chain Council. SCOR został zaprojektowany z myślą o umożliwieniu przedsiębiorstwom sprawnej komunikacji, porównywaniu oraz czerpaniu wiedzy od konkurencji i innych przedsiębiorstw skupionych w danej branży, jak i poza nią. Producenci, dostawcy, dystrybutorzy i detaliści dzięki użyciu modelu SCOR mają możliwość oszacowania efektywności swoich łańcuchów dostaw oraz określenia i zmierzenia konkretnych procesów operacyjnych".(Fuks K.2009)

"Model SCOR reguluje operacje związane z planowaniem, zakupem, wytwarzaniem i dostarczaniem produktów w ramach łańcucha dostaw. Nie jest natomiast wykorzystywany w procesach projektowania i rozwoju produktów, administrowania ich sprzedażą i obsługi posprzedażnej, co z wbrew szerokiej interpretacji łańcucha dostaw ogranicza jego zastosowanie do doskonalenia procesów w sferze logistyki".(Witkowski J. 2003, s. 22)

Do głównych zadań SCOR należy opis, pomiar i ocena konfiguracji łańcucha dostaw. Konfiguracja uzależniona jest od:

 • "dostaw i rozmieszczenia towarów,
 • struktury przedsiębiorstw produkcyjnych i wykorzystywanej technologii,
 • lokalizacji towarów,
 • informacji i stopnia ich agregacji" (Kasprzak T., 2005)

TL;DR

Model SCOR to narzędzie służące do doskonalenia procesów w łańcuchu dostaw. Skupia się na opisie, pomiarze i ocenie konfiguracji łańcucha dostaw. Model składa się z pięciu elementów: planowania, zaopatrzenia, wykonania, dystrybucji i łańcucha zwrotnego. Model SCOR ma trzy poziomy: procesu, kategorii procesów i elementu procesu. Atrybuty efektywności modelu SCOR można podzielić na skuteczność (klient) i sprawność (organizacja wewnętrzna). W skuteczności ocenia się niezawodność, czas reakcji i zwinność, a w sprawności koszty i zarządzanie aktywami.

Elementy modelu SCOR

 • Planowanie - polega za zarządzaniu przepływam materiałów
 • Zaopatrzenie - skupia się na zamawianiu materiałów
 • Wykonanie - przetworzenie materiałów lub utworzenie treści usług
 • Dystrybucja - polega na magazynowaniu oraz transporcie gotowych już wyrobów
 • Łańcuch zwrotny - zajmuje się obsługą posprzedażową, zwrotem protuktów od klienta, niezależnie od przyczyny (Adamczak M., Domański R., Cyplik P. 2012, s. 11)

Poziomy modelu SCOR

 1. Poziom składający się z czterech procesów (zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i logistyki zwrotów)
 2. Poziom kategorii procesów (np. planowanie łańcucha dostaw, planowanie zaopatrzenia, planowanie wytwarzania)
 3. Poziom elementów procesu (Ślaski P., Burchart-Korol D.,2010 s. 415)

Atrybuty efektywności SCOR

W metodologii modelu SCOR wyodrębnia się atrybuty efektywności, podzielone na dwie kategorie: skuteczność i sprawność. Skuteczność jest kategorią, która skupia się na kliencie, natomiast sprawność jest kategoria skupiająca się na organizacji wewnętrznej. Do kategorii skupiającej się na kliencie zalicza się trzy atrybuty: niezawodność, czas reakcji oraz zwinność. Natomiast w kategorii skupiającej się na organizacji wewnętrznej wyodrębniamy takie atrybuty jak: koszty oraz zarządzanie aktywami

 • Niezawodność - jest atrybutem, który ocenia stopień wykonywanego zadania zgodnie z wymaganiami klienta. Przykładowymi miarami są: procent zamówień dostarczonych w całości, poprawność dokumentacji, zgodność dostawy, idealny stan produktu itp. Miary potrzebne są do monitorowania procesów i zjawisk, które mogą powodować problemy w osiągnięciu celów.
 • Czas reakcji - opisuje szybkość wykonywanych zadań oraz czas reakcji. Wskaźnik ten przedstawia szybkość z jaką łańcuch dostaw dostarcza produkt czy tez usługę klientowi. Tworzą go miary określające konkretne zadania poszczególnych funkcji łańcucha dostaw, czyli czas cyklu zakupowego, produkcyjnego, a także dostaw.
 • Zwinność - kategoria, która ocenia zdolność dostosowania się organizacji do zmian jakie zachodzą na rynku, określana jest jako niezbędna do utrzymania, czy tez do uzyskania przewagi rynkowej. Może dotyczyć szybkości wdrożenia nowego produktu, szybkiej zmiany oferowanych produktów itp. Określają ja miary: pierwsza (Upside Supply Chain Flexibility), która określa ilość dni potrzebnych organizacji do otrzymania 20% wzrostu w dostarczanych ilościach. Druga miara (Upside Supply Chain Adaptability) wskazuje maksymalną ilość dodatkowego produktu jaki może być dostarczony w ciągu 30 dni. Trzecia miara określa możliwość zmniejszenia ilości dostaw (Downside Supply Chain Adaptability).
 • Koszty - przez pomiary kosztów określana jest sprawność w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyodrębniany jest wskaźnik całościowy (Total Cost to Serve), który jest suma kosztu planowania, kosztu zakupu, kosztu produkcji, kosztu zwrotu itp. Wyróżnić można także wskaźnik (Cost of Goods Sold), jest on sumą pracy bezpośredniej, materiałów bezpośrednich, a także kosztów ogólnych.
 • Zarządzanie aktywami - w skład zarządzania aktywami wchodzą: inicjatywa, redukcja zapasów, outsourcing i in-sourcing. Miara sprawności jest wskaźnik, który określa czas jaki upływa od inwestycji w materiały do czasu otrzymania zapłaty za usługę (Cash-to-Cash Cycle Time). (Szczakowska D. 2018)


SCORartykuły polecane
Model łańcucha wartościSystem SCMSystem produkcyjnyZarządzanie sieciami dostawModelowanie rozwoju produkcjiKomputerowo zintegrowane wytwarzanieZlecenie produkcyjneŁańcuch wartości dodanejSystem MRP II

Bibliografia


Autor: Karolina Stawowy