Wada

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Polecamy

Pojęcie wady jest różnie definiowane. Wada jest często utożsamiana z niewłaściwym przeprowadzeniem procesu technologicznego, co powoduje, iż staje się on bezużyteczny dla finalnego odbiorcy .

Może ona przyjmować kilka postać, lecz najpowszechniejszą jest postać wyrażająca się błędami lub niską jakością .

Wada jest niezgodnością z pewnymi przyjętymi wymogami wartości parametrów określających dany produkt .

Jest ona także definiowana, jako odstępstwo o przyjętych wymagań.

Z wadą związane jest pojęcie wadliwości, określające wady techniczne albo konstrukcyjne danego wyrobu, jak i również pozostałe aspekty związane z obowiązkiem dokonania zmian w wyrobie. Ta wadliwość może doprowadzić do niezadowolenia klienta z wyrobu.

Rodzaje wad

Wśród wad można wyróżnić:

 • wadę istotną, czyli taką, która nie pozwala na wykorzystanie produktu lub też utrudnia jego wykorzystanie
 • wadę mało istotną, która posiada względnie niewielki wpływ na to jak będzie funkcjonował dany produkt i nie zmniejsza znacząco możliwości użytkowania wyrobu
 • wadę krytyczną, która może doprowadzić do pojawienia się warunków, w których użytkowanie było by niebezpieczne, albo zmniejszyć możliwości konkretnych funkcji wyrobu .

Wada a koszty

W zarządzaniu przez jakość nacisk kładzie się przede wszystkim na zapewnienie zgodności wyrobu czy procesu produkcji z oczekiwaniami klienta. Ta niezgodność często powoduje wysokie koszty naprawy bądź usprawnienia. Do takich kosztów należą właśnie koszty jakości, a w szczególności koszty marnotrawstwa zasobów, pracy ludzkiej i czasu.

Wykrywanie wad

Wykrywanie wad może prowadzić do usprawnienia procesu produkcji, wyższej jakości i trwałości wyrobu, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów jakości. Praktykuje się to poprzez kontrolę jakości procesów technologicznych/produkcyjnych, w skład której wchodzi:

 • kontrola bierna, stosowana aby nie dopuścić do wydania wyrobu klientowi niezgodnego z ustalonymi wymaganiami,
 • kontrola czynna, stosowana w celu niedopuszczenia produktu do jego pierwotnego zastosowania (wycofanie produktu) oraz eliminacji produktów wadliwych.

Jedną z metod służących kompleksowej analizie wad i unikaniu wad jest metoda Failure Mode and Effects Analysis, polegająca na unikaniu skutków wad, które mogą pojawić się w fazie projektowania i wytwarzania. Pozwala to na określenie rodzaju możliwego błędu oraz jego oddziaływanie na proces technologiczny, a także przygotowanie sposobu reakcji na ryzyko wystąpienia błędu.

Postępowanie z wyrobem wadliwym

W postępowaniu z takim wyrobem niezgodnym z wymaganiami praktykuje się:

 • działania w celu usunięcia niezgodności m.in.: naprawa
 • zatwierdzenie użycia danego wyrobu lub przeznaczenia go do innych celów użytkowych, zmiana klasyfikacji wykorzystania wyrobu.
 • działania w celu niedopuszczenia wyrobu do jego oryginalnego zastosowania (wycofanie wyrobu).

Bibliografia

 • Iwiński J. (red.), Badania i ocena jakości wyrobów przemysłowych, PWE, Warszawa 1974.
 • Lock D. (red.), Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Chojecki H.,Wasilewski L. (red.), Słownik jakości polsko-angielsko-rosyjski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980.
 • Kolman R., Różne odmiany jakości i ich praktyczne wykorzystanie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.
 • Gajewski A.S., Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo MWSE, Tarnów 2007.
 • Karaszewski R., Skrzypczyńska K., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2013.
 • Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Diffin, Warszawa 2004.

Autor: Agnieszka Kania