Sklep firmowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Sklep firmowy jest to forma dystrybucji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, charakterystyczna przede wszystkim dla bezpośredniego kanału dystrybucji. Może to być tradycyjna, stacjonarna forma sklepu lub własny firmowy sklep internetowy (kanał elektroniczny).

TL;DR

Sklep firmowy to forma dystrybucji produktów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Może to być tradycyjny sklep stacjonarny lub własny sklep internetowy. Dystrybucja ma na celu zapewnienie klientom możliwości zakupu produktów w odpowiednim miejscu i czasie. Wybór odpowiedniego kanału dystrybucji ma duże znaczenie dla przedsiębiorstwa. Dystrybucja bezpośrednia to najkrótszy kanał, w którym producent sam dociera do nabywców. Sklep firmowy jest przykładem bezpośredniej dystrybucji. Zalety posiadania własnej sieci handlowej to kontrola producenta nad zbytem produktów, szybki przepływ informacji i produktów, możliwość dostosowania oferty do zmian popytu oraz kreowanie marki. Wady to ograniczony zakres penetracji rynku, koszty dystrybucji i ryzyko sprzedaży.

Organizacja dystrybucji w przedsiębiorstwie

Odpowiednie dopasowanie dystrybucji w przedsiębiorstwie jest gwarantem dobrego kontaktu z potencjalnym konsumentem. Dystrybucja bowiem ma na celu "zapewnić nabywcom możliwość zakupu lub użytkowania pożądanych przez nich produktów w odpowiadającym im miejscu, czasie i na dogodnych warunkach płatności" [Czubała A. 2012, s. 148-199]. Dystrybucja to również bardzo ważny instrument marketingowego oddziaływania na rynek, ponieważ wspólnie z produktem, ceną i promocją kształtuje wartość rynkową przedsiębiorstwa oraz jej konkurencyjność w oczach nabywców. Z jednej strony dystrybucja zwiększa wartość oferty poprzez odpowiednią prezentację i udostępnienie oraz niekiedy związane z tym dodatkowe usługi (np. doradcze, kredytowe), z drugiej jednak koszty dystrybucji zwiększają cenę produktów, a to z kolei zmniejsza postrzeganą przez nabywców wartość oferty. Dlatego dobór odpowiedniego kanału dystrybucji ma tak duże znaczenie dla przedsiębiorstwa i zależy od wielu różnych czynników takich jak np. profil działalności czy specyfikę potencjalnych nabywców. Kanały różnią się między sobą takimi cechami jak liczba uczestników, długość, szerokość, stopniem integracji uczestników itp [Czubała A. 2012, s. 148-199]. Przedsiębiorstwo przede wszystkim musi dokonać wyboru ze względu na liczbę uczestników kanału, a więc między dystrybucją pośrednią a bezpośrednią.

Dystrybucja bezpośrednia

Bezpośredni, najkrótszy, kanał dystrybucji składa się wyłącznie z dwóch szczebli. Jest to przykład bezpośredniego powiązania producenta z finalnym nabywcą produktów. W relacji tej nie ma żadnych pośredniczących podmiotów. Takie rozwiązanie powoduje, że producent sam, na własny koszt i ryzyko dociera do nabywców. Niezbędnym elementem organizacji w przedsiębiorstwie bezpośredniego kanału dystrybucji jest inwestowanie w działalność handlową. Sztandarowym rodzajem bezpośredniej dystrybucji jest sklep firmowy (własna sieć handlowa). Bezpośredni kontakt producenta z nabywcą jest charakterystyczny przede wszystkim dla rynku dóbr inwestycyjnych oraz rynku usług, ale występuje również na rynku produktów konsumpcyjnych. Przykładem takich własnych sieci handlowych są firmowe sklepy producentów samochodów, mebli, wyrobów cukierniczych, salony odzieżowe, obuwnicze itp [Czubała A. 2012, s. 148-199].

Zalety i wady

Jako główną zaletę posiadania własnej sieci handlowej należy wskazać pełną kontrolę producenta nad procesem zbytu produktów. To producent decyduje o wysokości cen, poziomie świadczonych na rzecz finalnych odbiorców usług. W przypadku tak krótkiego kanału dystrybucji przepływ informacji rynkowych pomiędzy producentem a klientami przebiega szybko, bezpośrednio i w sposób niezakłócony. Również czas przepływu produktów od wytwórcy do finalnego nabywcy jest znacznie skrócony w stosunku do innych form dystrybucji. Jednocześnie relatywnie szybszy jest czas przepływu płatności za zakupione produkty. Przedsiębiorstwo ma możliwość w miarę szybkiego dostosowania oferty rynkowej do zmian popytu w segmencie rynku, który obsługuje. Ponadto producent realizuje pełny zysk ze sprzedaży produktów. Ten bezpośredni kontakt producenta z nabywcami przyczynia się również do kreowania i promocji własnej marki, nawiązywania trwałych więzi i wykształcenia grupy lojalnych nabywców [Czubała A. 2012, s. 148-199].

Do wad takiego rozwiązania niewątpliwie należy zaliczyć ograniczony zakres penetracji rynku. Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje wyłącznie jedną formą dystrybucji, wówczas ogranicza się do przepustowości posiadanej przez siebie sieci dystrybucji. Posiadanie własnych sklepów firmowych to również konieczność ponoszenia wszystkich kosztów związanych z dystrybucją oraz pełnego ryzyka sprzedaży. Bezpośrednie kanały dystrybucji bowiem nie zawsze są tańszym rozwiązaniem. Jednak wydajność ekonomiczna kanału zależy od efektywności jego działań na każdym szczeblu, a nie od jego długości. Posiadanie własnej sieci handlowej ma również swoje odbicie w strukturze organizacyjnej jednostki, która może być bardziej rozbudowana niż w przypadku innych rozwiązań dystrybucyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje również problem konkurencyjności nakładów w sferze produkcji i dystrybucji [Czubała A. 2012, s. 148-199].


Sklep firmowyartykuły polecane
Kanał dystrybucjiRodzaje dystrybucjiZadania logistyki w dystrybucjiZasady funkcjonowania rynku usługDystrybucja usług turystycznychEksport pośredniPortal aukcyjnyKonkurencjaDystrybucja

Bibliografia


Autor: Sylwia Jałowiec