Wzrost sprzedaży

Z Encyklopedia Zarządzania
Wzrost sprzedaży
Polecane artykuły

Wzrost sprzedaży produktu jest drugą fazą cyklu życia produktu Po fazie wprowadzenia na rynek, gdy konsumenci (pionierzy) poznali już produkt i przekazali opinie na jego temat zaczyna się faza wzrostu. Dochodzą do głosu tu konsumenci - zwolennicy nowości oraz nieco później wczesna większość. Są to konsumenci stosujący się odpowiednio do mody oraz naśladowcy. W tym okresie widoczne jest przesunięcie akcentów promocji informującym o istnieniu produktu na budowanie lojalności wobec produktu. Efekty będą widoczne przy wchodzeniu na rynek nowych konkurentów.

Cykl życia produktu

Każdy produkt ma swój cykl życia, który składa się z czterech występujących po sobie faz [1]:

 • Gwałtowny wzrost sprzedaży występuje w fazie II (faza silnego wzrostu).
 • Spadek wzrostu sprzedaży pojawia się w fazie III (fazie dojrzałości).

Cechy

Produkt trafia do coraz to nowych systemów dystrybucji i staje się łatwo dostępny dla wszystkich klientów. W tym okresie wyraźnie widać wysoki wzrost sprzedaży produktu, co za tym idzie rosnący zysk. Natomiast koszty jednostkowe spadają, co ma wpływ na obniżenie ceny produktu. Niższa cena jest także związana z pojawieniem się substytutów danego produktu na rynku. Aby przeciwdziałać konkurencji, można wprowadzić do produktu niewielkie zmiany np. dodać nowe funkcje, zmienić rozmiary produktu, opakowanie itp. Wzrost sprzedaży można też osiągnąć przez obecność na rynkach zagranicznych [2]

Okazje

Przykłady rodzajów okazji, które skutkują istotnym wzrostem sprzedaży [3]:

 • Otrzymanie niespodziewanej oferty współpracy ze strony znanej, dużej firmy.
 • Wykup lokalnego (upadającego) konkurenta.
 • Przejęcie klientów lokalnego konkurenta, który wycofał się z rynku.
 • Bardzo tani, nie zaplanowany zakup (placu, lokalu, środka produkcji itp.).
 • Połączenie firm, pozyskanie nowego inwestora.
 • Niespodziewany wzrost zapotrzebowania na produkt (ze strony otoczenia dalszego).

Anomalie

W cyklu życia produktu mogą występować rożne anomalie:

 • W tak zwanym recyklu, gdy produkt znajduje się w fazie regresu, przedsiębiorstwo podejmuje różne działania np. reklama, obniżka ceny i inne. Zabiegi te powodują, że produkt przeżywa "drugą młodość" i znów znajduje się w fazie wzrostu. Taka sytuacja może pojawiać się często, gdy zostaną podjęte odpowiednie działania.
 • W cyklu życia produktu będącego "sezonowym dziwactwem" mamy sytuacje, gdy od razu pojawia się faza wzrostu. W niej zwiera się faza wprowadzenia, która jest bardzo krotka. Popyt na takie dobra gwałtownie się rozwija.
 • Przedsiębiorstwo powinno podjąć wszystkie kroki, aby jak najdłużej pozostać w fazie wzrostu produktu. Jest to okres dużych korzyści.

Bibliografia

Przypisy

Autor: Piotr Jedliński, Natalia Prusak