Spadek sprzedaży

Z Encyklopedia Zarządzania

Spadek sprzedaży produktu (schyłek produktu) jest czwartą(ostatnią) fazą cyklu życia produktu. Po trzech poprzednich fazach, gdzie produkt został poznany następuje gwałtowny spadek zainteresowania nim. Produkt jest głównie nabywany przez "spóźnialskich". Takich konsumentów, którzy czekają na promocje, przecenę towaru, a więc słabi ekonomicznie.

Cechy

Faza ta charakteryzuje się dużym spadkiem sprzedaży, co ma wpływ na gwałtowne obniżenie się zysków. Produkt powoli kończy swoje życie na rynku, powodując zmniejszenie przychodów firmy. Wytwórcy ograniczają budżet marketingowy oraz produkcję. W całym kanale dystrybucji następuje szybkie pozbywanie się zapasów danego dobra, przygotowując magazyny do przyjęcia nowych produktów. Aby podtrzymać popyt stosuje się obniżkę cen. Wykorzystuje się także sprzedaż dwóch produktów w cenie jednego (2 w 1). Oba sposoby służą do pozbycia się reszty produktu z magazynu.

Czasami schyłek produktu może być drugą fazą w cyklu życia produktu zaraz po gwałtownym rozwoju popytu, mowa tu o życiu produktu zwanego "sezonowym dziwactwem". Tak gwałtowne fazy mają wpływ na późniejsze zaleganie produktu w magazynach wskutek spadku popytu.

Działania przedsiębiorstw

Okres schyłku produktu może być także wydłużony. Utrzymując sprzedaż na stałym, lecz niskim poziomie (produkcja znanego volkswagena "garbusa?) Niektóre produkty nie przechodzą nawet w fazę spadku, gdyż pod koniec fazy dojrzałości popyt na nie gwałtownie rośnie. Jest on spowodowany modyfikacjami, znalezieniem nowych rynków zbytu lub nowych zastosowaniem produktu.

Przedsiębiorstwo może zdecydować się szybko na wycofanie starego produktu i skierować swój potencjał na nowy produkt. Inną niepewną możliwością jest próba modyfikacji strategii czy produktu. Pozostawienie produktu bez żadnej ingerencji, spowoduje samoistną śmierć produktu.

Strategie zarządzania w fazie spadku sprzedaży

W fazie spadku sprzedaży przedsiębiorstwa często sięgają po różne strategie, aby zminimalizować negatywne skutki tego procesu. Jedną z popularnych strategii jest obniżka cen, która ma na celu zachęcenie klientów do zakupu. Inną strategią jest wprowadzenie promocji, które mogą zwiększyć zainteresowanie produktem i zachęcić klientów do zakupu. Często przedsiębiorstwa decydują się także na wprowadzenie nowych wariantów produktu, które mogą przyciągnąć nowych klientów lub zainteresować obecnych. Warto zauważyć, że każda z tych strategii ma swoje zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej strategii. Przy wyborze strategii zarządzania w fazie spadku sprzedaży należy wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak koszty, potencjalne zyski, preferencje klientów i konkurencję. Istnieje wiele najlepszych praktyk zarządzania w fazie spadku sprzedaży, takich jak analiza rynku, śledzenie trendów, badanie preferencji klientów i podejmowanie szybkich decyzji.

Wpływ czynników zewnętrznych na schyłek produktu

W fazie spadku sprzedaży istnieje wiele czynników zewnętrznych, które mogą przyspieszyć lub opóźnić schyłek produktu. Jednym z takich czynników są trendy rynkowe, które mogą się zmieniać i wpływać na preferencje konsumentów. Na przykład, jeśli na rynku pojawia się nowy produkt, który jest bardziej atrakcyjny dla klientów, spadek sprzedaży danego produktu może się przyspieszyć. Konkurencja również ma duży wpływ na fazę spadku sprzedaży i schyłek produktu. Jeśli konkurencja oferuje lepsze produkty lub usługi, może to wpływać na decyzje klientów i przyspieszać spadek sprzedaży. Regulacje prawne również mogą mieć wpływ na schyłek produktu. Na przykład, jeśli wprowadzone zostaną nowe przepisy, które ograniczają sprzedaż danego produktu, może to przyspieszyć schyłek produktu. Istnieje wiele przykładów firm, które nie zdołały dostosować się do zmieniających się czynników zewnętrznych i poniosły porażkę w fazie spadku sprzedaży. Warto analizować te przykłady, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Skuteczne zarządzanie portfelem produktów w kontekście fazy spadku sprzedaży

Skuteczne zarządzanie portfelem produktów może być kluczowe w przypadku fazy spadku sprzedaży. Przedsiębiorstwa często muszą podjąć decyzje dotyczące utrzymania konkurencyjności i minimalizowania strat. Jedną z możliwości jest wprowadzenie nowych produktów lub modyfikacja istniejących. Przy wyborze strategii zarządzania portfelem produktów w fazie spadku sprzedaży należy wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak koszty, potencjalne zyski, preferencje klientów i konkurencja. Wprowadzenie nowych produktów lub modyfikacji istniejących może wiązać się zarówno z kosztami, jak i potencjalnymi zyskami. Istnieje wiele najlepszych praktyk zarządzania portfelem produktów w fazie spadku sprzedaży, takich jak analiza danych, śledzenie konkurencji, badanie preferencji klientów i odpowiednie planowanie.


Spadek sprzedażyartykuły polecane
Dojrzałość rynkowaCykl życia produktuWzrost sprzedażyStrategia zbierania śmietankiBariery wejściaWycofanie produktuStrategia penetracjiStrategia cen eliminujących konkurentówKonkurencja monopolistyczna

Bibliografia

  • Altkorn J. (red.) (2006), Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków
  • Kłeczek R. i in. (1992), Marketing. Jak to się robi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
  • Mruk H., Rutkowski I. (2001), Strategia produktu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Piotr Jedliński