Spadek sprzedaży

Z Encyklopedia Zarządzania
Spadek sprzedaży
Polecane artykuły


Spadek sprzedaży produktu (schyłek produktu) jest czwartą(ostatnią) fazą cyklu życia produktu. Po trzech poprzednich fazach, gdzie produkt został poznany następuje gwałtowny spadek zainteresowania nim. Produkt jest głównie nabywany przez "spóźnialskich". Takich konsumentów, którzy czekają na promocje, przecenę towaru, a więc słabi ekonomicznie.

Cechy

Faza ta charakteryzuje się dużym spadkiem sprzedaży, co ma wpływ na gwałtowne obniżenie się zysków. Produkt powoli kończy swoje życie na rynku, powodując zmniejszenie przychodów firmy. Wytwórcy ograniczają budżet marketingowy oraz produkcję. W całym kanale dystrybucji następuje szybkie pozbywanie się zapasów danego dobra, przygotowując magazyny do przyjęcia nowych produktów. Aby podtrzymać popyt stosuje się obniżkę cen. Wykorzystuje się także sprzedaż dwóch produktów w cenie jednego (?2 w 1?). Oba sposoby służą do pozbycia się reszty produktu z magazynu.

Czasami schyłek produktu może być drugą fazą w cyklu życia produktu zaraz po gwałtownym rozwoju popytu, mowa tu o życiu produktu zwanego "sezonowym dziwactwem". Tak gwałtowne fazy mają wpływ na późniejsze zaleganie produktu w magazynach wskutek spadku popytu.

Działania przedsiębiorstw

Okres schyłku produktu może być także wydłużony. Utrzymując sprzedaż na stałym, lecz niskim poziomie (produkcja znanego volkswagena "garbusa?) Niektóre produkty nie przechodzą nawet w fazę spadku, gdyż pod koniec fazy dojrzałości popyt na nie gwałtownie rośnie. Jest on spowodowany modyfikacjami, znalezieniem nowych rynków zbytu lub nowych zastosowaniem produktu.

Przedsiębiorstwo może zdecydować się szybko na wycofanie starego produktu i skierować swój potencjał na nowy produkt. Inną niepewną możliwością jest próba modyfikacji strategii czy produktu. Pozostawienie produktu bez żadnej ingerencji, spowoduje samoistną śmierć produktu.

Bibliografia

  • H. Mruk, I. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 2001
  • R. Kłeczek, Marketing. Jak to się robi, Zakład Narodowy im, Ossolińskich - Wydawnictwo 1992
  • Podstawy marketingu, pr. zbior. pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2004

Autor: Piotr Jedliński