Event marketing

Z Encyklopedia Zarządzania

Event marketing to rodzaj marketingu polegający na tworzeniu imprez reklamujących dany produkt lub usługę. Jest to "narzędzie wspomagające działania z zakresu komunikacji marketingowej" [Kalinowska A. 2009, s. 429-436]. Jak podaje A. Olejniczak event marketing jest innowacją samą w sobie. Wykorzystywany jest głównie przez ogromne firmy, korporacje ale jego zainteresowanie rośnie także wśród mniejszych przedsiębiorstw, start-upów czy nawet instytucji badawczych i naukowych [Olejniczak A. 2013, s. 9-15]. Inne znane określenia tego terminu to marketing wydarzeń. K. Cieluch opisuje go jako "narzędzie komunikacji polegające na organizacji różnego rodzaju wydarzeń służących do realizacji określonych celów firmy" [Celuch K. 2015, s. 40].

Idea event marketingu w Polsce nie jest jeszcze bardzo powszechna, ale jej znaczenie w środowisku biznesowym rośnie zrównoważenie. Wynika to z faktu iż coraz bardziej powszechnymi stają się wszelkie działania marketingowe prowadzone przez przedsiębiorców. Sam marketing jest postrzegany jako nieodzowny element biznesu, bez którego nawet najlepsze produkty, czy projekty nie sprzedadzą się z powodzeniem. Dlaczego jak jest? W czasach, kiedy z każdej strony konsumenci są wręcz "bombardowani" informacjami o nowych markach, produktach czy ideach, firmy są zmuszone do intensywnego działania w obszarze marketingu. Coraz trudniejsze do pokonania są bariery wejścia na niektóre rynki, ze względu na silną konkurencję i prowadzony przez nich niemal bezbłędny marketing. Obecnie nie wystarczy jednak zainwestować w "jakiś" marketing. Strategie te muszą być coraz bardziej przemyślane, oryginalne i niepowtarzalne, po pierwsze by zostawić konkurencję daleko za sobą, a po drugie, żeby zostać dobrze zapamiętanym przez potencjalnych konsumentów czy odbiorców. Tak więc jeśli najlepszy produkt nie zostanie odpowiednio wprowadzony na rynek za pomocą marketingowych narzędzi, nie przyniesie wymiernych zysków. Z pomocą przychodzi właśnie event marketing, którego popularność stale rośnie.

TL;DR

Event marketing jest narzędziem, które pomaga firmom promować swoje produkty i usługi poprzez organizację imprez. Jest coraz popularniejszy zarówno wśród dużych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Event marketing oferuje wiele korzyści, takich jak rozwój biznesu, wsparcie sprzedaży i marketingu, promocja nowych produktów, pozyskanie klientów i zwiększenie świadomości marki. Organizacja udanego wydarzenia wymaga odpowiedniego planowania i zarządzania, zgodnie z zasadą 5P event marketingu. W Polsce rośnie zainteresowanie event marketingiem, a agencje eventowe oferują różnorodne wydarzenia dla firm i organizacji. Jednak organizacja imprez wymaga kreatywności i innowacyjności, a także zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.

Korzyści płynące z event marketingu

"Pobudzanie innowacyjności w zakresie usług, produktów jest kluczowym elementem wpływającym na poziom naszego życia" zaznacza A. Olejniczak [Olejniczak A. 2013, s. 9-15]. Event marketing i jego stosowanie ma przynieść firmie określone korzyści i rezultaty. Wśród nich możemy między innymi wyróżnić:

 • rozwój biznesu
 • "wsparcie strategii komunikacji z otoczeniem" [Olejniczak A. 2013, s. 9-15], w szeroko rozumianym obszarze Public Relations
 • "wsparcie sprzedaży, marketingu" [Olejniczak A. 2013, s. 9-15]
 • promocja i wprowadzenie na rynku nowego produktu
 • wejście na nowy rynek, promocja firmy
 • pozyskanie nowych klientów
 • zwiększenie świadomości potencjalnych odbiorców w obszarze znajomości marki
 • "poprawa rentowności firmy" [Olejniczak A. 2013, s. 9-15]
 • zwiększenie udziału w rynku
 • "poprawa lub wzmocnienie wizerunku marki" [Olejniczak A. 2013, s. 9-15]
 • "zwiększanie lojalności klientów" [Olejniczak A. 2013, s. 9-15]

Lista ta wciąż nie pozostaje zamknięta. Korzyści płynące z event marketingu są ogromne. Interesujący może być fakt, iż nie tylko przedsiębiorstwa prywatne, których cel stosowania event marketingu ma charakter komercyjny i biznesowy [Olejniczak A. 2013, s. 9-15] okazują zainteresowanie owemu tematowi. Coraz więcej państwowych, publicznych jednostek korzysta z tego typu rozwiązań.

5P event marketingu i fazy zarządzania eventem

Organizacja wydarzenia mająca na celu osiągnięcie różnorakich korzyści z tego płynących wymaga sporządzenia odpowiedniego planu działania. Tworzenie wydarzenia musi być mocno przemyślane i zaplanowane, tylko wtedy przyniesie zamierzone efekty. Z pomocą przychodzi reguła 5P event marketingu.

 1. Produkt (product) czyli wartość jaką wydarzenie stanowi dla uczestników
 2. Cena (price) czyli oszacowanie, ile potencjalni uczestnicy są gotowi zapłacić za uczestnictwo
 3. Miejsce (place) jako lokalizacja wydarzenia jest często determinantą udanej imprezy
 4. Public relations czyli formowanie wizerunku wydarzenia wśród odbiorów
 5. Pozycjonowanie (positioning) określa grupy docelowe, ich wielkość i gotowość na odebranie oferty jednostki [Olejniczak A. 2013, s. 9-15]

Fazy zarządzania eventem:

 • Definiowanie projektu (inicjowanie projektu, definiowanie projektu, organizowanie zespołu projektowego)
 • planowanie i organizowanie projektu
 • wykonawstwo projektu (działalność wykonawcza, działalność kontrolna, działalność koordynacyjna) [Grzegorczyk A. 2009, s. 52-70]

Event marketing jako pomysł na biznes

Koncepcja event marketingu obejmuje "zarządzanie procesami rynkowymi poprzez wydarzenia" [Olejniczak A. 2013, s. 9-15]. W Polsce po 2004 roku powoli wzrastało zainteresowanie event marketingiem. Ówcześnie, tego typu usługi były oferowane przez najlepsze agencje reklamowe czy koncertowe [Olejniczak A. 2013, s. 9-15]. Można było również spotkać się z hasłem: organizacja imprez. Obecnie na rynku można znaleźć całe mnóstwo agencji eventowych, zajmujących się organizacją imprez dla firm, stowarzyszeń czy projektów.

Agencje eventowe oferują organizacje takich wydarzeń jak: festiwale, karnawały, rocznice, spotkania, konwencje, pokazy, prezentacje, targi, wydarzenia prywatne, koncerty, rozdania nagród, sympozja, konferencje, wydarzenia polityczne, zabawy rozrywkowe [Jaworowicz M. Jaworowicz P. 2016, s. 80-91]. Nie jest to jednak łatwy biznes, jak może się błędnie wydawać, gdyż klienci wymagają od organizatorów coraz to nowszych pomysłów i innowacyjności, po to aby zachęcić grono klientów do wzięcia udziału w wydarzeniach. Co więcej, organizacja wydarzenia obejmuje wszystkie jego szczeble, łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom. Rozwój tej dziedziny spowodował powstanie zawodu określanego mianem event communications manager.


Event marketingartykuły polecane
MarkaTrade fairTargetInnowacja marketingowaNowy marketingFMCGMarketing partnerskiMarketing społecznyGrywalizacja

Bibliografia


Autor: Paulina Gąsiorek