Trade fair

Z Encyklopedia Zarządzania
Trade fair
Polecane artykuły


Trade fairs - duże zgromadzenie, w którym różne firmy z danej dziedziny lub branży pokazują swoje produkty potencjalnym klientom. Polskim odnośnikiem dla trade fairs są targi.

Są postrzegane jako mające większą liczbę uczestników porównując do innych wydarzeń handlowych lub wydarzeń łączących powiązane branże. Trade fairs obejmują zazwyczaj:

 • prezentacje
 • sesje dyskusyjne
 • demonstracje produktów
 • stoiska sponsorowane przez firmy z branży[1].

Funkcje trade fairs

 • Sprzedaż między firmami - dla sprzedaży w branżach, które bezpośrednio sprzedają przedsiębiorstwom, targi są bardzo ważne.
 • Handel marketingowy - sprzedaż do dystrybutorów, hurtowników i sprzedawców detalicznych.
 • Marketing kliencki - w niektórych przypadkach targi są dostępne dla publiczności, np. pokazy samochodowe, które mogą być dostępne dla ludzi z zewnątrz w jakieś określone dni.
 • Konkurencyjność - pozwala na kontrolowanie swojej konkurencji.
 • Relacje z mediami - generowanie reklamy marek, produktów, projektów i pomysłów.
 • Sieci przemysłowe - sieci branżowe mogą prowadzić do partnerstwa, fuzji i przejęć[2].

Wady

 • Wysoki koszt - główną słabością targów jest to, że są one uważane za bardzo drogie media. Firmy inwestują w nie od około 5% do 35% rocznego budżetu reklamowego. Należy ponieść nie tylko koszty powierzchni, ale również personelu, budowy, marketingu oraz podróży. Średnia wynosi od 10% do 12%.
 • Czasochłonność - na uczciwy udział w targach trzeba przeznaczyć sporo czasu.
 • Pochłania zasoby - firmy uważają że jednym z czynników zniechęcających do handlu jest potrzeba zasobów.
 • Trudność w dotarciu do swoich klientów - zwiększenie liczby targów sprawia, że dotarcie do swoich klientów jest mniej prawdopodobne. Zamiast tego pojawia się na nich coraz więcej turystów. Organizatorzy targów, a także wystawcy muszą być naprawdę aktywni, by przyciągnąć prawdziwych decydentów i wpływowców.
 • Trudność w mierzeniu ich skuteczności - firmy często nie wiedzą jak mierzyć skuteczność. Często polegają na działaniach swojej konkurencji. Sukces targów może być trudny do zmierzenia. Nawet niektórzy eksperci marketingowi nie byli w stanie udowodnić skuteczności targów.
 • Ilość osób odwiedzająca targi - ogromna liczba odwiedzających targi, może sprawić że miejsce w którym akurat się odbywają, może stać się zatłoczone, hałaśliwe. Chaotyczne otoczenie sprawia, że budowanie relacji, a także skuteczna komunikacja staje się niemożliwa[3].

Zalety

 • Szeroki zakres funkcji
 • Wystawcy mogą prowadzić działalność, pielęgnować swój wizerunek, szukać partnerów biznesowych, a także badać rynek
 • Klienci mogą porównać ceny na rynku oraz warunki sprzedaży, wypróbowywać produkty[4].

Udział w targach jako integralna część działalności firmy

"Bez wątpienia targi są skomplikowane. Złe doświadczenia, niedostateczna znajomość ważnych czynników, np. Dotyczących wyboru wydarzenia i skutków uczestnictwa, mogą prowadzić do sceptycyzmu lub niechęci do udziału. Brak poczucia niepewności może zostać rozwiązany tylko przez zorganizowane targi jako integralną część działalności firmy i włączenie tego podejścia do dynamicznego procesu rozwoju firmy. Proces ten rozpoczyna się od zebrania i przeanalizowania wszystkich niezbędnych danych wewnętrznych, na przykład dotyczących produktów i zakresów produktów, a także informacji zewnętrznych, na przykład od klientów i konkurentów. W oparciu o dostępne dane i przesłanki, następuje ocena własnej koncepcji marketingowej firmy. Proces ten pokazuje, jak ważne mogą być targi jako instrument marketingowy. Firma musi również przeprowadzić tę ocenę w celu określenia odpowiednich środków strategicznych, na przykład celów na targach w celu wyboru właściwych targów oraz w celu wdrożenia środków taktycznych, takich jak indywidualny mix marketingowy. Aby zrealizować i wdrożyć te indywidualne aspekty, konieczna jest organizacja, kontrola i monitorowanie"[5].

Bibliografia

Przypisy

 1. What is a Trade Fair?
 2. What is a Trade Fair?
 3. Engblom R. (2014). Trade Fairs Role as Part of the Firms' Marketing Communication - an Integrated Trade Fair Participation Process, Aalto University School of Business, str. 3-7
 4. Neven P., Kanitz S. (2013). Successful Participation in Trade Fairs, Ausstellungs– und Messe–Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V., Berlin, str.6
 5. Neven P., Kanitz S. (2013). Successful Participation in Trade Fairs, Ausstellungs– und Messe–Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V., Berlin, str. 13

Autor: Kinga Kolecka