Nowy rynek

Z Encyklopedia Zarządzania

Nowy rynek - Pojęcie to może być różnorodnie definiowane. Niektóre przedsiębiorstwa decydują się na wejście w nowy rynek, ponieważ jest to ich kolejny etap rozwoju firmy, dla innych zaś będzie to próba wyjścia z ciężkiej sytuacji. Pojęcie to zatem opisuje wyjście firmy poza rynek wewnętrzny, na którym przedsiębiorstwo dotychczas prowadziło swoją działalność i rozszerzenie jej na innym, nowym rynku, na przykład zagranicznym. Jednak nie tylko w ten sposób możemy rozumieć nowy rynek. Głównie dzięki rozwoju technologicznemu powstają i rozwijają się nowe rynki na przykład w internecie.

TL;DR

Nowy rynek to wyjście firmy poza jej dotychczasowy rynek i rozszerzenie działalności na inny, np. zagraniczny. Strategie wejścia na nowy rynek to rozwoju rynku (wprowadzenie istniejących produktów na nowy rynek) i rozwoju produktu (wprowadzenie ulepszonych produktów na nowy rynek). Etapy wejścia na nowy rynek to wybór rynku, analiza rynku, logistyka i badanie konkurencji. Powstawanie nowych rynków, takich jak rynek internetowy, daje większe możliwości dla konsumentów i rozwija się dynamicznie. Polski rynek e-commerce należy do największych i najszybciej rozwijających się w Europie, wyróżnia się trzy rodzaje handlu elektronicznego: bezpośredni, pośredni i hybrydowy.

Strategia wejścia na nowe rynki

Rynek jest ściśle związany z marketingiem i jego strategiami. Model strategii Ansoffa opisuje cztery działania z czego dwa to sposoby wejścia na nowy rynek.

 • Strategia rozwoju rynku (istniejący produkt - nowy rynek) - polega na wprowadzeniu przez firmę tych samych towarów na zupełnie inny, nowy rynek niż dotychczas na przykład na nowe terytorium. Strategia ta łączy się z rozwojem przedsiębiorstwa i wprowadzeniem produktów na nieobsługiwany do tej pory rynek, jednak jest związana z wysokim ryzykiem, ponieważ korzystanie z tego rynku jak i odbiorcy są nowi dla firmy.
 • Strategia rozwoju produktu (nowy produkt - nowy rynek) - wzbogacenie istniejących produktów, poprzez dodanie im nowych cech, udoskonalenie, rozszerzenie i wprowadzenie ich na nowy rynek (E. Michalski (2013), s. 486).

Jeśli chodzi o kryterium szybkości wchodzenia na nowy rynek wyróżnimy dwie strategie: wklęsłą i wypukłą.

 • Strategia wklęsła - polega na powolnym, spokojnym wchodzeniu na rynek i stopniowe osiąganie zamierzonego celu.
 • Strategia wypukła - przeciwna do wklęsłej, charakteryzuje się szybkim, dynamicznym wejściem na dany rynek, wiąże się z wysokimi nakładami, ale również wykazuje błyskawiczny przyrost ze sprzedaży (A. Sznajder (1995) s. 79).

Etapy wejścia na nowy rynek

Dla większości przedsiębiorstw wejście na nowy rynek jest dużym wyzwaniem. Aby więc uniknąć trudności i problemów, które mogą pojawić się podczas tej operacji i być na nie przygotowany należy zaplanować strategię i plan działania. Oto kilka ważnym czynników i etapów przygotowujących do wejścia na nowy rynek.

 • Wybór rynku - Najważniejszy jest wybór odpowiedniego rynku, obszaru na który chcemy wprowadzić swój produkt, znajomość jego potrzeb, zapoznanie się z zapotrzebowaniem na mój produkt na tym rynku.
 • Analiza rynku - Dobrze przeprowadzona analiza daje nam wszystkie istotne informacje odnośnie otoczenia makroekonomicznego i potencjału rozwoju rynku.
 • Logistyka - Zapoznanie się z istniejącymi na nowym rynku kanałami dystrybucji, tak aby sprawnie dotrzeć do klienta.
 • Konkurencja - Zbadanie firm konkurencyjnych pozwala określić nasze szanse i zagrożenia podczas wejścia na ten rynek.

Powstawanie nowych rynków

Oprócz tradycyjnych, istniejących rynków, coraz częściej spotykamy się z nowymi trendami. Dzięki rozwoju technologicznemu powstają nowe, innowacyjne rynki, które cieszą się dużą popularnością a co za tym idzie rozwijają się w gwałtownym tempie. Takim rynkiem jest oczywiście rynek internetowy. W porównaniu z rynkiem tradycyjnym daje on dużo większe możliwości. Konsumenci mają możliwość szybko i w nieograniczonym czasie porównywać oferty konkurencyjne. Dodatkowo koszty korzystania z rynku internetowego są niskie. Zakupy online są wygodne, nieskomplikowane i możemy je robić całodobowo (G. Mazurek (2006), s. 1).

Polski rynek e-commerce czyli e-handlu jest w czołówce największych w Europie oraz najszybciej rozwijającym się. Wyróżniamy trzy rodzaje handlu elektronicznego: bezpośredni, pośredni i hybrydowy. Handel bezpośredni od początku do końca wykonywany jest drogą internetową, czyli zmówienie, płatność i dostawa odbywa się elektronicznie. Drugi rodzaj różni się od poprzedniego sposobem dostawy, który odbywa się w tradycyjny sposób. Natomiast ostatni rodzaj handlu - hybrydowy, łączy ze sobą dwa poprzednie sposoby. Oznacza to, że jakaś część transakcji wykonywana jest w sposób tradycyjny a druga część w sposób elektroniczny na przykład zamówienie przez internet a płatność tradycyjnie, czyli osobiście.


Nowy rynekartykuły polecane
DywersyfikacjaRynek docelowyBranża fmcgKonkurentTrade fairPiggybackingNisza rynkowaHandel detalicznyBariery wejścia

Bibliografia

 • Mazurek G. (2006). Rynek internetowy a uwarunkowania rynku doskonale konkurencyjnego, Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe, WSPiZ im L. Koźmińskiego, Warszawa
 • Michalski E. (2013), Strategie marketingowe rozwoju produktu, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 10 (59)
 • Olejniczuk-Merta A. (2001), Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa
 • Sznajder A. (1995), Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Wojciechowski T. (2013), 200 odpowiedzi na pytania z marketingu, Difin, Warszawa
 • Wojciechowski T. (2016), Rynek i marketing w pigułce, Placet, Warszawa


Autor: Agnieszka Adamiecka