Zakupy online

Z Encyklopedia Zarządzania

Zakupy online - proces kupna, sprzedaży oraz wymiany towarów lub usług. W sektorze B2C tworzy całość transakcji internetowych między przedsiębiorstwem a klientem indywidualnym. Przedmiotem umowy może być rzecz, informacja lub usługa. Opierają się na tym, że składanie zamówienia odbywa się bezpośrednio, zaś zapłata i dostawa dokonują się w sieci lub poza nią. Pierwsze sklepy internetowe, które zawierały internetowy blankiet złożenia zamówienia pojawiły się w 1994 roku. Następnie uruchomiono pierwszy e-sklep oraz serwis aukcyjny, które przypominały te z czasów dzisiejszych. W Polsce w 1997 roku otwarto katalog sklepów internetowych Zakupin, a także utworzono pierwszy sklep online. Od 2000 roku większa część amerykańskich i europejskich przedsiębiorstw prezentuje swój asortyment w Internecie. Aktualnie w sieci istnieje możliwość kupienia wszystkiego - od produktów spożywczych po samochody lub posiadłości. O nadzwyczajności zakupów internetowych porównując z zakupami standardowymi wskazuje możliwość wykonania zakupów kiedy i gdzie tylko chcemy, a także duży wybór i możliwość doboru najlepszej dla siebie formy płatności i transportu. Klienci są świadomi z przewagi korzyści nad utrudnieniami zakupów internetowych, dlatego też rozgłos zawierania takich umów zwiększa się. Robienie zakupów online sprzyjają między innymi takie postępowania sklepów internetowych jak ułatwianie przebiegu zamawiania wyrobów, podwyższanie bezpieczeństwa w transakcjach internetowych i ochrona danych osobowych (A. Stolecka-Makowska, 2016, s. 2-4).

TL;DR

Zakupy online to proces kupna i sprzedaży towarów i usług w internecie. Pierwsze sklepy internetowe pojawiły się w 1994 roku, a obecnie można kupić wszystko online. Korzyści z zakupów online to większa wygoda, duży wybór i różne formy płatności. Klienci mają łatwiejszy dostęp do informacji i większą kontrolę nad procesem zakupowym. Zakupy online mają jednak swoje zagrożenia, takie jak ryzyko oszustwa, kradzieży danych osobowych i trudności z obsługą posprzedażową.

Charakterystyka współczesnego klienta

Klient internetowy odróżnia się od klienta zwyczajnego. W głównej mierze ma on większy i prostszy dostęp do różnych źródeł informacji, a w związku z tym w znacznym stopniu zwiększa się jego sytuacja negocjacyjna wobec firmy. Nowy konsument pragnie autonomii w wyborze miejsca i czasu zaznajomienia się z ofertą, bardziej krytykuje przekazane mu wiadomości i chętnie porównuje je z posiadaczami konkretnego towaru lub marki. mimo że cały czas najważniejszą korzyścią z dostępu do Internetu pozostaje sposobność natychmiastowego odszukania interesującej nas informacji, to Internet zmienia cały przebieg zakupowy, od momentu wzbudzania potrzeby do podpisania umowy i reakcji po nastąpieniu sprzedaży (E. Frąckiewicz, 2011, s. 2).

Zagrożenia zakupów internetowych

Konsumencki przebieg podejmowania decyzji zakupowej przeważnie obciążony jest pewnym ryzykiem, które może być określane jako możliwość wystąpienia negatywnych następstw, które powstają z postanowień klienta, jak również stanu niepewności, wynikających z tego, że nabywca nie potrafi wyczuć konsekwencji podjęcia decyzji zakupowej bądź oczekuje straty, która będzie rezultatem kupna i korzystania z wyrobu. Zakupy internetowe, patrząc z pozycji konsumenta, są bardzo dobrym wyborem w stosunku do sklepów stacjonarnych. Charakteryzuje je sporo zalet, a mianowicie udogodnienia w dostawie, niższa cena w stosunku do sklepów tradycyjnych i możliwość zestawienia ze sobą innych produktów. Sam charakter tych transakcji łączy się z dużą ilością niebezpieczeństw, które przekładają się na wyraźny wzrost odbierania ryzyka wśród klientów. Wyodrębniono bardzo dużo źródeł potencjalnego ryzyka oraz okoliczności, które nasilają jego odczuwanie, wiążą się metodą pośrednią lub bezpośrednią z umowami, które są zawierane za pomocą Internetu. Do najważniejszych można uwzględnić dokonywanie zakupów poza sklepem stacjonarnym, jak też brak wcześniejszej styczności z towarem, które przekłada się na niemożność oceny jego jakości oraz właściwości praktycznych. Trzeba również zwrócić uwagę na czynniki, które wiążą się z samym bezpieczeństwem zakupu, między innymi ryzyko oszustwa ze strony sprzedającego, a także możliwość kradzieży pieniędzy, a nawet danych osobowych. Podkreśla się również niekorzystny wpływ w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z obsługą oraz niechęci klientów do udzielania informacji na temat swoich danych osobowych z uwagi na możność ich odsprzedaży lub dostawania korespondencji, której nie chcemy. Badania podkreślają także trudność z obsługą posprzedażową, czyli zaakceptowania reklamacji, zwrotu pieniędzy, czy dostarczenia produktu na czas. Trzeba zwrócić uwagę na to, że nie da się wyraźnie pokazać zmniejszenia postrzeganego ryzyka w miarę dokonywania następnych zakupów internetowych, aczkolwiek samo zadowolenie z poprzedniej transakcji w pewnym stopniu minimalizuje to zagrożenie (M. Gąsior, 2015, s. 2-4).


Zakupy onlineartykuły polecane
DropshippingPlatforma zakupowaModele sprzedaży w internecieHandel detalicznyCross-sellingPortal aukcyjnyRodzaje dystrybucjiDysonans pozakupowyHandel elektroniczny

Bibliografia

  • Frąckiewicz E. (2011), Aktywność zakupowa klientów w sieci i jej determinanty, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Nr 51
  • Stolecka-Makowska A. (2016), Zakupy konsumentów przez Internet w Polsce i Unii Europejskiej - Analiza Porównawcza, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 302
  • Szajt M., Rafałko S. (2017), Nowe trendy zakupów on-line w Polsce na tle innych państw europejskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie Nr 28
  • Tomaszewska E., Ryciuk U. (2018), Wpływ wieku na decyzje zakupowe e-konsumentów - ujęcie międzynarodowe, Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 6, no. 6
  • Gąsior M. (2015), Postrzeganie ryzyka związanego z zakupami online - analiza zmian w latach 2013-2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 41


Autor: Kamil Folta