Platforma zakupowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Platforma zakupowa
Polecane artykuły


Platforma zakupowa jest to elektroniczne narzędzie, występujące najczęściej w formie aplikacji bądź portalu internetowego, które ma na celu wparcie procesów zakupu-sprzedaży dóbr i usług w danym przedsiębiorstwie (Ł. Hardaś 2014, s. 100).

Za pomocą jednego narzędzia, jakim jest jest ww. platforma, pracownik działu zakupów jest w stanie uzyskać informacje na temat interesujących go dóbr i usług, składać zapytania ofertowe, porównywać oferty, ustalać i negocjować warunki handlowe, warunki dostaw, warunki płatności czy też cenę zakupu. Wreszcie jest też w stanie dokonywać samych zakupów, a więc zawierać wiążące transakcje handlowe, dokonywać rozliczeń i płatności online, analizować dostępność towarów, dotychczasowe zakupy czy też historię współpracy z danym dostawcą. W konsekwencji prowadzi to do swego rodzaju automatyzacji i uproszczenia całego procesu zakupowego, czego bezpośrednim skutkiem jest również znaczące obniżenie kosztu jego realizacji (K. Grzybowska 2011, s. 105).

Rodzaje platform zakupowych

Obecnie na rynku możemy zaobserwować szereg elektronicznych narzędzi wpierających proces zakupu. Do najważniejszych możemy zaliczyć (K. Grzybowska 2011, s. 105):

 • e-shop oparty na modelu drophipping – najprostszy rodzaj platformy zakupowej. Działa na zasadzie sklepu internetowego, który zajmuje się niejako pośredniczeniem pomiędzy kupującym i dostawcą. Przyjmuje i potwierdza on zamówienia, po czym przesyła je do dostawcy, który realizuje zamówienie bezpośrednio do kupującego,
 • e-mall – jest to również sklep internetowy. Od powyższego odróżnia go jednak to, że jest to niejako internetowa galeria handlowa, która skupia w sobie szereg sklepów internetowych. Niejednokrotnie współpracują one ze sobą pod kątem realizowania wspólnych płatności, dostaw itp,
 • e-procurement – oprogramowanie w formie dedykowanej aplikacji lub platformy internetowej. Ma ono postać elektronicznego katalogu, który zawiera produkty i usługi pochodzące tylko i wyłącznie od dostawców z którymi właściciel danego katalogu współpracuje.,
 • e-auction – jest to elektroniczny serwis aukcyjny. Wyróżnia go jednak to, iż w serwisie tym, to kupujący składa ofertę zakupu, a dostawcy licytują, który z nich dostarczy dobro lub usługę, na które kupujący złożył zapotrzebowanie, w jak najlepszej cenie, terminie oraz warunkach dostawy.

Zalety i wady stosowania platform zakupowych

Stosowanie platform zakupowych niesie za sobą szereg korzyści, zarówno dla działu zakupów danego przedsiębiorstwa, jak również dla dostawców. Niestety, jak w przypadku wielu rozwiązań, tak i platformy zakupowe obarczone są pewnymi wadami. Poniżej zastawiono plusy i minusy zastosowania opisywanego narzędzia.

Korzyści (Ł. Hardaś 2014, s 83):

 • łatwość obsługi platform oraz dostępność do nich (proste, intuicyjne w obsłudze aplikacje),
 • możliwość grupowych zakupów wraz z firmami o podobnym zapotrzebowaniu na dane dobra i usługi, co umożliwia osiągnięcie większych wolumenów zakupionych dóbr i usług, a tym samym daje większe możliwości negocjacyjne,
 • dostęp do uporządkowanej, skatalogowanej i wiarygodnej bazy danych dostawców,
 • wyszukiwanie dostawców za pomocą platformy zakupowej, a nie na własną rękę,
 • rozszerzenie zasięgu dotychczasowych dostawców o rynki międzynarodowe, co umożliwia znalezienie dużo bardziej konkurencyjnych ofert,
 • wzrost oszczędności związanych z poszukiwaniem dostawców,
 • zgromadzenie wielu ofert w jednym miejscu, a co za tym idzie, możliwość ich sprawnego i przejrzystego porównywania, negocjacji z kilkoma dostawcami jednocześnie itp,
 • większa konkurencyjność ofert, a więc możliwość ewentualnych oszczędności wynikających z wyboru korzystniejszych cen oraz bardziej atrakcyjnych warunków handlowych,
 • obniżenie kosztów administracyjnych działu zakupów,
 • usprawnienie , ujednolicenie, uproszczenie, zautomatyzowanie i przyspieszenie całego procesu zakupowego,
 • wykorzystanie platformy zakupowej oraz historii poprzednich zakupów, jako narzędzia do analizy współpracy z poszczególnymi dostawami, analizy nakładów poniesionych na poszczególne zakupy, jak również do mierzenia, wartościowania i oceny jakości pracy poszczególnych kupców, wypracowanych oszczędności itp,

Wady (K. Grzybowska 2011, s. 111):

 • w niektórych przypadkach lub branżach niewystarczająca liczba ofert, dostawców, mała konkurencyjność,
 • możliwość pogorszenia wypracowanych wcześniej relacji biznesowych z danymi dostawcami,
 • brak przywiązania do danych dostawców, relacje oparte tylko na liczbach, brak zaufania na linii kupiec-dostawca, bardzo płytka relacja biznesowa, dająca bardzo małe pole manewru w przypadku ewentualnych reklamacji, problemów z towarem, dostawą, negocjacją ceny itp.,

Etapy procesu zakupowego realizowanego w oparciu o platformę zakupową

Poniżej przestawiono poszczególne etapy zakupu towaru bądź usługi przy wykorzystaniu platformy zakupowej (Ł. Hardaś 2014, s. 83):

 • pojawienie się zapotrzebowania na dane dobro w przedsiębiorstwie,
 • utworzenie zapytania ofertowego do dostawców,
 • umieszczenie go na platformie zakupowej przez kupca,
 • przesłanie przez platformę zakupową zapytania ofertowego od kupca do dostawców,
 • przesłanie przez dostawców oferty realizacja danego kontraktu na platformę zakupową,
 • porównanie ofert otrzymanych od dostawców przez platformę zakupową zgodnie z kryteriami zadanymi przez kupca,
 • wybór konkretnej oferty z ofert wstępie porównanych, przefiltrowanych przez platformę zakupową,
 • ewentualna negocjacja ofert na platformie zakupowej,
 • wybór finalnej oferty,
 • utworzenie zamówienia,
 • dokonanie transakcji,
 • realizacja zamówienia.


BibliografiaAutor: Grzegorz Żółtek