Platforma zakupowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Platforma zakupowa jest to elektroniczne narzędzie, występujące najczęściej w formie aplikacji bądź portalu internetowego, które ma na celu wparcie procesów zakupu-sprzedaży dóbr i usług w danym przedsiębiorstwie (Ł. Hardaś 2014, s. 100).

Za pomocą jednego narzędzia, jakim jest jest ww. platforma, pracownik działu zakupów jest w stanie uzyskać informacje na temat interesujących go dóbr i usług, składać zapytania ofertowe, porównywać oferty, ustalać i negocjować warunki handlowe, warunki dostaw, warunki płatności czy też cenę zakupu. Wreszcie jest też w stanie dokonywać samych zakupów, a więc zawierać wiążące transakcje handlowe, dokonywać rozliczeń i płatności online, analizować dostępność towarów, dotychczasowe zakupy czy też historię współpracy z danym dostawcą. W konsekwencji prowadzi to do swego rodzaju automatyzacji i uproszczenia całego procesu zakupowego, czego bezpośrednim skutkiem jest również znaczące obniżenie kosztu jego realizacji (K. Grzybowska 2011, s. 105).

TL;DR

Platforma zakupowa to narzędzie elektroniczne, które wspiera procesy zakupu-sprzedaży w firmach. Dostęp do informacji, porównywanie ofert, negocjacje, zakupy i płatności online - wszystko to może być wykonane za pomocą platformy zakupowej. Istnieją różne rodzaje platform zakupowych, takie jak e-shop, e-mall, e-procurement i e-auction. Korzyści to łatwość obsługi, grupowe zakupy, dostęp do bazy danych dostawców, lepsze negocjacje i oszczędności. Wady to brak konkurencyjności, pogorszenie relacji z dostawcami i brak zaufania. Proces zakupowy na platformie zakupowej obejmuje wiele etapów, takich jak utworzenie zapytania ofertowego, porównywanie ofert i finalizacja transakcji.

Rodzaje platform zakupowych

Obecnie na rynku możemy zaobserwować szereg elektronicznych narzędzi wpierających proces zakupu. Do najważniejszych możemy zaliczyć (K. Grzybowska 2011, s. 105):

 • e-shop oparty na modelu drophipping - najprostszy rodzaj platformy zakupowej. Działa na zasadzie sklepu internetowego, który zajmuje się niejako pośredniczeniem pomiędzy kupującym i dostawcą. Przyjmuje i potwierdza on zamówienia, po czym przesyła je do dostawcy, który realizuje zamówienie bezpośrednio do kupującego,
 • e-mall - jest to również sklep internetowy. Od powyższego odróżnia go jednak to, że jest to niejako internetowa galeria handlowa, która skupia w sobie szereg sklepów internetowych. Niejednokrotnie współpracują one ze sobą pod kątem realizowania wspólnych płatności, dostaw itp,
 • e-procurement - oprogramowanie w formie dedykowanej aplikacji lub platformy internetowej. Ma ono postać elektronicznego katalogu, który zawiera produkty i usługi pochodzące tylko i wyłącznie od dostawców z którymi właściciel danego katalogu współpracuje.,
 • e-auction - jest to elektroniczny serwis aukcyjny. Wyróżnia go jednak to, iż w serwisie tym, to kupujący składa ofertę zakupu, a dostawcy licytują, który z nich dostarczy dobro lub usługę, na które kupujący złożył zapotrzebowanie, w jak najlepszej cenie, terminie oraz warunkach dostawy.

Zalety i wady stosowania platform zakupowych

Stosowanie platform zakupowych niesie za sobą szereg korzyści, zarówno dla działu zakupów danego przedsiębiorstwa, jak również dla dostawców. Niestety, jak w przypadku wielu rozwiązań, tak i platformy zakupowe obarczone są pewnymi wadami. Poniżej zastawiono plusy i minusy zastosowania opisywanego narzędzia.

Korzyści (Ł. Hardaś 2014, s 83):

 • łatwość obsługi platform oraz dostępność do nich (proste, intuicyjne w obsłudze aplikacje),
 • możliwość grupowych zakupów wraz z firmami o podobnym zapotrzebowaniu na dane dobra i usługi, co umożliwia osiągnięcie większych wolumenów zakupionych dóbr i usług, a tym samym daje większe możliwości negocjacyjne,
 • dostęp do uporządkowanej, skatalogowanej i wiarygodnej bazy danych dostawców,
 • wyszukiwanie dostawców za pomocą platformy zakupowej, a nie na własną rękę,
 • rozszerzenie zasięgu dotychczasowych dostawców o rynki międzynarodowe, co umożliwia znalezienie dużo bardziej konkurencyjnych ofert,
 • wzrost oszczędności związanych z poszukiwaniem dostawców,
 • zgromadzenie wielu ofert w jednym miejscu, a co za tym idzie, możliwość ich sprawnego i przejrzystego porównywania, negocjacji z kilkoma dostawcami jednocześnie itp,
 • większa konkurencyjność ofert, a więc możliwość ewentualnych oszczędności wynikających z wyboru korzystniejszych cen oraz bardziej atrakcyjnych warunków handlowych,
 • obniżenie kosztów administracyjnych działu zakupów,
 • usprawnienie, ujednolicenie, uproszczenie, zautomatyzowanie i przyspieszenie całego procesu zakupowego,
 • wykorzystanie platformy zakupowej oraz historii poprzednich zakupów, jako narzędzia do analizy współpracy z poszczególnymi dostawami, analizy nakładów poniesionych na poszczególne zakupy, jak również do mierzenia, wartościowania i oceny jakości pracy poszczególnych kupców, wypracowanych oszczędności itp,

Wady (K. Grzybowska 2011, s. 111):

 • w niektórych przypadkach lub branżach niewystarczająca liczba ofert, dostawców, mała konkurencyjność,
 • możliwość pogorszenia wypracowanych wcześniej relacji biznesowych z danymi dostawcami,
 • brak przywiązania do danych dostawców, relacje oparte tylko na liczbach, brak zaufania na linii kupiec-dostawca, bardzo płytka relacja biznesowa, dająca bardzo małe pole manewru w przypadku ewentualnych reklamacji, problemów z towarem, dostawą, negocjacją ceny itp.,

Etapy procesu zakupowego realizowanego w oparciu o platformę zakupową

Poniżej przestawiono poszczególne etapy zakupu towaru bądź usługi przy wykorzystaniu platformy zakupowej (Ł. Hardaś 2014, s. 83):

 • pojawienie się zapotrzebowania na dane dobro w przedsiębiorstwie,
 • utworzenie zapytania ofertowego do dostawców,
 • umieszczenie go na platformie zakupowej przez kupca,
 • przesłanie przez platformę zakupową zapytania ofertowego od kupca do dostawców,
 • przesłanie przez dostawców oferty realizacja danego kontraktu na platformę zakupową,
 • porównanie ofert otrzymanych od dostawców przez platformę zakupową zgodnie z kryteriami zadanymi przez kupca,
 • wybór konkretnej oferty z ofert wstępie porównanych, przefiltrowanych przez platformę zakupową,
 • ewentualna negocjacja ofert na platformie zakupowej,
 • wybór finalnej oferty,
 • utworzenie zamówienia,
 • dokonanie transakcji,
 • realizacja zamówienia.


Platforma zakupowaartykuły polecane
ExtranetDropshippingB2BHandel elektronicznyModele sprzedaży w internecieSprzedaż internetowaZakupy onlineAukcjaGiełda transportowa

Bibliografia

 • Grzybowska K. (2011), Strategie zakupowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
 • Hardaś Ł. (2014), Zarządzanie zakupami, OpenNexus, Poznań
 • Mamcarz P. (2008), Rynek elektronicznych systemów B2B, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 • Prałat E. (2017), Możliwości elektronicznych zakupów na polskim rynku B2B, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 52


Autor: Grzegorz Żółtek