Tożsamość

Tożsamość
Polecane artykuły


Tożsamość jest związana ze świadomością i utożsamianiem się z elementami rzeczywistości społecznej oraz stanowi określoną wizję jednostki samej siebie która w dłuższej perspektywie dąży do stworzenia spójnego obrazu samej siebie. Tożsamość może występować w relacji do samego siebie lub w stosunku do innych ludzi. Istotnym elementem każdej tożsamości jest poczucie świadomości że coś łączy jednostkę w danej zbiorowości. (Tożsamość Ekonomiczna Górnoślązaków, Grzegorz Węgrzyn, Katowice 2017 s.8-10)


Rodzaje tożsamości

  • Tożsamość społeczna określa człowieka który utożsamia się z różnymi grupami społecznymi. W skład tożsamości społecznej wchodzą takie elementy jak tożsamość : narodowa, etniczna, kulturowa, historyczna, religijna czy też ekonomiczna.

(Tożsamość Ekonomiczna Górnoślązaków, Grzegorz Węgrzyn, Katowice 2017 s.8-10)

  • Tożsamość terytorialna (indywidualna) to emocjonalna ocena i umysłowa reprezentacja danego obszaru z którym człowiek się identyfikuje i postrzega jako własną część.
  • Tożsamość terytorialna (zbiorowa) to poczucie więzi człowieka z innymi ludźmi którzy zamieszkują ten sam obszar.
  • Tożsamość miasta to stosunek jaki zachodzi pomiędzy miastem a każdym przedmiotem jako równość i identyczność. Podkreśla cechy które odróżniają miasto od innych oraz wskazuje cechy charakterystyczne dla miasta stanowiące o jego istocie. Wzmacnianie tej tożsamości przyczynia się w znacznym stopniu do integracji miasta co skutecznie wpływa na poprawę wizerunku miasta i podejmowanie działań miejskich.

(EkoMiasto#Społeczeństwo, Agnieszka Rzeńca, Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Łódź 2016 s.77-86)

  • Tożsamość firmy wyraża własny obraz jaki dane przedsiębiorstwo chce przedstawić na rynek a także do otoczenia społecznego oraz ekonomicznego w procesie komunikacji. Dlatego najprościej ujmując tożsamość określa daną firmę czy też organizację, kim chce być i w jakim kierunku chce podążać. Tożsamość przedsiębiorstwa składa się z trzech podstawowych elementów : postawa, zachowanie, identyfikacja wizualna

(Komunikacja Marketingowa, Modele, struktury, formy przekazu, Jan W.Wiktor, Warszawa 2013 s.303)

  • Tożsamość to także pojęcie z dziedziny nauk matematycznych oznaczające taką zależność między zmiennymi, która jest zachowana dla wszystkich wartości zmiennych[1].

Przykłady praktyczne

Aby lepiej zrozumieć istotę podanej wyżej definicji, poniżej podane zostały przykłady na tożsamość[2]\[(x+y)^2\equiv x^2+2xy+y^2\]

\(2(x+1)\equiv2x+2\)

W przypadku tożsamości, niezależnie od tego jakie wartości podstawione zostaną w miejsce zmiennych, obydwa wyrażenia algebraiczne będą zawsze sobie równe[3]. Świadczy o tym użycie znaku \(\equiv \) (równa się tożsamościowo), który oznacza iż obie strony tj. lewa i prawa są sobie równe. Ta właśnie cecha odróżnia tożsamość od równania, które jest spełnione tylko dla niektórych wartości zmiennych.

Przypisy

  1. Hal R. Varian, Mikroekonomia..., str. 646
  2. Hal R. Varian, Mikroekonomia..., str. 646
  3. Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A., Matematyka..., str. 155


Bibliografia

Autor: Mateusz Gałaś, Przemek Gruchacz