Tożsamość firmy

Z Encyklopedia Zarządzania
Tożsamość firmy
Polecane artykuły


Tożsamość firmy (Identity) - zespół cech, odróżniający w istotny sposób firmę od innych, a zwłaszcza bliskich jej konkurentów. Jest zespołem atrybutów i wartości umożliwiających firmie przedstawienie się w szczególnie wyrazisty sposób, aby bezbłędnie identyfikować siebie i swoje wyroby bądź usługi. Prezentuje swój charakter wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa w formie wizualnej tj. na budynkach, środkach transportu, ubraniach roboczych i uniformach pracowników oraz wszędzie tam, gdzie istnieje jakikolwiek kontakt z otoczeniem. Prawidłowo zbudowana i zarządzana tożsamość jest jednym z najskuteczniejszych środków wzbudzania zaufania u klientów. Ułatwia firmie wejście na nowe rynki lub wprowadzanie nowych ofert (produktów, idei, usług itp.).

Firma tworząc własną tożsamość winna odpowiedzieć sobie na pytania:

  • czym jest firma i jak się zmienia?
  • dokąd zmierza i jaką pozycję chce osiągnąć?
  • co ją wyróżnia spośród konkurencji?
  • czym się zajmuje i jak to robi?

W dobie świadomego i umiejętnego zarządzania informacjami o sobie i swoich produktach, konieczne jest znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania.

Bibliografia:

  • Altkorn J., Wizualizacja firmy. Instytut Marketingu, Kraków 1999, str. 9.
  • Penc J., Rynkowy wizerunek firmy. "Marketing Serwis” 1998, nr 4.

Autor: Ewelina Suska