Władza

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Możliwość kierowania określoną grupą osób i dysponowania zasobami wobec zajmowania nadrzędnej pozycji w organizacji lub grupie. Według Roberta Green'a władza- to proces zarządzania iluzjami ludzi.

Ze względu na charakter relacji możemy mówić o władzy:

Indywidualnej - panowania nad sobą i postępowaniem własnym względem innych przez wybór między alternatywnymi wariantami zachowań społecznych,

Wspólnotowej - wynikającej z bezpośrednich relacji międzyosobniczych (np. rodzinnych, sąsiedzkich, towarzyskich, mafijnych),

Publicznej - obejmującej duże, bez powiązań więzami osobistymi społeczności,


Geneza

Pochodzi od st. słowiańskiego "Władać" znaczy mieć.

Źródła władzy

Najbardziej ważne źródła władzy:

Przemoc

Przymus

Nagrody

Wiedza

Charyzma

Tradycja

Kontrola nad zasobami

Kontrola nad informacją

Formy Władzy

Przewaga

Kierownictwo

Zarządzanie

Organizacja

Technologie Władzy

Hierarchia

Hierarchia społeczna

Logistyka władzy

Oszczędna produkcja

Rodzaje

Władza dyskrecjonalna -władza organu państwowego, który ma uprawnienia do podejmowania decyzji w konkretnych sprawach.

Władza opiekuńcza-prawa i obowiązki opiekunów względem małoletniego dziecka.

Władza państwowa-władza na danym terytorium państwowym.

Władza rodzicielska-prawa i obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka.

Władza sądownicza władza-rozstrzygania sporów, orzekania o czyjejś winie lub niewinności i Wymierzania sprawiedliwości.

Władza ustawodawcza-władza uchwalania praw i przepisów obowiązujących w danym państwie.

Władza wykonawcza (egzekutywna)-działalność polegająca na wykonywaniu działań państwowych. Celem, których jest realizacja dobra dla społeczeństwa.

Władza ekonomiczna-rodzaj stosunków społecznych, polegających na tym, że pewne osoby mają możliwość narzucania swojej woli, zmuszając do określonych zachowań i kontrolując drugich poprzez czynniki ekonomiczne.

Najczęstszymi źródłami władzy ekonomicznej są:

-własność - właścicieli środków produkcji (fabryki, maszyny, urządzenia) mogą stosować przymus ekonomiczny

  • wiedza, zwłaszcza umiejętność kierowania ludźmi i zarządzania przedsiębiorstwem lub firmą.
  • posiadanie innego rodzaju władzy, przede wszystkim Politycznej.

Podmiotami władzy ekonomicznej mogą być instytucje, państwo, organizacje międzynarodowe, a także poszczególni ludzie.

Władza polityczna-możliwość kształtowania zbiorowych zachowań ludzi w taki sposób, aby oni postępowali w sposób oczekiwany i pożądany z punktu widzenia podmiotów dysponujących władzą.

Bibliografia

  • W. Śmid. "Leksykon menedżera", WPSB, Kraków 2000 s. 396
  • B. Banaszak. "Prawo konstytucyjne", B. H. Beck, Warszawa 2008 s. 602
  • Robert Green, "48 praw władzy" Ripol-Klasyk, Moskwa 2001 s.5

Autor: Alexey kornowski