Paternalizm

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Paternalizm (łac. pater - ojciec) - wprowadzone pod koniec XIX w. określenie sposobu opieki nad dziećmi i innymi podmiotami nieautonomicznymi wzorowane na zasadzie “surowego, wymagającego i opiekuńczego ojca”. Doktryna ekonomiczna i społeczno- polityczna, charakteryzuje się arbitralnym i autorytarnym sposobem rządzenia lub zarządzania, który polega na dążeniu do drobiazgowego zaprogramowania życia społecznego przez ośrodek kierowniczy. Postrzeganie państwa jako opiekuna i wychowawcy społeczeństwa.

Charakterystyka paternalistycznego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi (R. Owen, T. Bata, H. Ford):

  • dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników,
  • oczekiwanie względem pracowników bezwzględnego posłuszeństwa, dyscyplina i nadzór,
  • uproszczenie motywacji do oddziaływań o charakterze ekonomicznym,
  • rozróżnienie na paternalizm naiwny i paternalizm subtelny.

Bibliografia

  • M. Gulczyński: Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
  • Kopaliński W.: "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem", Rytm, Warszawa 2006.

Autor: Jan Pogwizd

At work.png

To jest zalążek artykułu.

Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.