Społeczeństwo konsumpcyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Społeczeństwo konsumpcyjne termin określający cechy charakteryzujące globalne trendy społeczne, w których:

  • potrzeby oceniane jako podstawowe są zaspokajane w odniesieniu do znacznej części ludzkości (potrzeba wyżywienia się, potrzeba posiadania miejsca zamieszkania, potrzeba posiadania odzieży, potrzeba dostępu do minimalnego poziomu wykształcenia oraz służby zdrowia), a trwale dobra konsumpcyjne są powszechnie dostępne, pomimo ze pewna część ludności może nie posiadać zasadnych dóbr i usług, to obserwuje się pewne upodobnienie sposobów konsumpcji
  • istnieją liczne zachęty do konsumpcji, codzienne zdarzenia przekształcane są w okazje konsumpcji, producenci zrozumieli już korzyści wynikające poświecenia ciągłej uwagi konsumpcji, w konsekwencji, czego mamy do czynienia z ciągłymi zmianami w istniejących produktach, rozszerzaniem się zasięgu reklamy
  • gospodarstwa domowe coraz bardziej zależne są od rynku, prawdziwymi beneficjentami społeczeństwa konsumpcyjnego są te osoby, które dysponują dostateczna siłą nabywcza.

Bibliografia

  • Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2005
  • Kotler P., Marketing od A do Z, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

Autor: Anna Łoboda

At work.png

To jest zalążek artykułu.

Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.