Kultura masowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

System kulturowy, w którym wszelkiego rodzaju dobra kulturowe są produkowane i rozprzestrzeniane na skalę masową.

Geneza

W literaturze dominują dwie teorie co do historii warunków kształtowania się kultury masowej. Pierwsza wiąże się z koncepcją marksowską, która wskazuje na korzenie kształtowania się masowej świadomości kulturowej w praktyce przedrewolucyjnej proletariatu[1]. Klasa robotnicza posiadała wspólnotę ideową z inteligencją, jednak nie stanowiła wspólnoty kulturowej. Poprzez zwiększoną aktywność proletariatu nastąpiły dalekosiężne zmiany w całokształcie stosunków społecznych. Teoria konkurencyjna jako przyczynę zrodzenia się kultury masowej wskazuje na pojawienie się wszelkiego rodzaju środków masowego przekazu (gazety, radia, druku, telewizji). Podejście to podkreśla zrodzenie się potrzeb o charakterze techniczno-estetycznym, podczas gdy pierwsza teoria mówi o potrzebach ideologiczno-estetycznych[2].

Elementy

Kultura masowa często poddawana jest krytyce. Maryla Hopfinger[3] opisując kulturę masową wskazuje na jej cechy takie jak:

 • lekceważenie czynnika indywidualnego,
 • mówienie o manipulatorach, nadawcach, zamiast eksponowanie artysty,
 • zakłada interpretacyjną bierność odbiorcy, jego rola ogranicza się jedynie do odwzorowania komunikowanych treści,
 • utrzymuje się, że bada profanum.

Głównym zarzutem krytyków kultury masowej, jest stałe obniżanie poziomu przekazywanych treści. Dominuje styl, którego wartość zależy od popularności, jednocześnie eliminując oryginalność i spontaniczność oraz zagadnienia kontrowersyjności.

Należy pamiętać również o pozytywnych funkcjach kultury masowej. Należą do ich m.in. funkcja:

 • informacyjna,
 • edukacyjna,
 • psychologiczna.

Kultura masowa a popularna

Pojęcie kultury masowej często błędnie utożsamiane jest z kulturą popularną. Naukowcy podkreślają, że kultura masowa odnosi się do kategorii produkcji, podczas gdy popularna znajduje odzwierciedlenie w kategorii konsumpcji. H. Jenkins[4] na rozróżnienie tych dwóch kultur przywołuje przykład zakochanych ludzi, którzy słuchają radia i pod wpływem chwili postanawiają nazwać usłyszaną piosenkę "ich piosenką", bądź też pod wpływem ulubionego serialu, filmu fanka postanawia napisać serię opowiadań z udziałem bohaterów programu. Przykłady te mają obrazować, że kultura popularna, jest tym, co zdarza się materiałom kultury masowej, gdy dostaną się w ręce konsumentów, a więc gdy ponownie staje się kulturą ludową.

Przypisy

 1. Olszewska-Dyoniziak B., Oblicza kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 146.
 2. M. Czerwiński, Socjologiczne teorematy i predylekcje a problematyka masowej świadomości kulturowej, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1983, s. 138.
 3. M.Hopfinger, Kultura współczesna- audiowizualność, PIW, Warszawa 1985, s. 15.
 4. Jenkins H., Kultura konwergencji - zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 134.

Bibliografia

 • Jenkins H., Kultura konwergencji - zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
 • Olszewska-Dyoniziak B., Oblicza kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998
 • M. Czerwiński, Socjologiczne teorematy i predylekcje a problematyka masowej świadomości kulturowej, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1983
 • M.Hopfinger, Kultura współczesna- audiowizualność, PIW, Warszawa 1985
 • Wielecki, K. (2006). aspekty kultury masowej. Studia europeistyczne. Studia Europejskie/Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, (2), 33-51.

Autor: Agnieszka Czerwonka