List motywacyjny - zasady tworzenia

Z Encyklopedia Zarządzania
List motywacyjny - zasady tworzenia
Polecane artykuły


Pisząc list motywacyjny chcemy zainteresować potencjalnego pracodawcę swoja osobą. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że pracodawcy często oceniają przyszłych pracowników na podstawie listu motywacyjnego. W liście tym uzasadniamy dlaczego staramy się o pracę w danej firmie i na konkretnym stanowisku oraz chcemy udowodnić, że jesteśmy najlepszymi kandydatami na to stanowisko. Należy pamiętać, że list motywacyjny dołączany jest do naszego życiorysu, dlatego nie powinno powtarzać się informacji zawartych w CV. Należy je natomiast rozwinąć, akcentując wszystkie spełniane w ogłoszeniu wymagania oraz szczególne umiejętności, które posiadamy. Przydatne będą informacje o wszystkich naszych doświadczeniach zawodowych tj. wcześniejszych miejscach pracy, praktykach wakacyjnych, zainteresowania rozwijane np. w kółkach hobbystycznych, działalność w organizacjach społecznych, znajomość języków. Nie powinniśmy zniechęcać się w przypadku, gdy nie spełniamy wszystkich wymaganych w ogłoszeniu wymogów. Ważna jest autoreklama a także promocja własnej osoby.

Zawartość

Poprawnie napisany list motywacyjny powinien być:

 • odpowiedzią na konkretne ogłoszenie,
 • napisany na białym papierze na jednej stronie formatu A4 (uwaga: w niektórych krajach preferuje się wykorzystywanie papieru z odzysku),
 • bezbłędnie i przejrzyście napisany,
 • uzupełnieniem życiorysu,
 • napisany z entuzjazmem,

Można go oprzeć na następującym schemacie:

 • imię i nazwisko Aplikanta
 • Data i miejsce
 • Nazwa i Adres
 • Odbiorcy
 • Treść poprzedzona zwrotem grzecznościowym
 • (Informacja gdzie znaleźliśmy ogłoszenie, czym obecnie się zajmujemy i dlaczego chcemy ubiegać się o dane stanowisko)
 • (Podkreślić spełnianie przez nas kryteria zawarte w ogłoszeniu, oraz inne szczególne uzdolnienia.)
 • (Prośba o możliwość spotkania tzw. Interwiew)
 • Formuła zakończeniowa
 • Podpis
 • Załączniki

Bibliografia

 • Praca biurowa i język handlowy Iwona Kienzler, IVAX Gdynia 1999 str. 123-126
 • Wzory pism, umów i innych dokumentów Iwona Kienzler, oddk Gdańsk 2005 str. 79-95
 • Efektywna komunikacja w biznesie Paula Garrett, Steve Dennis KE Liber 2004

Autor: Piotr Ganicz