Rezydent turystyczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Rezydent turystyczny
Polecane artykuły


Rezydent turystyczny – inaczej zwany rezydentem biura podróży. Jest to reprezentant biura podróży, oddelegowany do pracy za granicą, który sprawuje opiekę nad wypoczywającymi turystami. Jest to pracownik pierwszej linii wysyłany przez biuro podróży, który ma bezpośredni kontakt z klientami podczas ich zorganizowanych wczasów. Ich głównym obowiązkiem jest pomoc turystom oraz udzielanie informacji, a także dbanie o interesy biura podróży z kontrahentem na miejscu destynacji.

Kto może zostać rezydentem biura podróży?

Praca w zawodzie rezydenta biura podróży wymaga dokładnego przygotowania oraz predyspozycji do pracy z innymi ludźmi. Wraz ze wzrostem popularności wczasów zorganizowanych klienci wiedzą, że na miejscu odpoczynku mogą liczyć na pomoc rezydenta i to do niego udają się ze wszystkimi pytaniami. (R.Szafranowicz-Małozięć 2013, s. 90)

Rezydentem turystycznym może zostać osoba:

 • pełnoletnia, z wykształceniem minimum średnim,
 • która swobodnie porozumiewa się w języku angielskim lub zna język powszechnie obowiązujący w danym miejscu,
 • która ukończyła szkolenie/kurs przygotowawczy,
 • nie jest karana,
 • o dobrej kondycji zdrowotnej,
 • która lubi pracę z ludźmi, jest komunikatywna, odpowiedzialna,
 • która podejmie się pracy poza granicami kraju (W. Mońko 2018, s. 1)

Cechy dobrego rezydenta

Turyści często uwzględniają postawę rezydenta turystycznego przy ocenie jakości imprezy turystycznej. Dlatego ważne jest, aby na stanowisku rezydenta pracowała odpowiednia osoba. Na podstawie badania przeprowadzonego wśród 35 000 osób w celu zweryfikowania pożądanych cech rezydenta turystycznego, wyszczególniono poszczególne cechy:

 • osoby nie starsze niż 50 lat,
 • estetyczny wygląd i dbałość o wygląd zewnętrzny,
 • wysoka jakość wykonywanej pracy,
 • doświadczenie zawodowe (nie musi być długie),
 • kwalifikacje zawodowe, ukończenie kursu przygotowawczego,
 • posiadający odpowiednie kompetencje: tj. wiedza, umiejętności i postawy,
 • umiejętności organizacyjne,
 • umiejętności psychologiczne: "umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niestandardowych, nawiązywania kontaktu z ludźmi, panowania nad emocjami, podejmowania decyzji, zarządzania czasem, pracy pod presją czasu, organizowania własnej pracy, wyciągania wniosków z poprzednich doświadczeń, aklimatyzowania się do nowych miejsc i sytuacji, zadaniowego radzenia sobie ze stresem, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi, negocjowania, zarządzania ludźmi, rozpoznawania potrzeb i postaw ludzi, aktywnego słuchania, myślenia analitycznego i przestrzennego, przyznania się do błędu, animowania i integrowania turystów”,
 • umiejętność dzielenia się posiadaną wiedzą,
 • prosty, zrozumiały język wypowiedzi,
 • znajomość języków obcych,
 • wysoka kultura osobista,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi,
 • empatia,
 • lekka, przyjazna, acz profesjonalna i kompetentna postawa,
 • widoczne zainteresowanie klientem,
 • uśmiech,
 • energia.

Ciekawy jest również fakt, że respondenci preferują aby rezydentem był mężczyzna, a w większości w tym zawodzie pracują kobiety. (R.Szafranowicz-Małozięć 2013, s. 90-101)

Obowiązki rezydenta biura podróży

Kiedy turyści przyjeżdżają na wakacje zorganizowane przez biuro podróży opiekę nad nimi sprawuje rezydent biura podróży. Już z chwilą odebrania gości w strefie przylotów na lotnisku musi wykazać się profesjonalizmem i spełniać następujące zadania:

 • powitanie turystów na lotnisku,
 • przydzielenie miejsc w autokarze oraz dopilnowanie, że są wszystkie osoby z listy,
 • przedstawienie się, zaproszenie na spotkanie informacyjne oraz podanie podstawowych informacji o miejscu podczas podróży autokarem do miejsca zakwaterowania,
 • pomoc w zakwaterowaniu w bazie noclegowej,
 • przeprowadzenie spotkania informacyjnego, na którym udzielane są informacje na temat ubezpieczenia, okolicy, hotelu oraz możliwe jest sprzedawanie wycieczek fakultatywnych. Jest to również czas, na którym turyści mogą zadawać pytania do rezydenta,
 • podczas pobytu rezydent ma ustalone godziny, podczas których przebywa w hotelu i oferuje wtedy swoją pomoc dla gości,
 • rezydenci często wywieszają w hotelach tablice informacyjne, na których są wypisane informacje kontaktowe do niego, grafik wycieczek oraz godziny zbiórek w dniu powrotnym,
 • współpraca na miejscu destynacji z kontrahentami,
 • pomoc w tłumaczeniu, jeśli występuje bariera językowa.

(W. Mońko 2018, s. 2-3)

Regulacje ze strony ustawy

"Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., znowelizowana 17 września 2010 r.” nie doprecyzowuje charakteru funkcji rezydenta biura turystycznego "mimo że w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod pozycją 422012 figuruje [i] rezydent biura turystycznego, który został zakwalifikowany do sekcji Pracownicy obsługi klienta”. (Z.Kruczek 2013, s. 46) Spowodowało to, że nie jest jasne jakie kwalifikacje powinny mieć osoby, które chcą pracować jako rezydenci biur podróży. Zdarza się, że profesja rezydenta mylona jest z profesją pilota wycieczek, i choć są one stosunkowo różne, to często stosowany jest obowiązek dla kandydatów na rezydenta, aby posiadali uprawnienia pilockie. (Z.Kruczek 2013, s. 45)

Krytyka

Zawód rezydenta biura podróży, choć często jest bardzo przyjemny, to jednak wymaga od kandydatów wiele pracy, odpowiedzialności, skupienia i silnych nerwów. Spotyka się on jednak z krytyką ze strony wczasowiczów, ponieważ twierdzą oni, że rezydenci przyjechali na wakacje, a jeszcze dostają za to wynagrodzenie. Nie pomyślą jednak, że rezydenci muszą liczyć się z tym, że turysta zadzwoni w środku nocy z problemem, a wszystkie skargi za ewentualne złe warunki spływają właśnie do nich. Rezydentom zarzuca się również, że nie są odpowiednio wykwalifikowani i profesjonalni. Wiąże się to także z tym, że ich praca w egzotycznych miejscach często utożsamiana jest z pobytem na wakacjach i nie jest traktowana poważnie. Kolejną kwestią, która spotyka się z krytyką ze strony wypoczywających turystów jest fakt, że rezydenci nie przykładają się do przekazania najważniejszych informacji podczas prowadzenia spotkania informacyjnego, a traktują je jako formę sprzedaży wycieczek fakultatywnych, za którą często dostają prowizję. (P.Gryszel, Z.Kruczek 2018, s. 12)

Bibliografia

Autor: Monika Pióro