Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne
Polecane artykuły


Dokumenty aplikacyjne to dokumenty składane podczas aplikacji o pracę. Zawierają one informacje dotyczące aplikanta, czyli tzw. życiorys zawodowy, który potocznie nazywa się CV (łac. Curriculum Vitae) oraz list motywacyjny. Bardzo istotnym jest by dokumenty aplikacyjne przygotować z należytą starannością - stanowią one pierwszy element związany z poszukiwaniem pracy. Tworząc dokumenty aplikacyjne - należy zwrócić szczególną uwagę na ciągłe uaktualnianie informacji w nich zawartych (L Kulczycka 2013, s. 11).

Aplikacja

Jak twierdzi Piotr Goch, aplikacja jest zbiorem dokumentów, składających się z CV (życiorysu), listu motywacyjnego oraz z załączników poświadczających wykształcenie (P. Goch, W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym, s. 6)

Curriculum Vitae

Curriculum vitae, czyli potocznie zwane "CV" - jest pewnego rodzaju narzędziem w procesie poszukiwania dla siebie posady na rynku pracy. [CV] reprezentuje kandydata. Jego celem jest sprawić, by pracodawca łatwo mógł nawiązać kontakt z poszukującym pracy oraz miał możliwość zaproszenia go na dalszy etap rekrutacji - rozmowę kwalifikacyjną. CV zawiera podstawowe dane o osobie poszukującej zatrudnienia oraz jej wykształceniu i całej karierze zawodowej (L Kulczycka 2013, s. 11-12).

Funkcje CV (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2013, s. 17):

 • tworzy szczegółową wizytówkę aplikanta
 • stanowi spis osiągnięć aplikanta
 • zatrudniającemu może posłużyć jako schemat rozmowy kwalifikacyjnej

Typy CV (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2013, s. 17):

 • chronologiczny
 • funkcjonalny
 • niekonwencjonalny
 • europejski.

List motywacyjny

List motywacyjny, inaczej nazywany również listem przewodnim bądź intencyjnym, jest "pisemną formą nawiązania kontaktu z pracodawcą" (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2013, s. 17). Zdaniem Luizy Kulczyckiej list motywacyjny stanowi uzupełnienie CV. Musi być on niejako odpowiedzią na dane stanowisko, na które aplikujemy w konkretnej firmie. Nazywamy go motywacyjnym, ponieważ jest zbiorem argumentów wskazujących na siłę motywacji, jaką ma osoba, która chce objąć dane stanowisko. W liście motywacyjnym dowody muszą być po pierwsze - przekonujące, a po drugie - dostosowane do specyfiki stanowiska. List motywacyjny ma dodatkowo przekonać pracodawcę o decyzji zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. (L Kulczycka 2013, s. 11-12).

Struktura listu motywacyjnego (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2013, s. 17):

 • imię i nazwisko aplikującego
 • zwrot grzecznościowy
 • informacja o przyczynie złożenia aplikacji do danej firmy
 • treść wyjaśniająca pracodawcy, dlaczego aplikant jest właściwym kandydatem na dane stanowisko
 • zwrot grzecznościowy
 • podpis.

Jak napisać CV, by zdobyć pracę?

Poniektórzy ludzie twierdzą, że napisanie dobrego CV w zupełności zagwarantuje zdobycie wymarzonej pracy. Otóż niekoniecznie. Należy przestrzegać kilku kroków, aby z powodzeniem znaleźć wymarzoną pracę (K Tatar, E Krok 2006, s. 11-19):

 • Krok pierwszy: poznanie prawdziwego celu pisania życiorysu. - Doskonale napisane CV nie gwarantuje zdobycia posady, lecz możliwość bycia dostrzeżonym przez pracodawców, co wiąże się z możliwością uzyskania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Stworzenie wyróżniającego na tle innych CV może znacznie ułatwić proces ubiegania się o pracę.
 • Krok drugi: należy zacząć od końca. - CV jest szansą na zaprezentowanie swych umiejętności, dlatego warto wcześniej sporządzić taką listę, która może okazać się bardzo przydatna podczas rozmowy rekrutacyjnej, gdzie często padają pytania o umiejętności aplikanta.
 • Krok trzeci: należy się zastanowić nad własnymi celami zawodowymi. - Przed napisaniem własnego życiorysu, warto mieć dokładne wyobrażenie o tym, gdzie chcielibyśmy pracować oraz jakiego typu praca nas interesuje. Należy w sposób jasny i klarowny sformułować swoje cele, gdyż osoba czytająca takie CV będzie mogła z łatwością zorientować się, czy praca na którą rekrutujemy będzie dla nas odpowiednia.
 • Krok czwarty: należy napisać swoją krótką biografię. - Warto zawrzeć w niej kilka ważnych wydarzeń, swoich osiągnięć np. edukacyjnych, wykształcenie oraz doświadczenia zawodowe.
 • Krok piąty: przemyślenie swoich doświadczeń. - Warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań dotyczących własnego wykształcenia, pracy, czasu wolnego, innych sfer życia oraz osiągnięć.
 • Krok szósty: należy zebrać wszystkie wnioski. - Tj.: ułożenie ostatecznego "spisu umiejętności", porównanie listy umiejętności z celami zawodowymi oraz rozmowa z osobą pracującą na stanowisku, które chcielibyśmy objąć.
 • Krok siódmy: należy przygotować się do działania. - To znaczy wykorzystać zebraną we wcześniejszych krokach wiedzę i przygotować swój życiorys oraz list motywacyjny.

Metody poszukiwania pracy

Metody szukania pracy można podzielić na (P. Goch, W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym, s. 6):

 • Aktywne - w których aplikanci sami docierają do pracodawców, przedstawiając im własną ofertę.
 • Pasywne - w których aplikanci odpowiadają na oferty pracy, które są zamieszone w prasie bądź internecie czy urzędach i agencjach pośrednictwa pracy.

Bibliografia:

Autor: Elżbieta Bąk