Życiorys

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Curriculum vitae)

Życiorys (lat. Curriculum Vitae, CV) jest aktualnym i bardzo zwięzłym sprawozdaniem z życia osoby poszukującej pracy. W przypadku początkującego pracownika będą to dane o wykształceniu. Jednak w miarę nabierania doświadczenia pojawiać będą się kolejne sekcje. Współcześnie życiorysy są często tworzone w formie profili na portalach profesjonalnych, np. LinkedIn.

TL;DR

Artykuł opisuje jak napisać skuteczne życiorys, zawierający podstawowe dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, języki, umiejętności i zainteresowania. Przedstawione są również trzy typy życiorysu: chronologiczny, funkcjonalny i mieszany. Artykuł podaje również przykładowy wzór życiorysu.

Zawartość życiorysu

Początkowo forma życiorysu była dość dowolna. Współcześnie coraz więcej instytucji wymaga określonego szablonu życiorysu. Dobrze do sprawdzić przed wysłaniem podania o pracę. Standardowo życiorys powinien zawierać:

 • podstawowe dane osobowe (personal details),
 • wykształcenie (education) - należy podać pełną nazwę szkoły lub/i uczelni, wraz z wydziałem, kierunkiem oraz ewentualną specjalizacją w porządku odwrotnie chronologicznym, tzn. zaczynamy od ostatniej uczelni, a kończymy na szkole średniej,
 • doświadczenie zawodowe (work experience) - informacje, które powinny być zawarte (w porządku chronologicznym):
  • pełna nazwa firmy, w której pracował kandydat,
  • określenie rodzaju oraz miejsca działalności firmy,
  • zajmowane stanowisko,
  • zakres obowiązków, za które kandydat był odpowiedzialny,
  • nazwa ważniejszych projektów, w które kandydat był zaangażowany,
  • osiągnięcia (achievements) - celem tej części jest zaprezentowanie osiągnięć kandydata wraz z bardzo krótkim opisem,
 • języki - należy określić stopień znajomości danego języka, ewentualnie zdobyte certyfikaty,
 • umiejętności - np. obsługa komputera, prawo jazdy,
 • zainteresowania (interests/hobby).

Jak napisać życiorys?

Jest wiele sposobów pisania CV. Inne kryteria są stosowane w firmach zagranicznych, inne w polskich. Ponadto trendy pisania życiorysów ulegają ciągłym zmianom, a ich zawartość jest uzależniona od firmy, w której kandydat stara się o pracę. Jednak istnieją pewne uniwersalne zasady odnośnie sporządzania życiorysu, takie jak:

 • CV powinno prezentować się schludnie, ciekawie, być czytelne i wyraźne, najlepiej napisane na komputerze. Niestarannie napisany życiorys ląduje niejednokrotnie w koszu na śmieci, nie będąc nawet przeczytanym.
 • Najlepiej, jeśli CV nie przekracza objętością jednej strony A4. Tekst pisany na komputerze powinien być przejrzysty, dlatego nie należy nadmiernie stosować kursywy, podkreśleń i pogrubień. Najlepiej wybierać standardowe kroje pisma i wielkość czcionki.
 • Życiorys powinien być sporządzony w języku polskim - w języku obcym jedynie na wyraźną prośbę pracodawcy lub w odpowiedzi na ogłoszenie obcojęzyczne.
 • Ponieważ curriculum vitae powinno zmieścić się na jednej stronie A4, należy zawrzeć w nim fakty, które maja największe znaczenie dla pracodawcy oraz takie, które będą przyciągały uwagę czytającego.
 • Pod tekstem CV powinna znaleźć się klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883).
 • Życiorys powinien zostać dostarczony pracodawcy poczta, chyba, że dopuszcza on możliwość przesłania CV e-mailem.
 • Do curriculum vitae powinien zostać dołączony list motywacyjny - zasady tworzenia, który jest rodzajem podania, rozwijającego te elementy życiorysu zawodowego, które świadczą o przydatności danej osoby na stanowisku o jakie się ubiega.

Typy życiorysu

Na chwilę obecną możemy wyróżnić 3 typu CV: życiorys chronologiczny, funkcjonalny oraz mieszany chronologiczno-funkcjonalny. Wszystkie z powyższych typów życiorysów zawieraj te same informacje. Wybór typu życiorysu zależy wyłącznie od tego, które z nich są najważniejsze dla kandydata oraz których najbardziej poszukuje pracodawca.

A. Typ chronologiczny Z tym typem mamy najczęściej do czynienia w Polsce. Pozwala zachować dobrą przejrzystość zamieszczonych informacji. W tego typu CV wszystkie zdarzenia muszą by uporządkowane chronologicznie, tzn. w odwrotnym od faktycznego porządku. Co to znaczy? Znaczy to, że kandydat najpierw pisze o aktualnie podejmowanych (lub ukończonych studiach), a później o wcześniejszym wykształceniu i w pierwszej kolejności o aktualnym miejscu zatrudnienia, a kończy na pierwszym.

B. Typ funkcjonalny. Celem tego typu jest eksponowanie umiejętności ważnych dla stanowiska pracy, o które się ubiega kandydat. Początek życiorysu musimy poświęcić na prezentację tych właśnie elementów oraz doświadczenia i wykształcenia. Należy to zrobić w taki sposób, aby pracodawca w klarowny sposób dostrzegł, że umiejętności kandydata mogą być bardzo przydatne na stanowisku, o które się ubiega. Przygotowanie życiorysu o układzie funkcjonalnym jest stosunkowo trudnym zadaniem, ale można w nim podkreślić swoje umiejętności, które wynagrodzą ewentualne braki w doświadczeniu zawodowym oraz pozwolą ukryć mało atrakcyjny przebieg naszej kariery zawodowej. Warto jednak pamiętać, że życiorys tego typu może jednak wywołać u potencjalnego pracodawcy obawę, iż kandydat chce przed nim zataić część informacji o sobie, np. długą przerwę w zatrudnieniu.

C. Typ mieszany (chronologiczno-funkcjonalny). Życiorys czyli inaczej CV mieszane to życiorys funkcjonalny wzbogacony o krótką chronologicznie ujętą informację na temat kariery zawodowej. W tego typu życiorysie osiągnięcia zawodowe oraz umiejętności kandydata mocno ukazywane są na pierwszym miejscu. Taki układ CV pozwoli nam na podkreślenie swoich umiejętności oraz możliwości ich wykorzystania na stanowisku, o które się staramy. Co więcej, rozwieje obawy czy lęki pracodawcy o brak doświadczenia osoby chcącej u niego pracować. Przygotowując CV musimy zdawać sobie sprawę oraz pamiętać, że umieszczanie w życiorysie nieprawdziwych informacji zupełnie mija się z celem. Nie ma to sensu, ponieważ wszelkie niejasności wyjdą na jaw w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli uda nam się przejść już rozmowę wstępną. (M. Molenda 2002, s. 313-314)

Wzór życiorysu

DANE PERSONALNE (Personal Details)

Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Adres:

Telefon kontaktowy:

WYKSZTAŁCENIE (Education)

data (od roku do roku)

data (od roku do roku)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (Work Exerience)

data (od miesiąc, rok - do miesiąc, rok)

data (od miesiąc, rok - do miesiąc, rok)

OSIĄGNIĘCIA (Achievements)

...

JĘZYKI (Languages)

Język...

Język...

UMIEJĘTNOŚCI (Skills)

...

ZAINTERESOWANIA (Interests and Hobby)

...

REFERENCJE (Referees)

... (kserokopie mogą być w załączniku)


Życiorysartykuły polecane
Dokumenty aplikacyjneOferta pracyList motywacyjny - zasady tworzeniaProste narzędzia analizy dokumentów kandydatówReferencjeKurs zawodowyRekrutacjaRozmowa kwalifikacyjnaCo warto wiedzieć o pracodawcy

Bibliografia

 • Kasterski R. (2003), Jak pisać, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała
 • Łapiński G. (1998), Zdobyć atrakcyjną pracę, Wydawnictwo INFOR, Warszawa
 • Macko M. (2007), Studenci i Absolwenci na współczesnym rynku pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 5
 • Molenda M. (2002), Curriculum vitae i list motywacyjny jako selekcja wstępna w procesie rekrutacji, Rocznik Żyrardowski


Autor: Agata Ficek, Jakub Stachaczyk