Stanowisko pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stanowisko pracy to podstawowy, pojedynczy i niepodzielny element struktury organizacyjnej każdej organizacji, który posiada zakres własnych obowiązków oraz kompetencji w celu realizowania zadań wyznaczonych mu przez organizację. Jest dość powszechną praktyką łączenie stanowisk pracy w komórki organizacyjne, które podlegają osobie zarządzającej nimi czyli z reguły kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych. Do każdego stanowiska pracy przydzielony jest pracownik, który łącząc własne umiejętności i możliwości a także wyposażenie stanowiska pracy wytwarza określony produkt. Należy zaznaczyć, że produktu nie można utożsamiać tylko z dobrem materialnym. Może to być inny wytwór nie posiadający cech typowo fizycznych np.: program komputerowy.

Elementy stanowiska pracy

Stanowisko pracy składa się z następujących elementów:

 • zadania jakie ma do wykonania pracownik
 • urządzenia służące do wykonywania pracy
 • narzędzia ułatwiające wykonywanie pracy
 • przedmioty pracy czyli pracownik oraz materiały lub półwyroby
 • przestrzeń, w której odbywa się praca

Właściwości stanowiska pracy

Normy: PN-75/N-08000, PN-80/N-08001, PN-81/N-08002 oraz wymogi dotyczące organizacji stanowisk pracy określają warunki ciała ludzkiego, które należy uwzględnić podczas projektowania stanowiska pracy. Zgodnie z nimi stanowisko pracy powinno charakteryzować się następującymi właściwościami:

 • "swobodne wykonywanie czynności ruchowych, zwłaszcza roboczych i sterowniczych w wygodnej pozycji - przez umieszczenie

przedmiotu pracy i elementów sterowniczych w optymalnym zasięgu kończyn

 • dopasowanie niektórych parametrów przestrzennych stanowiska do zmiennych wymiarów ciała użytkownika, droga indywidualnej regulacji
 • dobre warunki widoczności, szczególnie procesu pracy, urządzeń sygnalizujących oraz najbliższego otoczenia
 • eliminację powstania sytuacji grożących wypadkiem".

Czynniki materialne

Każde stanowisko pracy powinno mieć zapewnione odpowiedni poziom czynników materialnych, które mogą niekorzystnie wpływać na stan fizyczny i psychiczny pracownika a co za tym idzie na jakość wykonywanej przez niego pracy:

 • mikroklimat, w którym uwzględnia się m.in.: wilgotność powietrza, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne powietrza
 • pyły i gazy techniczne czyli chemiczne związki organiczne i nieorganiczne
 • oświetlenie wyrażone np. jako poziom luminacji bądź natężenia
 • hałas mierzony w decybelach lub Hertzach jako poziom częstotliwości dźwięku
 • drgania zarówno te nieregularne jak i drgania wibracyjne

Bibliografia

 • Ergonomia i ochrona pracy, pod red. S. Kanpika, Wydawnictwo AGH, Kraków 1996
 • Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996
 • Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wyd. AE w Poznaniu 1997

Autor: Krzysztof Piekarski