Pośrednictwo pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Pośrednictwo pracy
Polecane artykuły

Pośrednictwo pracy definiowane jest jako czynność ukierunkowana na skojarzenie osoby, która poszukuje pracy z pracodawcą, co w konsekwencji ma doprowadzić do nawiązania stosunku pracy[1]. Polega ono na "inicjowaniu i organizowaniu przedsięwzięć umożliwiających kontakty ludzi chcących pracować z zakładami pracy"[1].

Wśród zadań realizowanych w ramach pośrednictwa pracy wymienia się[2]:

 • pomaganie osobom bezrobotnym i osobom, które poszukują pracy uzyskać zatrudnienie,
 • udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu osób spełniających ich wymagania co do kwalifikacji i kompetencji,
 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • udzielanie informacji dotyczących aktualnej sytuacji rynku pracy oraz prognoz zmian jakie mogą się na nim dokonywać.

Formy pośrednictwa pracy

Podstawowy podział uwzględnia rozróżnienie pośrednictwa pracy na pasywne, które opiera się na rejestrowaniu z jednej strony zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy, z drugiej z kolei rejestrowaniu osób, które pracy potrzebują. Drugą formą pośrednictwa pracy jest pośrednictwo aktywne ukierunkowane na kreowanie nowych stanowisk, promowanie tworzenia nowych miejsc pracy, aktywnym ich poszukiwaniu; w stosunku do potencjalnych pracowników polega ono na doradztwie zawodowym, mobilizowaniu do podjęcia działań, które pozwolą im na znalezienie pracy[1].

Kolejny podział form pośrednictwa pracy identyfikuje[1]:

 • pośrednictwo anonimowe, które odnosi się do konkretnego zawodu a nie osoby,
 • indywidualne, które odnosi się do osób wykonujących konkretnie określony zawód,
 • imienne, adresowane do konkretnego pracownika,
 • grupowe, dotyczące zawodowych społeczności,
 • otwarte o ogólnodostępnym charakterze,
 • zamknięte o ograniczonym do wąsko sprecyzowanego grona odbiorców,
 • rejonowe,
 • krajowe,
 • międzynarodowe.

Instytucje pośrednictwa pracy

Wśród instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy wymienia się[3]:

 • urzędy pracy,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • komercyjne biura pośrednictwa pracy,
 • agencje reklamowe,
 • opieka społeczna,
 • fundacje charytatywne.

Podstawa prawna

Akty prawne regulujące kwestie związane z pośrednictwem pracy to:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) - art. 36.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667) - § 5 – 21.

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Bańka A. (2016) Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy - Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Wydawnictwo SPiA, s.16-20
 2. Gębski M. (2008) Współczesne aspekty zarządzania pośrednictwem pracy, Zeszyty Naukowe "Logistyka i Transport",Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, s.93-102
 3. Bańka A. (2016) Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy - Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Wydawnictwo SPiA, s.37

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Wortal publicznych służb zatrudnienia

Autor: Sylwia Zych

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.