Doradca

Z Encyklopedia Zarządzania
Doradca
Polecane artykuły


Doradca to osoba, która udziela porad, pomaga rozwiązać dany problem, przybliża i wyjaśnia dane zagadnienie, przedstawia zalecenia dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa oraz decyzji tego dotyczących.

Do obowiązków doradcy należą:
- ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach czy konferencjach
- znajomość aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz obecnej sytuacji na rynkach
- wykonywanie swojego zawodu w sposób rzetelny, uczciwy i zgodny z prawem
- dbanie o dobro swojego klienta.

Rodzaje doradców


Rozróżnia się kilka rodzajów doradców, m.in.:

Doradca zawodowy
Doradca zawodowy - to osoba, która świadczy usługi w zakresie spraw zawodowych. Jego głównym zadaniem jest doradzać jednostkom oraz kierować grupami szkoleniowymi. Najpierw doradca zbiera i gromadzi dane personalne, potem przeprowadza różne badania i testy, a następnie przetwarza i analizuje wyniki badań testowych, ankiet, wywiadów środowiskowych i innych źródeł oceny związanych z rozwojem zawodowymi danej osoby. Po całym tym procesie, doradca zawodowy jest w stanie ocenić zainteresowania, umiejętności, cechy osobowości oraz możliwości swojego klienta, jak również zaplanować jego obecną i dalszą ścieżkę kariery zawodowej i edukacyjnej. [1]

Doradca finansowy
Doradca finansowy - to osoba, która świadczy usługi w zakresie spraw finansowych. Jego głównym zadaniem jest doradzać zarówno osobom fizycznym jak i jednostkom gospodarczym przy wyborze i zakupie różnorodnych produktów finansowych (kredytów, pożyczek, ubezpieczeń, lokat, inwestycji). Doradca wykorzystując swoją wiedzę i praktykę oraz znając aktualną sytuację na rynku finansowym, przedstawia swojemu klientowi produkty, jakie są najbardziej odpowiednie i najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb, oczekiwań czy sytuacji finansowej klienta. [2]

Doradca prawny
Doradca prawny - to osoba, która świadczy usługi w zakresie prawa. Taka osoba musi mieć ukończone studia prawnicze. Jego zadaniem jest udzielanie porad związanych z prawem oraz przygotowywanie pism procesowych. Doradca prawny jako prawnik ma również możliwość bycia pełnomocnikiem, gdyż posiada konieczną wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Zakres działania doradcy prawnego jest ograniczony, mimo iż jest on prawnikiem. Do ograniczeń należy głównie brak możliwości podejmowania czynności, które są objęte według ustawy obowiązkiem adwokacko - radcowskim. Doradca nie może reprezentować swojego klienta przed sądem m. in. w sprawach cywilnych, sądowoadministracyjnych oraz karnych. [3]

Doradca podatkowy
Doradca podatkowy - to osoba, która zajmuje się świadczeniem usług w zakresie prawa podatkowego. Osoba na tym stanowisku musi mieć wyższe wykształcenie, wysokie kwalifikacje, które są potwierdzone poprzez zdany egzamin państwowy oraz doświadczenie w dziedzinie prawa podatkowego, prawa finansowego jak również ogólnie rozumianego prawa. Do jego zadań należy m. in. udzielanie porad i opinii, ewidencjonowanie i prowadzenie ksiąg podatkowych, przygotowywanie deklaracji podatkowych, sporządzanie zeznań podatkowych. [4] Doradca podatkowy może pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i administracyjnych przed odpowiednimi organami.

Przypisy

  1. A.Bańka 2016, s. 44
  2. K.Waliszewski 2010, s. 200
  3. D.Lesner 2015 Kim jest doradca prawny?
  4. O doradcy podatkowym 2018


Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Katarzyna Wojnar