Doradztwo inwestycyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Doradztwo inwestycyjne
Polecane artykuły


Doradztwo inwestycyjne to czynność polegająca na przygotowaniu rekomendacji dotyczących inwestowania. Inaczej mówiąc jest to strategiczne wsparcie inwestycji przez wyspecjalizowanego doradcę, który wydaje indywidualną rekomendację na podstawie analizy profilu ryzyka klienta (N. Ziółkowska 2016, s. 51).

"Doradztwo inwestycyjne polega na oferowaniu instrumentów finansowych służących lokowaniu nadwyżek, np. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, plany systematycznego oszczędzania, produkty strukturyzowane z gwarantowaną stopą zwrotu, i wyborze optymalnej oferty dla konkretnego klienta z uwzględnieniem jego sytuacji i preferencji oraz pośrednictwo w zawarciu umowy między instytucją finansową - oferentem optymalnego instrumentu a klientem doradcy" (J. Klepacki 2017, s. 154).

Od doradztwa kredytowego do inwestycyjnego

Szybko rozwijające się doradztwo kredytowe po kryzysie finansowym, zaczęło przekształcać się w doradztwo inwestycyjne. Od 2006 r. wartość inwestycji wzrastała dużo dynamiczniej niż wartość kredytów hipotecznych. Ta tendencja utrzymywała się w późniejszych latach i trwa do dziś. W krajach, w których doradztwo finansowe jest na wysokim poziomie, jedynie 10-15% całkowitej sprzedaży stanowią kredyty, pozostałe części to inwestycje, ubezpieczenia i emerytury (K. Waliszewski 2010, s. 149).

Ta zmiana na rynku finansowym okazała się bardzo korzystna dla doradców, ponieważ o ile doradztwo kredytowe czerpie zyski jedynie jednorazowo w postaci prowizji, to doradztwo inwestycyjne umożliwia czerpanie dochodów w długim okresie w trakcie realizacji inwestycji klienta (K. Waliszewski 2012, s. 485).

Indywidualne doradztwo inwestycyjne

Jedna z ofert usługi private banking, w której klient może skorzystać z indywidualnego eksperta lub całego zespołu., pod warunkiem, że posiada on ok. 2 mln aktywów (oferta banku ING). W ramach tej usługi tworzony jest portfel klienta z uwzględnieniem jego celów, potrzeb oraz ryzyka (N. Ziółkowska 2016, s. 52).

TFI a doradca inwestycyjny

TFI, czyli Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, to spółka akcyjna, która ma na celu tworzenie, zarządzanie oraz reprezentowanie funduszy inwestycyjnych wobec osób trzecich, działająca na podstawie "Ustawy o funduszach inwestycyjnych" (D. Gad 2014, s. 94).

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych ma obowiązek zatrudniać minimum dwóch doradców inwestycyjnych, zajmujących się funduszami i portfelem papierów wartościowych oraz co najmniej jednego zajmującego się obrotem papierów wartościowych.

Podstawowym konfliktem między TFI a doradcą inwestycyjnym jest horyzont czasowy:

  • Doradca inwestycyjny podchodzi do zarządzania funduszami inwestycyjnymi w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ interesuje go przedział czasowy, który odpowiada okresowi naliczania jego premii za wyniki (motyw finansowy),
  • TFI wybiera bardziej zyskowne przedsięwzięcia, które jednocześnie wiążą się z większym ryzykiem i rozpatruje je w perspektywie długoterminowej (D. Gad 2014, s. 96-97).

Bibliografia

Autor: Ewa Drabiec