Doradztwo kredytowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Doradztwo kredytowe
Polecane artykuły


Doradztwo kredytowe to czynność polegająca na przygotowaniu rekomendacji dotyczących brania kredytu. Składa się ona z kilku elementów (K. Waliszewski 2015, s. 165):

  • doradzanie klientowi w procesie finansowania nabywania lub budowy nieruchomości
  • ustalenie możliwości finansowych klienta
  • przygotowanie indywidualnie dopasowanych ofert kredytów
  • złożenie wyjaśnień dotyczących zasad funkcjonowania, ryzyka oraz wymogów prawnych z którymi wiąże się podpisanie umowy kredytowej

Firma Doradztwa Kredytowego

Jest to przedsiębiorstwo, w którego zakres wchodzą usługi doradztwa oraz pośrednictwa kredytowego (również usługi doradztwa finansowego). Zakres tych usług wskazany jest w umowach współpracy z instytucjami kredytowymi. Powinien on pozwalać na przedstawienie co najmniej trzech różnych ofert kredytowych jednemu klientowi. Firmy doradztwa kredytowego reprezentowane są przez doradców kredytowych, czyli osoby upoważnione do świadczenia czynności pośrednictwa i doradztwa kredytowego (K. Waliszewski 2015, s. 165).

Początki doradztwa kredytowego

Od 2003 r. powstało wiele spółek doradztwa kredytowego (m.in. w 2004 roku "Dom Kredytowy Notus" s.a. z siedzibą w Warszawie). Doradztwo kredytowe w Polsce rozwijało się bardzo dynamicznie, aż do kryzysu finansowego. Obrazem dynamiki rozwoju doradztwa kredytowego może być wskaźnik udziału kredytów hipotecznych sprzedanych przez doradców, w stosunku do kredytów hipotecznych ogółem. W 2005 r. wynosił on ok. 12%, oznacza to, że w 2005 r. 12 kredytów na 100 zostało sprzedanych przez doradcę finansowego. Natomiast w 2009 r. ten sam wskaźnik wyniósł ok. 30 %, czyli prawie 3 razy więcej. Jednakże stopniowo doradztwo kredytowe, zaczęło być wypierane przez doradztwo inwestycyjne (K. Waliszewski 2010, s. 149).

Charakterystyka doradztwa kredytowego

Doradztwo kredytowe cechuje podejście sprzedażowe. Ukierunkowane jest na maksymalizację zysku instytucji finansowej. Usługa doradztwa kredytowego jest zazwyczaj jednorazowa, tak samo jak zysk w postaci prowizji dla doradcy (K. Waliszewski 2010, s. 142-143).

Dlatego też w miarę uwzględniania potrzeb i celów konsumentów, wraz ze zmianą podejścia, doradztwo kredytowe zostało zdominowane przez doradztwo finansowe, inwestycyjne (K. Waliszewski 2010, s. 142-143).

Doradztwo kredytowe, a pośrednictwo kredytowe

Pośrednik kredytowy ma za zadanie dopasowanie na podstawie znanych parametrów ofertę kredytową oraz pośredniczy w zaciąganiu kredytu. Doradztwo kredytowe jest pojęciem znacznie szerszym, niż pośrednictwo kredytowe. Polega na przedstawieniu minimum dwóch ofert usług tego samego typu np. kredytu hipotecznego, jednemu klientowi i na podstawie obiektywnych kryteriów oraz charakterystyki ilościowo-jakościowej przedstawia mu jedną, tę najkorzystniejszą dla niego (J. Klepacki 2017, s. 152-153, 155).

Doradztwo kredytowe w obszarze kredytów hipotecznych

Charakterystyczna dla doradztwa i pośrednictwa kredytowego w Polsce jest koncentracja obrotów rynkowych oraz duża liczba podmiotów. Na kilkanaście największych podmiotów przypada większość obrotów rynkowych. Związek Firm Doradztwa Finansowego to związek pracodawców istniejący od 2008 r. zrzeszający największe przedsiębiorstwa należące do branży pośrednictwa i doradztwa kredytowego, zajmujące się kredytem hipotecznym. dane statystyczne GUS i ZFDF w zakresie dystrybucji kredytów hipotecznych wskazują, że udział doradztwa i pośrednictwa kredytowego w sprzedaży kredytów hipotecznych między 2006 r., a 2014 r. wzrósł z 15% do 40% (K. Waliszewski 2016, s. 190-191).

Bibliografia

Autor: Ewa Drabiec