Doradca kredytowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Doradca kredytowy to osoba lub instytucja świadcząca usługi doradztwa kredytowego[1] Pomaga dokonać prawidłowego wyboru oferty kredytowej spośród wielu dostępnych na rynku dopasowując ją do potrzeb indywidualnych danego klienta. Jest to doradca, który pośredniczy podczas zakupu skomplikowanych usług i produktów kredytowych (zwykle są to kredyty hipoteczne lub konsolidacyjne). W zawodzie tym doradca kredytowy może pośredniczyć między bankiem a docelowym klientem, jeżeli jest potrzeba określenia warunków transakcji podczas zawierania umowy kredytowej. W przypadku współpracy z jednym bankiem doradca nazywany jest agentem wyłącznym, natomiast jeżeli współpracuje z wieloma bankami jest to broker kredytowy.[2]

Jest to zawód bardzo młody i pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Powstal on pod koniec lat siedemdziesiątych XXw. Odpowiedzialność za powstanie tego zawodu jest tzw. model anglosaski, który wyróżnia się dominacją zorientowaną rynkowo, gdzie rynki kapitałowe są sercem, w którym kapitał na rozwój przedsiębiorstwem pozyskuje się na giełdzie papierów wartościowych. W związku z ogromną różnorodnością usług finansowych i kredytowych na rynku i braku wiedzy ze strony inwestorów koniecznością było pojawienie się nowego zawodu jakim jest doradca kredytowy a także finansowy. Rozpowszechnienie tego zawodu uwidoczniło się w późniejszych latach w Wielkiej Brytanii, następnie w państwach Europy Zachodniej[3]

Definicja Doradcy Finansowego i Kredytowego według Europejskiej Federacji Doradców Finansowych i Pośredników Finansowych została podana w następujący sposób:

"Doradca finansowy to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe klienta, przez analizę jego potrzeb, dobór, produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca finansowy oraz kredytowy nie jest pośrednikiem finansowym". Jest to definicja mówiąca o tym, że zawód doradcy a pośrednia nie są równoznaczne. Doradca jest to osoba nie związana z instytucją zewnętrzną, jest to osoba która nie jest zależna od nikogo finansowo, a także sama sobie organizuje pracę i zdobywa grono klientów, a pośrednik ma podpisane umowę z firmami finansowymi i jest już uzależniony od ich oferty kredytowej czy też finansowej[4]

Działania, które doradcy mogą podjąć są to działania związane z gospodarstwami domowymi, tzn. jest to działalność dotycząca majątku prywatnego bądź też osobistego.

TL;DR

Doradca kredytowy to osoba lub instytucja, która pomaga klientom w wyborze odpowiedniej oferty kredytowej. Zawód ten powstał w latach 70. XX wieku w USA i rozprzestrzenił się w Europie Zachodniej. Doradcy muszą posiadać umiejętności analityczne, interpersonalne i organizacyjne. Muszą również dbać o poufność informacji klientów. Wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu usług kredytowych, a dodatkowym atutem jest znajomość psychologii i języków obcych. Zawód doradcy kredytowego jest coraz bardziej popularny ze względu na wzrost zarobków i potrzebę planowania finansów. Doradcy zarabiają na prowizjach za podpisanie umowy kredytowej.

Wymagania na stanowisko doradcy kredytowego

 • Zdolności analityczne
 • krytyczne myślenie
 • umiejętości interpersonalne
 • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych kontaktów z klientem
 • łatwość wypowiadania się
 • cierpliwość
 • opanowanie
 • empatia
 • zdecydowanie
 • odporność na stres
 • estetyka wyglądu (odpowiedni ubiór)

WAŻNE:

Doradcy mają obowiązek utrzymywania informacji posiadanych o klientach w sposób poufny, nie mogą tych informacji wykorzystywać w sposób niezgodny z prawem, lub jeżeli ma to być wykorzystanie informacji w celu osiągnięcia osobistych korzyści[5]

Praca doradcy w praktyce

Kontakt z klientami w pracy doradcy kredytowe odbywa się zawsze w sposób bezpośredni w biurze lub poza biurem. Jest to aspekt dosyć ważny gdyż pozwala to na prowadzenie kilku spotkań jednego dnia. Organizacja pracy doradcy kredytowego zależy w całości od niego, więc dobra organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie to podstawa w tym zawodzie. Wymaganiem nadrzędnym jest również chęć do ciągłego edukowania się i szkolenia w zakresnie nowości i innowacji rozwiązań kredytowych. Jest to praca, która z założenia nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących wykonywania jej przez osoby niepełnosprawne[6]

Wykształcenie i uprawnienia do wykonywania zawodu

Człowiek, który jest kandydatem do zawodu doradcy kredytowego, ma obowiązek posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu usług kredytowych ówczesnych jak i również ma obowiązek doszkalania się i pozyskiwania nowych informacji dotyczących usług kredytowych. Informacje dotyczące firm finansowych, analizy rynków finansowych i rozwiązań kredytowych również są informacjami, które doradca kredytowy musi posiadać. Ukończenie specjalistycznych kursów, ale także wykształcenie wyższe będzie bardzo dobrym startem w zawodzie doradcy. W tym zawodzie szczególną przewagą będzie wcześniejsze stanowisko maklera papierów wartościowych czy doradcy inwestycyjnego ale także doradcy podatkowego. Bardzo pomocnym będzie znajomość psychologii a także logiki, ale także i umiejętności związane z posługiwaniem się językami obcymi.

Perspektywa zawodu doradcy kredytowego

W związku z opinią K. Jajugi powiększenie się znaczenie planowania finansów w naszym otoczeniu i życiu osobistym a także co za tym idzie popularność i potrzeba zawodu jakim jest doradca kredytowy jest bardzo obserwowany w ostatnich latach na wielu kontynentach[7]

Przyczyną takiego wzrostu są np.:

 • wzrost zarobków i majątku większej części społeczeństwa
 • ciągłe ulepszanie ofert finansowych i dostosowywanie indywidualnych rozwiązań do potrzeb klienta co wiąże się z potrzebą ciągłej analizy tychże potrzeb i ulepszeniami w zakresie oferty danej instytucji przyznającej kredyty
 • życie w ciągłym biegu, co powoduje brak czasu ze strony klienta na analizowanie instrumentów finansowych
 • profesjonalne podejście do wykształcenia a także wiedzy dotyczącej instrumentów finansowych, która wynika z dużej różnorodności i dywersyfikacji produktów finansowych[8]

Tendencje rozwojowe zawodu doradcy

 • Usługi, które są oferowane przez doradców nie są obciążone dodatkowym kosztem, natomiast doradcy zarabiają na prowizjach w momencie podpisania przez klienta umowy kredytowej
 • Zawód doradcy jest powszechnie dostępny nie wymaga on specjalistycznych licencji czy studiów wyższych (są one jedynie dodatkiem), dlatego zawód ten jest dostępny dla wszystkim, natomiast zarabiać będą tylko ci, którzy będą na bieżąco z ofertami innych towarzystw a także będą mieli wszystkie cechy które warunkują osiągniecię sukcesu w tej dziedzinie.


Doradca kredytowyartykuły polecane
Agent nieruchomościHeadhunterKnowledge Process OutsourcingBiuro karierACCAAnalityk finansowyKYCDoświadczenie zawodoweDoradca zawodowy

Przypisy

 1. Milic-Czerniak R. 2016, s. 266-268
 2. Waliszewski K. 2012, s. 142-143
 3. Waliszewski K. 2012, s. 146-150
 4. Krajowy standard kompetencji zawodowych, 2013, s. 6-8
 5. Chynał H. 2011, s. 36
 6. Usługi finansowe Poradnik dla osób starszych, 2012, s. 7-9
 7. Formy odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, 2010
 8. Usługi finansowe Poradnik dla osób starszych, 2012, s. 49-54

Bibliografia

 • Chynał H. (2011), Kredyty bankowe i inne formy finansowania: poradnik dla małych i średnich firm, Difin, Warszawa
 • Krajowy standard kompetencji zawodowych. Doradca finansowy (2013), Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa
 • Milic-Czerniak E. (red.) (2016), Finanse osobiste, Difin, Warszawa
 • Trociuk S. (red.) (2012), Usługi finansowe Poradnik dla osób starszych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa
 • Waliszewski K. (2012), Zarządzanie finansami przez doradców finansowych w Polsce, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin
 • Waśniowska-Maj K. (2011), Formy odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 11


Autor: Ewelina Borsa