Analityk finansowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Analityk finansowy jest samodzielnym stanowiskiem w dziale kontrolingu. Osoba na tej funkcji pod nadzorem kontrolera finansowego lub dyrektora finansowego uczestniczy w przygotowaniu budżetu, a także jego realizacji. Dział kontrolingu staje się niezbędny po przekroczeniu przez firmę określonych dochodów i wielkości.

TL;DR

Analityk finansowy to osoba odpowiedzialna za przygotowanie i kontrolę budżetu, analizę finansową i współpracę z działem księgowości. Aby zostać analitykiem, konieczne jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia i umiejętności analizy. Analitycy finansowi mogą pracować w bankach, korporacjach, firmach konsultingowych i innych przedsiębiorstwach. Istnieje również możliwość pracy jako samodzielny analityk, ale wymaga to odpowiednich umiejętności i wyposażenia.

Obowiązki

  • uczestnictwo w procesie przygotowania forecastu, budżetu rocznego,
  • kontrola realizacji planów finansowych,
  • sporządzanie cyklicznych raportów i analiz finansowych,
  • kontrola rentowności produktu, regionu, kategorii itp.,
  • analiza kosztów,
  • kooperacja z działem księgowości.

Wszelkie działania w firmie związane z przepływem pieniędzmi nie mogą ujść uwadze pracownika zatrudnionego na tym stanowisku, ponieważ jego zadaniem jest nie tylko analiza tego, co już miało miejsce, ale przede wszystkim prognozowanie i planowanie przyszłych poczynań. Rola Financial Analyst w przedsiębiorstwie jest zatem bardzo ważna od niego zależy na co zostaną przeznaczone pieniądze, on sporządza budżet przedsiębiorstwa, bada opłacalność poszczególnych produktów czy usług oferowanych przez firmę, zajmuje się tworzeniem strategii finansowych zarówno tych krótko - jak i długoterminowych. Analityk finansowy sprawdza także wszelkie transakcje dokonywane w firmie, często bierze w nich udział przygotowując dokumenty potrzebne do ich zawierania. W swojej pracy powinien dążyć do doskonalenia działania przedsiębiorstwa, szczególnie działu finansowego.

Młodzi ludzie, które pragną pracować w tym zawodzie powinny szukać zatrudnienia w bankach, dużych firmach produkcyjnych i korporacjach, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem nieruchomościami, firmach konsultingowych i w najróżniejszych urzędach i jednostkach administracyjnych (W.Janik, M.Paździor 2012, s. 45)

Jak zostać analitykiem?

Chcąc spróbować swoich sił w tym zawodzie najlepiej rozpocząć od zdobycia odpowiedniego wyższego wykształcenia, a najlepiej ukończyć finanse i bankowość lub pokrewny kierunek. Kandydat na analityka musi posiadać wiedzę z rachunkowości finansowej, zarządczej i znać się na zasadach controllingu. Musi też posiadać umiejętność sporządzania odpowiednich analiz.

Dość stwierdzić, że kandydatów na analityków finansowych często, poddaje się testom analitycznym i numerycznym. Mają one na celu ocenę, czy kandydat na tym stanowisku, potrafi wykonać określone działania matematyczne, ale przede wszystkim, jak szybko wybierze drogę do rozwiązania problemu i czy będzie to droga optymalna. Innym efektem tego badania jest ocena umiejętności dowolnej liczby scenariuszy przy posiadanych określonych informacjach. Założeniem testów nie jest zatem badanie zdolności matematycznych, lecz umiejętności wykorzystania danych (w dużej mierze liczbowych).

Ponieważ analityk finansowy przede wszystkim działa w obszarze finansowo - ekonomicznym firmy, wymagana jest znajomość prawa podatkowego, bankowego i pochodnych oraz świadomość komercyjna.

Inne cechy analityka to umiejętności komunikacyjne, gotowość do pracy w zespole. Najczęściej firmy poszukują osób, które mają już doświadczenie w dziale controllingu lub innych działach ekonomicznych przedsiębiorstw (R.Gmińska, J.Jaworski 2017, s. 43)

Samodzielny analityk

Zawód analityka finansowego jest stosunkowo nowy na naszym rynku pracy. Korporacje i duże firmy mają dużo własnych specjalistów w tym zakresie. Istnieje jednak wiele małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie chcą lub ich nie stać na zatrudnienie pełnoetatowego analityka. Właśnie z myślą o nich działają samodzielni analitycy. Ich działalność może polegać na realizacji jednorazowego zlecenia lub stałej współpracy.

Z usług samodzielnych analityków rzadziej korzystają duże firmy, które niechętnie dopuszczają do swoich danych, zwłaszcza finansowych osoby spoza wewnętrznych struktur. W związku z tym analitycy pracujący na swój rachunek nie osiągają zarobków przewyższających pensje ich rówieśników na etatach. Są za to dużo bardziej niezależni (E.Gwiaździński i in. 2016, s. 76)

Analityk nie musi otwierać własnego biura, chociaż jest to niewątpliwie pomocne. Kosztowne nie jest też wyposażenie.

Do otworzenia firmy analityk finansowy potrzebuje:

Chociaż certyfikaty i rekomendacje nie są konieczne do założenia firmy to będą pomocne przy zdobyciu klientów. Analityk bez kwalifikacji i doświadczenia ma nikłe szanse na rozwój firmy.


Analityk finansowyartykuły polecane
Wymagania dla stanowiska kierownika marketinguRecepcjonistaControllerCentrum usług wspólnychMerchandiserSzkolenie akwizytorówAgent turystycznyFront OfficeKonsultant

Bibliografia


Autor: Konrad Szustak