Front Office

Z Encyklopedia Zarządzania
Front Office
Polecane artykuły


Front-office składa się ze sprzedawców i pracowników w firmie usług finansowych. Sektor ten generuję większość przychodów dla firmy oraz otrzymuje informacje o klientach, a następnie przekazuje je do odpowiedniego działu w firmie.

Zakres i obowiązki

Pracownicy Front-office mają najbardziej bezpośredni kontakt z klientami spośród wszystkich pracowników firmy usług finansowych lub banku inwestycyjnego. Oznacza to, że generatorzy przychodów zatrudniają ekspertów w zakresie zarządzania finansami, sprzedaży, handlu oraz inwestycji.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest dział badań kapitałowych. Nie generuje bezpośrednio przychodów, ale odgrywa tak ważną rolę w procesie podejmowania decyzji, że pracownicy ci muszą ściśle współpracować z osobami inwestującymi pieniądze klientów. Badacze piszą raporty o perspektywach zarobków i firmach, które mogłyby skorzystać z inwestycji (W. Wereda 2009, s.73-75).

Sieć wsparcia

Middle-office wspiera działalność Front-office. W tak zwanym środkowym biurze znajdują się pracownicy, którzy zapewniają, że firma inwestycyjna pozostaje wypłacalna i nie angażuje się w złe praktyki inwestycyjne. Te działy obejmują strategię kooperacyjną, analizę I zgodność finansową. Ściśle współpracuje z Front-office, aby pomóc w płynnym prowadzeniu dochodowego aspektu banku inwestycyjnego.

Back-office obejmuje personel pomocniczy, taki jak asystenci administracyjni, dział HR oraz księgowość. W zapleczu znajdują się również działy technologiczne takie jak pracownicy IT i wsparcie techniczne. Ze względu na większą rolę technologiczną jaką komputery, oprogramowanie i algorytmy odgrywają w codziennych inwestycjach, zaplecze stało się bardziej widoczne w codziennych funkcjach firm świadczących usługi finansowe. Bez sieci wsparcia Middle-office i Front-office, sektor ten nie miałby fundamentów do działania. (W. Błaszczyk 2013, s. 113-119)

Front-office ->
 • strategiczny rozwój
 • przechwytywanie transakcji
 • budowanie relacji z klientem
 • zarządzanie lejkiem sprzedaży
 • prowadzenie negocjacji
 • składanie ofert
 • customer engagement
Middle-office ->
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • potwierdzenie transakcji
 • rozwiązywanie problemów biznesowych
 • realizowanie zamówień
 • wprowadzanie produktu
 • analiza i raportowanie
 • usprawnienie obiegu informacji w przedsiębiorstwie
Back office
 • zarzadzanie zgodnością
 • wsparcie IT
 • procesy finansowo-księgowe
 • zarządzanie danymi
 • zarządzanie podatkami
 • dokonywanie zakupów przy zleceniach
 • przeprowadzanie dokumentacji


Zatrudnienie

Ludzie, którzy chcą pracować w sektorze Front-office, powinni skłaniać się do kariery zawodowej jako maklerzy giełdowi, doradcy finansowi lub analitycy finansowy. Ci ludzie wiedzą, jak przenieść duże sumy pieniędzy, aby uzyskać zoptymalizowany zwrot z inwestycji klientów. Analitycy finansowi doradzają spółkom w zakresie fuzji, przejęć i pozyskiwania kapitału inwestycyjnego na różnych rynkach. Maklerzy kupują i sprzedają produkty inwestycyjne, takie jak akcje, obligacje i towary, w imieniu klientów (EYGM 2017, s.10-12).

Charakterystyka miejsca pracy w Front-office:

 • wysoka presja
 • krótki czas na podejmowane ważnych decyzji, które mogą spowodować zysk lub stratę ogromnych sum pieniędzy.
 • długie godziny pracy
 • wysokie wynagrodzenie


BibliografiaAutor: Krzysztof Dwornik