Back office

Z Encyklopedia Zarządzania
Back office
Polecane artykuły


Back office to zaplecze administracyjne, funkcje wspomagające podstawową działalność lub procesy pomocnicze w organizacji lub przedsiębiorstwie (komplementarne w stosunku do front office).

Zaplecze sklepu

W mniejszych obiektach zaplecze powinno gromadzić magazyn podręczny, przeznaczony do magazynowania towaru, który jest wykorzystywany do uzupełniania półek, pomieszczenie sanitarnem oraz pomieszczenie w którym przyjmuje się towar. W większych obiektach zaplecze poza wyżej wymienionymi pomieszczeniami posiada jeszcze:

  • wydzieloną strefę lub pomieszczenie do paczkowania towarów, jeśli jest to w danym sklepie konieczne;
  • w przypadku sklepów mięsnych czy rybnych - komorę chłodniczą;
  • pokój administracyjny;
  • pokój przeznaczony na wypoczynek czy spożycie posiłku dla personelu;
  • pomieszczenie pomocnicze, w zależności od branży sklepu, może to być np. Warsztat zegarmistrzowski, pracownia krawiecka.

Rozplanowanie zaplecza, szczególnie lokalizacji pomieszczeń w których przyjmowane i magazynowane są towary, powinny ułatwiać dostawy towarów, tak aby nie wkraczały na powierzchnię sali sprzedażowej. Odbieranie i rozpakowywanie towaru na obrębie sali sprzedażowej spowalnia, bądź nawet przerywa obsługę klientów. (Dębski D. 2006, s.156)

Zaplecze miasta

Każde miasto bez zaplecza technicznego czy społecznego nie funkcjonowało by w prawidłowy sposób. Zaplecze techniczne miasta czyli drogi, chodniki, zaopatrzenie w wodę oraz prąd, wywóz i usuwanie odpadów czy ścieków, natomiast w skład zaplecza społecznego wchodzą: szkoły, domy kultury, służby zdrowia, kina. Prawidłowo rozwinięta infrastruktura poprawia rozwój prawie wszystkich dziedzin z życia społecznego i gospodarczego. Z kolei braki w infrastrukturze sprawiają, że miasto staje się mniej atrakcyjne pod względem inwestycji danego terenu, co w następstwie powoduje migrację ludzi, którzy oczekują lepszych możliwości rozwoju. (Wasiluk A. 2013, s. 146)

Techniczne zaplecze transportu samochodowego

W skład technicznego zaplecza możemy zaliczyć między innymi garaże wraz z parkingami (miejsca utworzone w celu przechowywania środków transportu), stacje paliw, salony samochodowe (umożliwiające wynajem lub zakup samochodu, pomoc i naprawa techniczna, przeglądy okresowe lub gwarancyjne), stacje kontroli pojazdów (diagnozowanie kompleksowe układów funkcjonalnych), jak również stacje demontażu pojazdów, które zostały wycofane z użytkowania. Nieprawidłowo przygotowane zaplecze techniczne może stanowić zagrożenie dla środowiska nas otaczającego, dzięki zanieczyszczaniu powietrza, wód, gleby, czy emisję nadmiernego hałasu. Zaplecze powinno składać się z wykwalifikowanego personelu oraz posiadać specjalistyczne wyposażenie. (Lejda K. 2015, s. 341)

Pracownicy back-office

Biorąc przykład banku, pracowników można podzielić na 2 grupy:

  • First contact people, czyli osoby z którymi klient ma pierwszy kontakt. Prowadzą oni sprzedaż usług, zajmują się obsługą klienta
  • Back Office, czyli tak zwane zaplecze banku. Pracownicy znajdujący się w tej grupie zajmują się wspieraniem sprzedaży, np. księgowi, informatycy.

Obie grupy są tak samo ważne, zarówno pracownicy infolinii, sekretariatów, opiekunowie klienta, czy informatycy powinni sumiennie wykonywać swoje obowiązki. (Sekuła A. 2000, s.205)

Bibliografia

Autor: Mateusz Balicki