Poufność informacji

(Przekierowano z Poufność)
Poufność informacji
Polecane artykuły


Należy zapewnić dostępność (lub brak dostępu) określonych informacji dla zdefiniowanych grup użytkowników.

Często istnieje potrzeba, aby informacje z pewnego obszaru działania organizacji, nie były z różnych względów przeznaczone do szerokiego rozpowszechniania i aby tym informacjom zapewnić specjalną ochronę

Bibliografia

  • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990
  • Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła