Arkusz analityczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Arkusz analityczny
Polecane artykuły


Przykład arkusza analitycznego

W literaturze możemy się spotkać również z nazwą arkusze kontrolne. To narzędzie niezwykle pomocne w procesie zbierania i porządkowania informacji, które dotyczą specyfiki danego wyrobu, bądź procesu. Na arkusze kontrolne nanosi się dane o określonych działaniach, które są związane z badanym wyrobem lub procesem. Umieszcza się w nich informacje dotyczące częstotliwości występowania danego zdarzenia oraz o miejscu jego zaistnienia. Przy pomocy arkusza analitycznego można zbierać określone dane, dzięki którym można uzyskać odpowiedź na pytania typu:

 • Czy analizowany problem miał miejsce?
 • Ile razy wystąpił określony problem?
 • Gdzie wystąpił dany problem?
 • Jaki koszt poniosła organizacja?

Dane można umieszczać na arkuszu kontrolnym w postaci prostych znaków graficznych. Arkusz kontrolny powinien być tak skonstruowany, aby było wyraźnie widać do jakiego celu ma służyć. Jest to bardzo skuteczne i proste narzędzie, które przede wszystkim służy do zbierania i porządkowania danych z przeprowadzanych pomiarów, obserwacji.

Rodzaje

Bardzo często narzędzie jest używane w celu monitorowania procesu, bądź zmian jakie w nim wprowadzono za pomocą działań korygujących lub zapobiegawczych. W zarządzaniu jakością spotyka się najczęściej arkusze kontrolne:

 • rozkładu liczbowego określonej cechy wyrobu lub procesu,
 • częstotliwości występowania wad,
 • lokalizacji wad,
 • kosztów występowania usterek i wad,
 • przyczyn zaistnienia wad i usterek.

Bibliografia

 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005

Autor: Małgorzata Waligóra