Diagram procesu

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Diagram procesu zaliczamy do tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością. Nazywany jest on często schematem przepływów (ang. flowchart) lub algorytmem, jednak jego najpopularniejsza nazwa brzmi schemat blokowy.

Celem stosowania tego narzędzia jakości jest graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji operacji, procesów jednostkowych i czynności elementarnych oraz relacji między nimi, wchodzących w skład procesu od chwili jego rozpoczęcia do zakończenia [[[Zarządzanie]] jakością... 2008, s. 91].

Przedstawienie ciągu działań w postaci schematu blokowego pozwala lepiej zrozumieć istotę procesu, przy czym ważną rolę odgrywa już sam etap przygotowania schematu, gdyż podczas jego tworzenia odkrywa się w procesie wiele zależności [A.Hamrol, W.Mantura 2002, s. 218]. Narzędzie to poza możliwością zrozumienia i analizy przebiegu procesu, przyczynia się przede wszystkim do poprawy jego jakości poprzez uzasadnione korekty i modyfikacje [Zarządzanie jakością... 2008, s. 91].

Diagram procesu ma zastosowanie:

 • do opisu istniejącego procesu,
 • do zaprojektowania nowego procesu,
 • przy projektowaniu ulepszeń,
 • jako narzędzie w analizie procesów,
 • do obrazowania przebiegu procesów w firmie.

Procedura tworzenia diagramu procesu

Etapy tworzenia schematu blokowego:

 1. Nazwanie procesu.
 2. Określenie granic procesu (wejścia/wyjścia).
 3. Zdefiniowanie poszczególnych kroków (operacji) w procesie.
 4. Konstruowanie projektu schematu blokowego w celu przedstawienia procesu (wykorzystanie odpowiednich symboli graficznych, opisanie poszczególnych elementów schematu oraz połączenie elementów graficznych strzałkami wskazującymi kierunek przebiegu).
 5. Dokonanie przeglądu projektu schematu blokowego przy współudziale osób zaangażowanych w proces.
 6. Udoskonalenie schematu blokowego na podstawie wyników przeglądu, jeżeli jest to uzasadnione.
 7. Weryfikacja schematu blokowego względem rzeczywistego procesu.


Ogólny schemat diagramu procesu

W celu uzyskania przejrzystości schematu stosuje się umowne symbole graficzne (Rys. 1.), za pomocą których można prezentować zarówno, proste jak i bardziej skomplikowane procesy zachodzące w organizacji. Każdy schemat blokowy zawsze rozpoczyna się i kończy blokami START i KONIEC, pokazuje kolejność czynności, równoczesność działań, alternatywne omijanie określonych działań w zależności od decyzji oraz kierunek przepływu materiałów i informacji [Zarządzanie jakością... 2008, s. 91].

Diagram procesu 1.jpg

Rys. 1. Najczęściej stosowane symbole graficzne

Źródło: Zarządzanie jakością... 2008, s. 90


Przykład praktycznego zastosowania diagramu procesu

Diagram procesu 2.jpg

Rys. 2. Schemat blokowy procesu zakupu towaru przez Internet

Źródło: Zarządzanie jakością... 2008, s. 93


Bibliografia

 • A.Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • Zarządzanie jakością, pod red. W. Ładońskiego i K. Szołtysek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008

Autor: Anna Matys