Proces biznesowy

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Procesy biznesowe)
Proces biznesowy
Polecane artykuły


Proces biznesowy lun inaczej metoda biznesowa, która funkcjonuje w każdym przedsiębiorstwie. Są to zadania ze sobą powiązane, które prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego efektu. Najważniejszym celem tego procesu jest zrozumieć klienta, dostawców i słabe strony tego procesu.(A. Bitkowska 2009, s.26)

To wartość dodana, którą tworzą aktywności produktów lub usług organizacji.

Nurty modelu biznesowego

W publikacjach możemy wyróżnić trzy nurty tego modelu. W pierwszym z nich możemy wskazać elementy składowe, zdefiniować i opisać proces jako koncepcja teoretyczna. W drugim wyodrębniamy rodzaje modelu oraz jego specyfikę analizy. Ostatni model to rodzaj podejścia do problematyki. Obejmuje koncepcje i prezentacje modelu dla wskazanego przedsiębiorstwa.

Podstawowe składniki modelu biznesowego (T. Szot-Gabryś 2016, s.87)

 • przedstawienie segmentu rynkowego,
 • określenie odbiorcą szczegółowej funkcji,
 • przedstawienie struktury łańcucha jakości,
 • oszacowanie kosztów i zysków wytwarzanych i sprzedawanych produktów,
 • określenie strategi.

Zasady podejścia do biznesu:

 • Marketing i innowacja jako dwie podstawowe funkcje,
 • produktywne wykorzystywanie zasobów,
 • innowacje rozwiązania,
 • uzyskiwanie wysokiej pozycji na rynku,
 • nakaz uzyskiwania zysku i ryzyka z nim związanego.

Za wytyczne procesu biznesowego bierzemy

 • strony zainteresowane: czyli realizacja procesu dla zainteresowanych stron,
 • mierniki: które mierzą stopień realizacji celu,
 • przebieg procesu: model procesu pokazuje co robimy i w jaki sposób,
 • właściciel procesu: który nadzoruje przebieg,
 • narzędzia informatyczne: elementy wspierające przebieg.

Właściciel procesu o osoba, która odgrywa znaczącą role. Odpowiada i koordynuje cały proces biznesowy. Posiada stosowną wiedzę oraz uprawnienia. (A. Bitkowska, 2009)

Model biznesu

Jest to tak zwana architektura procesów na którą składa się modelowanie, wyznaczania poszczególnych etapów działań a także ich filozofia, która jest niezbędna do rozwoju istniejącej lub przyszłej organizacji. (B. Kożuch 2013, s. 28)

Model biznesowy w przemyśle spożywczym

Przemysł spożywczy w naszym kraju jest najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki poprzez współpracę producentów rolnych i przetwórców. Dzięki zmodernizowanemu procesowi biznesowemu możemy pochwalić się 6 pozycją w rankingu krajów, które są eksporterami netto żywności i napojów. Mimo dobrych wyników finansowych zakłady wciąż poddaje się modernizacji, aby sprostać konkurencji na rynku. Dlatego też opracowywane są modele, które wspomagają ten proces.

Wieloaspektowość procesów biznesowych (skład)

(W. Fliegner, 2015 s.2)

Bloki tworzące model biznesu według M.W. Johnson, C.M. Christensen, H. Kagerman

 • Pierwszy blok dotyczy klienta, a obejmuje:
  • Zdefiniowanie do jakich klientów chcemy dotrzeć,
  • Ofertę dla klientów oraz możliwości rozwiązania danego problemu,
  • Co musimy zrobić aby rozwiązać problem i zaspokoić najważniejszą potrzebę,
 • Drugi blok to formuła obejmująca zysk:
  • Jakie przychody możemy osiągnąć aby były iloczynem ceny i ilości,
  • Strukturę kosztów, czyli gdzie i jak lokować koszty ważnych zasobów,
  • Model marży, który pokazuje jak osiągnąć zysk na transakcjach,
 • Trzeci blok to zasoby kluczowe, które dotyczą :
  • personelu, technologii, wyposażenia technicznego, informacji, kanału dystrybucji, marki i partnerstwa.
 • Czwarty blok dotyczy kluczowych procesów, które powodują, że przedsiębiorstwo realizuje zyski przez dostarczanie klientowi wartości:
 • procesy opracowania produktu np. jak się rozwija i wytwarza,
 • miary i prawidła,
 • normy podejścia do klienta i projektu.

(M.W. Johnson, C.M. Christensen, H. Kagerman 2010, s.47-70)

Bibliografia

Autor: Natalia Ryś