Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu

Z Encyklopedia Zarządzania

Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu, którego rola, szczególnie w przedsiębiorstwach i organizacjach dojrzałych o ustabilizowanej pozycji rynkowej, jest znacząca i niejednokrotnie niezbędna, mogą się różnic w zależności od rodzaju organizacji, w której pracuje. Głównym jego zadaniem jest przestrzeganie zasad i przepisów wewnętrznych w danej organizacji. Od inwencji, pomysłowości oraz kreatywności kierownika marketingu zależy wypromowanie produktów i usług na wymagającym rynku, a więc zysk przedsiębiorstw

TL;DR

Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu różnią się w zależności od organizacji. Główne wymagania to gruntowna wiedza z zakresu marketingu, umiejętność planowania i organizacji, doświadczenie w budowaniu strategii, umiejętność analizowania rynku, znajomość narzędzi marketingowych, umiejętność zarządzania zespołem, doskonała komunikacja i elastyczność. W zależności od działu w organizacji, kierownik musi mieć dodatkowe umiejętności, takie jak umiejętność współpracy z działem sprzedaży czy umiejętność prowadzenia działań marketingowych w Internecie. Kierownik powinien również posiadać cechy osobowości takie jak cierpliwość, umiejętność przekonywania i asertywność.

Główne wymagania

Główne wymagania dla stanowiska kierownika marketingu to:

 • gruntowna wiedza w dziedzinie marketingu ze względu na szeroki zakres odpowiedzialności,
 • umiejętność analitycznego myślenia, planowania, organizowania i postrzegania firmy jako całości związanych ze sobą części. Zdolność ta jest kluczowa dla przeprowadzanych przez kierownika marketingu analiz finansowych i przede wszystkim dla łączenia celów marketingu z innymi celami firmy,
 • doświadczenie w budowaniu strategii firmy na rynku, w tym kampanii promocyjnych, a także w zarządzaniu zespołem ludzkim, w organizowaniu promocji i działalności marketingowej na rynku, np.: w organizacji targów i wystaw, tworzeniu materiałów promocyjnych i reklamowych oraz poligraficznych i medialnych,
 • odpowiedzialność za budowanie, a następnie wdrażanie planów i strategii marketingowych ; nadzór i stała kontrola efektywności realizacji tych działań dla całej firmy i poszczególnych jego wydziałów ; planowanie budżetu marketingowego oraz monitorowanie jego realizacji,
 • wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia badań i analiz rynkowych ; silna orientacja na uzyskane w drodze tych badań potrzebnych wyników,
 • bardzo dobra i praktyczna znajomość technik i narzędzi marketingowych w zakresie sprzedaży, a także promocji i tworzenia wizerunku firmy. Umiejętności te wymagane są ze względu na odpowiedzialność za budowanie wizerunku firmy, a także za tworzenie nowych kanałów sprzedaży wymaga od kierownika marketingu
 • zdolność analizowania kampanii marketingowych oraz umiejętność tworzenia i wprowadzania nowych produktów na rynek ; znajomość specyfiki handlu na rynku odbiorców
 • konieczność nadzoru i zarządzania dystrybucją materiałów promocyjnych i reklamowych, wymaga od tego stanowiska wdrażania działań promocyjnych poprzez: planowanie kalendarza promocji; przygotowanie działań promocyjnych dla różnych kanałów dystrybucji i sprzedaży; prowadzenie reklamy, targów i wystaw; szczególnie ważne jest w tym zakresie budowanie współpracy pomiędzy Działem Marketingu i Sprzedaży, celem stworzenia najlepszych rozwiązań poprawiających dostępność produktu w punkcie sprzedaży,
 • odpowiedzialność za kierowanie zespołem podległych pracowników wymaga umiejętności kierowania pracą innych poprzez określanie planów, celów i zadań oraz ich rozliczanie ; konieczna jest także zdolność motywowania i szkolenia grupą podległego personelu,
 • doskonała umiejętność komunikacji, zaangażowanie i dynamizm, pozytywne nastawienie do zmian. ; elastyczność w działaniu, wysoki poziom samodzielności i kreatywności; otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi; zdolności negocjacyjne - niezbędne do określenia warunków współpracy z klientami; bardzo dobra organizacja pracy (również podwładnych) ; odporność na stres - umiejętność pracy pod presją czasu,

Wymagania ze względu na możliwe działy w organizacji

Ilość wymagań kierownika do spraw marketingu jest tak ogromna, iż warto podzielić je na kilka kategorii ze względu na działy w danej organizacji. Dzięki temu bardziej dokładnie można zauważyć na jakim etapie działalności jest dane przedsiębiorstwo i czym zajmować się ma kierownik. Poza tym podział ten pomoże w ewentualnej decyzji o zatrudnieniu nowego kierownika, asystenta kierownika lub wyznaczeniu obowiązków. Kierownik nie musi posiadać dogłębnej wiedzy na każdy z tematów poszczególnych grup w organizacji, jednak musi być w stanie zaplanować działania, ocenić postępy oraz czynności i kontrolować funkcjonowanie poszczególnych grup.

Dział sprzedaży

Kierownik marketingu nie tylko powinien zajmować się rozwijaniem swojego działu, ale również prowadzić współpracę z działem sprzedaży, ponieważ obydwa działy posiadają podobne cele w organizacji. Potrzebne umiejętności, które wynikają z tego faktu to:

 • Umiejętność słuchania - dzięki tej umiejętności dyrektor jest w stanie poznać potrzeby działu sprzedaży i odnieść się do nich,
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów - pracownicy działów sprzedaży oraz marketingu ze względu na charakter wspólnej pracy narażeni są na konflikty między sobą. Dlatego kierownik marketingu nierzadko musi włączyć się i rozwiązać taki konflikt, aby firma w dalszym ciągu funkcjonowała efektywnie,
 • Nastawienie na współpracę - działy sprzedaży oraz marketingu tylko w synergii są w stanie pokonać konkurenta i osiągnąć wysoką efektywnośś. Nie będzie to możliwe, gdy menedżer marketingu nie będzie posiadał umiejętności pozwalających na stworzenie więzi współpracy,
 • Umiejętność przekazywania informacji - dział marketingu często prowadzi badania, które skutkują informacjami o pewnym rynku. Dane te do działu sprzedaży przekazuje czasami kierownik marketingu na oficjalnym przemówieniu i raporcie najważniejszych informacji,

Dział do spraw marketingu Internetowego

W dzisiejszym świecie, gdzie Internet odgrywa kluczową rolę podczas komunikacji z klientami ważne jest, aby kierownik marketingu był w stanie prowadzić działania marketingowe w sieci. Aby działania te były efektywne, kluczowe jest posiadanie następujących umiejętności:

 • Rozumienie marketingu efektywnościowego (tak zwanego performance marketing'u) - Internet w dzisiejszych czasach rozwinął się do takiego poziomu, iż prawie każde działanie marketingowe w Internecie przynosi duże ilości danych i statystyk, które decydują o skuteczności danej reklamy. Kierownik do spraw marketingu musi więc rozumieć wskaźniki, które określają efektywność pewnych działań w Internecie. Na przykład takie wskaźniki jak zwrot z inwestycji, wskaźnik otwarć, wskaźniki konwersji to elementy, które są wymagane w celu oceny opłacalności inwestycji w dane źródło klientów.
 • Skuteczne odczytywanie kluczowych informacji i statystyk na temat stron Internetowych - kierownik marketingu najczęściej nie musi rozumieć wszystkich narzędzi dzięki, którym marketerzy badają statystyki danej strony Internetowej. Powinien natomiast posiadać umiejętność wybrania najważniejszych danych i zinterpretowania tych danych z raportów przekazywanych mu przez pracowników,
 • Rozumienie zasad działania Inbound Marketingu - aby wyróżnić się w Internecie oraz pozyskiwać lojalnych klientów ważne jest, aby dyrektor marketingu miał dogłębną wiedzę na temat Inbound Marketingu, który rozumiany jest jako działania firmy w celu tworzenia wartościowych treści, dzięki którym klienci obserwują markę i są w stanie w najbliższej przyszłości dokonać zakupów. Dyrektor marketingu powinien na bieżąco sprawdzać informacje rynkowe i testować, jak dużą część budżetu reklamowego przeznaczyć na Inbound Marketing.
 • Szybka adaptacja do zmian i elastyczność - Internet jak i formy reklamy w nim możliwe rozwijają się bardzo szybko. Menedżer marketingu musi obserwować te zmiany, ciągle ucząc się i śledząc rynek, aby w odpowiednim momencie reagować na następujące zmiany. Co więcej jeżeli kierownik przewidzi zmiany, które nastąpią w przyszłości i szybciej od konkurencji dopasuje się do nich zdobędzie przewagę konkurencyjną,

Dział do spraw rozwoju produktu

Menedżer jest nie tylko zaangażowany w działania marketingowe, ale również musi posiadać odpowiednie umiejętności, aby wspomagać dział do spraw rozwoju produktu. Produkty lub usługi projektowane są przede wszystkim z uwzględnieniem klienta, kierownik marketingu angażuje się więc w proces projektowania produktu (na przykład wyboru segmentu do którego trafi produkt) oraz jego rozwoju. Aby wykonać to w sposób efektywny wymagane są następujące umiejętności:

 • umiejętność rozumienia klienta i jego potrzeb - najlepsi kierownicy marketingu intuicyjnie na podstawie badań oraz informacji o klienci są w stanie stwierdzić, czy produkt będzie odpowiedni dla danego klientai przyjmie się na rynku.
 • umiejętność oceny ilościowych oraz jakościowych danych oraz wniosków z badań - kierownik marketingu powinien rozumieć i poprawnie interpretować dane, które zbiera dział badania rynku oraz przełożyć wyniki te na stworzenie idealnego produktu dla klientów,
 • rozumienie w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym segmentacji na rynku - marketing w dużym stopniu polega wybraniu odpowiedniego segmentu, do którego ma być przeznaczony produkt, menedżer do spraw marketingu powinien więc znać segmenty na danym rynku i umiejętnie dopasowywać produkt do osób z tego segmentu.

Cechy osobowości kierownika marketingu

Badania przeprowadzone przez Harvard Business School pozwoliły wyróżnić trzy typy osobowości kierownika marketingu:

 • "prawa ręka szefa" - jego rola skoncentrowana jest na obniżaniu kosztów przedsiębiorstwa ; typ ten rozumie znaczenie innych działów firmy, co ma odzwierciedlenie w prowadzeniu całego biznesu; dba o przestrzeganie zasad prezentowania znaków firmowych; bada rynek; pełni role nie tylko analityka rynku, ale jest także administratorem,
 • typ klasyczny cechuje; cierpliwość ; dar przekonywania; komunikatywność; umiejętność wielostronnej analizy problemu,
 • typ "superman'a" charakteryzuje się: asertywnością w działaniu ; potrafi komunikować się ze specjalistami z różnych dziedzin ; posiada umiejętność zwrócenia uwagi współpracowników na swoje pomysły ;świetny analityk jak i człowiek myślący twórczo.


Wymagania dla stanowiska kierownika marketinguartykuły polecane
Philip KotlerAgencje public relationsAccount managerOrganizacja działu marketinguAnalityk finansowyCopywriterGrywalizacjaTrade fairKultura organizacyjna a zarządzanie projektami

Bibliografia

 • Bartkowiak M. (2011), Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Błażewicz G. (2016), Rewolucja z Marketing Automation, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Halligan B., Shah D. (2010), Inbound Marketing, Wydawnictwo Onepress, Gliwice
 • Hemingway C., Maclagan P. (2004), Managers' personal values as drivers of corporate social responsibility, Journal of Business Ethics, 50(1)
 • Homburg C., Workman J., Jensen O. (2000), Fundamental changes in marketing organization: The movement toward a customer-focused organizational structure, Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4)
 • Jaworski B.J., MacInnis D.J. (1989), Marketing jobs and management controls: toward a framework, Journal of Marketing Research
 • Jurek P., Filipowicz G. (2005), Personel i zarządzanie, Awans bez zmian, Wydawnictwo INFOR, wrzesień
 • Levy-Leboyer C. (1997), Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa


Autor: Julita Wawszkiewicz, Grzegorz Trąbka