Pozytywne nastawienie

Z Encyklopedia Zarządzania

Pozytywne nastawienie jest nastawieniem mentalnym skupiającym się na pozytywach tego co otacza daną jednostkę, w wyniku którego oczekujemy prawdziwego i przychylnego rezultatu tożsamego z naszymi myślami. Można rozumieć to jako proces kreowania myśli, który przekształca płynącą z nich energię w rzeczywistość. Spodziewamy się przez to, iż nasze myśli w niezależnie jakiej sytuacji zmierzają ku jej pozytywnemu zakończeniu, szczęściu czy zdrowiu.

TL;DR

Pozytywne nastawienie jest mentalnym skupieniem na pozytywnych aspektach życia, które przyczynia się do osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Może być kreowane poprzez wiarę w korzystne rezultaty, umiejętność dokonywania działań zmierzających do realizacji intencji oraz pozytywne informacje z otoczenia. Obszary, które wpływają na pozytywne nastawienie to sfera finansowa, relacje partnerskie, zawodowe, międzyludzkie oraz zdrowotna. Pozytywne myślenie wpływa na jakość życia, pewność siebie i zdrowie. Sportowcy oraz inni profesjonaliści często korzystają z psychologów do poprawy swojego nastawienia. Pozytywne nastawienie jest również ważne w karierze zawodowej, gdzie optymizm może przyczynić się do większej efektywności. Pracownicy z pozytywnym nastawieniem są bardziej skłonni do rozwoju i dostosowania się do zmian.

Składniki pozytywnego nastawienia

Pozytywne nastawienie opiera się na:

  • głębokiej wierze w korzystny rezultat naszych myśli lub działań,
  • umiejętności dokonywania czynności mentalnych, a w rezultacie działań fizycznych zmierzających do realizacji intencji.

Kreowanie potencjału pozytywnego nastawienia

Umiejętność pozytywnego nastawienia może posiadać różną siłę i fantazję u każdego człowieka. Zależne jest to od:

  • informacji z otoczenia o otaczającym nas świecie i najbliższemu nam środowisku,
  • informacji z zewnątrz o nas traktowanymi jako opinie zewnętrzne lub przypuszczenia osądów,
  • wewnętrznych przekonań o sobie, pozyskanych w trakcie życiowych doświadczeń.

Wszystkie informacje docierające do nas działają na nasze myślenie w większości przypadków podświadomie, dlatego ważne jest by pozyskiwać z otoczenia jak najwięcej informacji pozytywnych by rezultatem tego było pozytywne nastawienie. Im więcej informacji wpływających pozytywnie na nasze myślenie, tym większe poczucie skuteczności pozytywnych myśli i działań.

Obszary wpływające na pozytywne nastawienie

Głównymi obszarami, w obrębie których działania mają największy wpływ na kreowanie pozytywnego nastawienia to:

  • sfera finansowa - niezależność finansowa to najwyższy poziom w danego obszaru generujący pokłady pozytywnego nastawienia,
  • sfera relacji partnerskich - wyższy poziom nastawienia pozytywnego posiadają osoby pozostające w związkach (M. Muszalik i in. 2013, s. 512),
  • sfera zawodowa i poczucie spełnienia - realizowanie się w obszarze zawodowym pozytywnie wpływa na nastawienie, brak pozytywnego nastawienia do pracy prowadzi do wypalenia zawodowego,
  • sfera relacji międzyludzkich - przynależność do grupy lub budujące wsparcie ze strony innych osób wpływa pozytywnie na nastawienie,
  • sfera zdrowotna.

Rola emocji i błędne koło

Jak Twierdzi B. Tracy pozytywne myślenie zapewnia lepszą jakość życia, zwiększa pewność siebie, wzmacnia osobowość i zdrowie, dlatego tak ważne jest dostarczanie sobie jak najwięcej pozytywnych myśli (B. Tracy 2008). Jeśli natomiast dopuszczamy do siebie myśli negatywne, to takie myśli generują w nas negatywne emocje, a z drugiej strony negatywne emocje wywołują w nas negatywne myślenie. Ta sama zasada działa gdy dostarczamy sobie emocji pozytywnych.

Sport i ogólna rywalizacja

Pozytywne myślenie ma również przeciwników negujących jakiekolwiek działanie nastawione na osiągane wyniki czy rezultaty. W opozycji do tego można przedstawić fakt, iż obecnie niemal każdy sportowiec współpracuje z psychologiem odpowiedzialnym za nastawienie mentalne zawodnika, co ma służyć poprawie jego wyników. Wiara w moc pozytywnego nastawienia znalazła uznanie nie tylko wśród wielu sportowców, ale też niemal wszystkich dziedzinach, gdzie pojawia się rywalizacja, chociaż największym konkurentem, z którym przychodzi nam się zmierzyć wykorzystując metodę pozytywnego nastawienia jesteśmy my sami, a konkretnie obawy i negatywne spojrzenie na postawione cele, strach przed niewypełnieniem zadań czy lęk przed słabszymi rezultatami.

Pozytywne nastawienie, a kariera zawodowa

Nastawienie odgrywa również rolę w efektywności wykonywanej pracy zawodowej. Ogólne pozytywne nastawienie, które możemy określić mianem optymizmu może okazać się bardzo pomocne przy niektórych rodzajach wykonywanej pracy. Seligman i Schulman w 1986r. przeprowadzili badanie w którym zmierzyli efektywność sprzedaży agentów ubezpieczeniowych, z których wynikało, że agenci optymiści w ciągu pierwszych dwóch lat pracy sprzedali o 37% więcej produktów ubezpieczeniowych niż agenci pesymiści (J. Boichuk i in. 2014, s. 96).

Jeśli organizowane jest dla pracowników szkolenie o ograniczonej liczbie miejsc, to z perspektywy menadżera, ze względu na wymierność korzyści płynących ze szkolenia winno się wybrać pracowników najbardziej perspektywicznych a co zazwyczaj za tym idzie pozytywnie nastawionych do rozwoju i pozyskiwania nowych umiejętności lub udoskonalania już posiadanych. Pracownik nastawiony negatywnie do zmian będzie mniej skłonny do dostosowania się do nich niż pracownik z pozytywnym nastawieniem.


Pozytywne nastawienieartykuły polecane
Pewność siebieHumanizacja pracyPiramida MaslowaPracoholizmWięźInnowatorKonfliktZdolność do pracy w zespoleMotywacja wewnętrzna

Bibliografia

Autor: Mariusz Dąbrowski