Copywriter

Z Encyklopedia Zarządzania

Copywriter - osoba zajmująca się opracowywaniem tekstów przeznaczonych do opublikowania, które można określić jako kreatywne oraz które mają za zadanie popularyzować określoną markę, usługę bądź wyrób (E. Wiecha-Kartowska 2016, s. 44). Do copywritingu zalicza się między innymi:

 • tworzenie planów spotów reklamowych prezentowanych w różnego rodzaju mediach
 • charakteryzowanie usług bądź wyrobów
 • wymyślanie nazw wyrobów
 • przygotowywanie opisów asortymentu oraz treści na witryny internetowe
 • tworzenie sloganów popularyzujących produkty lub usługi (E. Wiecha-Kartowska 2016, s. 44)

Teksty copywritera charakteryzują się dużym stopniem innowacyjności oraz pomysłem, który wyróżnia je na tle innych (J. Królewski i in. 2016, s. 293-294). Umiejętności copywritera często przydają się przy tworzeniu tekstów w Internecie - mogą one być umieszczane w mediach społecznościowych, mailach wysyłanych jako newslettery czy w kampaniach reklamowych tworzonych w ramach Google AdWords (J. Królewski i in. 2016, s. 297).

TL;DR

Copywriter to osoba zajmująca się tworzeniem kreatywnych tekstów reklamowych mających na celu promocję marki, usługi lub produktu. Copywriterzy muszą być kreatywni, elastyczni i posiadać umiejętności marketingowe. Ich praca polega na tworzeniu treści reklamowych, sloganów, opisów produktów oraz tekstów SEO. Wymaga się od nich umiejętności pracy w zespole, nawiązywania kontaktów z klientami oraz znajomości marketingu i języka. Praca copywritera wymaga dobrej współpracy z innymi członkami zespołu, a także dostarczania wysokiej jakości materiałów. Copywriterzy muszą także dostosować swoje teksty do kryteriów SEO w celu zajęcia wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania.

Wymagania

W zawodzie copywritera istotne są przede wszystkim:

 • odznaczenie się własnymi celami i zdolność do ich sprawnej realizacji
 • gotowość do powiększania swojej wiedzy i umiejętności
 • kreatywność wyrażająca się w gotowości do zmian oraz możliwości copywritera w zakresie proponowania innowacyjnych idei
 • chęć do działania, objawiająca się między innymi za sprawą zapału do tworzenia
 • nieograniczona wyobraźnia pomagająca sporządzać unikatowe treści
 • nastawienie z rezerwą do własnej osoby
 • wiedza na temat marketingu, kultury oraz języka
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolność nawiązywania przyjaznych kontaktów z klientami i odpowiedniego konsultowania z nimi własnych idei
 • wiedza na temat sześciu reguł wpływu społecznego (J. Królewski i in. 2016, s. 294-295, 300)

Zakres obowiązków

Copywriter może być odpowiedzialny za tworzenie treści reklamowych, między innymi ogłoszeń, które powinny zostać przez niego dostosowane do odpowiedniej struktury i postaci - dotyczy to także pisania w należycie ukształtowanym języku, co pozwoli na zainteresowanie treścią adresatów (K. Bednarska 2014, s. 281-282). Przyciągnięcie uwagi odbiorców nie jest łatwe, dlatego copywriterzy niekiedy starają się kreować przekaz o szokującym i ofensywnym charakterze, co próbują osiągnąć między innymi za sprawą używania wulgarnych słów (K. Bednarska 2014, s. 281-282). Starając się zaangażować adresatów przekazu, copywriter stosuje między innymi następujące kombinacje:

 • zaczerpuje wyrazy z innych języków
 • stosuje zwroty nieformalne
 • stosuje zdania rozkazujące
 • stosuje zdania pytające, którym czasami towarzyszą odpowiedzi (K. Bednarska 2014, s. 286)

Copywriter zajmuje się także czynnościami przeprowadzanymi w ramach formułowania przekazu medialnego, gdzie opracowuje się koncepcję tego przekazu, wymyśla hasła reklamowe oraz planuje się etapy realizacji przekazu (J. Malewicz, E. Świnarska 2015, s. 57). W ramach tych działań copywriter tworzy elementy związane ze słowami - są to na przykład:

 • plan przekazu
 • treść przekazu
 • hasła reklamowe
 • konwersacje (J. Malewicz, E. Świnarska 2015, s. 57)

Może ponadto zajmować się elementami dźwiękowymi, a także monitorować etap tworzenia zdjęć - ważne jest aby dobrze przy tym kooperował z innymi osobami odpowiedzialnymi za tworzenie przekazu medialnego, a także pozostałymi grupami pracującymi nad danym projektem, co pozwoli dobrze zintegrować rozdzielone zadania (J. Malewicz, E. Świnarska 2015, s. 57).

Warunki pracy

Efektywność pracy copywritera wynika między innymi z jakości współpracy z innymi członkami zespołu - z tego powodu copywriter powinien pracować z ludźmi, którzy mu ufają, doceniają jego pracę oraz zachęcają do tworzenia kreatywnych rozwiązań, chociażby poprzez charakter planu działania, ambitne zlecenia, czy dostarczanie wysokiej jakości materiałów (J. Królewski i in. 2016, s. 295). Istotna przy tym jest jakość komunikacji copywritera z innymi pracownikami - pozytywnie wpływają na nią przekazywanie informacji między pracownikami, praca w grupach nad różnymi przedsięwzięciami czy integracja (J. Królewski i in. 2016, s. 295).

Wytyczne przekazywane copywriterowi

Aby praca copywritera przynosiła oczekiwane rezultaty, potrzebuje on odpowiednich wytycznych:

 • wytyczne zawarte w briefie od osoby składającej zlecenie
 • wytyczne w briefie organizacji dla której pracuje copywriter
 • wytyczne odnośnie samego tekstu - na przykład jego wielkości
 • dane na temat adresatów - ich charakterystyka, zachowanie oraz informacje na temat ruchu w Internecie (J. Królewski i in. 2016, s. 296)

Umiejętności przydatne w pracy copywritera

Jakość pracy copywritera uzależniona jest także od następujących umiejętności:

 • umiejętność tworzenia kompletnego zamysłu porozumiewania się z odbiorcami
 • umiejętność tworzenia treści przyciągających uwagę i dostosowanych do grup klientów
 • umiejętność przekazywania dokładnych komunikatów
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z adresatem za sprawą interesującego przekazu (J. Królewski i in. 2016, s. 296)

Pisanie tekstów SEO

Działania copywritera mogą także dotyczyć sporządzania tekstów z uwzględnieniem SEO (search engine optimization), czyli z dostosowaniem tekstu do kryteriów pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych (E. Wiecha-Kartowska 2016, s. 45). Głównym celem tego rodzaju czynności jest zajmowanie jak najwyższych pozycji na stronie z wynikami wyszukiwania, co można osiągnąć dzięki umieszczeniu w tekście dobrze dobranych słów kluczowych, pasujących przy tym do jego pozostałej części (E. Wiecha-Kartowska 2016, s. 45). Copywriter może sporządzać rozmaite wersje tekstów SEO:

 • niezbyt długie i mało rzeczowe teksty na temat określonych wyrobów wyróżniające się dużą ilością słów kluczowych
 • dużo bardziej rzeczowe teksty nie związane z fachowymi informacjami
 • nieskomplikowane i niedługie teksty, gdzie umieszczane są słowa i ich synonimy co ma pomóc w generowaniu dużej ilości oryginalnych tekstów
 • umieszczanie tekstów na forach internetowych których tematyka wiąże się z określoną dziedziną
 • sporządzanie tekstów przedstawiających określone przedsiębiorstwa bądź wyroby
 • przygotowywanie tekstów umieszczanych w witrynach i sklepach internetowych (E. Wiecha-Kartowska 2016, s. 45-47)

Sporządzanie przez copywritera tekstów z uwzględnieniem optymalizacji pod kątem wyszukiwarek wiąże się z następującymi wyróżnikami:

 • zawierają one sporą ilość fraz umieszczanych w poszczególnych elementach treści
 • umieszczanie na początku tekstu najbardziej istotnych treści przechodząc od nagłówka do tekstu wprowadzającego a następnie tekstu właściwego
 • analiza jako nieodłączna część kreacji tekstu - ma to na celu zwiększyć jego profesjonalizm oraz wyróżnić wśród innych tekstów
 • informowanie odbiorcy na temat pozytywnych cech wyrobów, stron internetowych czy usług
 • stopień wyróżniania się tekstu uzależniony od możliwości finansowych
 • używanie języka dostosowanego do rodzaju treści oraz wskazującego na zalety (E. Wiecha-Kartowska 2016, s. 49)


Copywriterartykuły polecane
Wymagania dla stanowiska kierownika marketinguStrategia komunikacjiKampania społecznaMedia relationsAkwizycjaPlan komunikacji w projekciePersonal brandingKomunikacja w zespole międzykulturowymTożsamość marki

Bibliografia


Autor: Adrian Burzec