Personal branding

Z Encyklopedia Zarządzania

Personal branding - czyli marka osobista. Mówiąc najprościej, personal branding to profesjonalna reputacja. Jest to sposób, w jaki decydujesz się zachowywać, komunikować oraz ukazywać swoją karierę i umiejętności. Niezależnie od tego, czy zarządza się nim aktywnie czy nie pewna forma osobistej marki istnieje. Poprzez personal branding można rozumieć także wizerunek danej osoby w oczach otoczenia. Jest efektem identyfikacji zbieżności jak i rozbieżności pomiędzy informacjami które są deklarowane przez daną osobę (m. in. w dokumentach) a zachowaniem tej osoby, jej cechami, reakcjami oraz umiejętnościami (Malinowska-Parzydło J. 2015).

W personal brandingu odnaleźć można elementy marki ogólnej. Każda osoba posiada własne elementy funkcjonalne, przeważnie demograficzne, ale także inne powiązane z doświadczeniem, kwalifikacjami, umiejętnościami oraz deklarowanymi postawami.

Marka osobista to także elementy wirtualne, które odbierane są subiektywnie. Budowanie personal brandingu w mediach społecznościowych obecnie jest bardzo popularne, powoduje tworzenie opinii na temat danych osób, o ich przekonaniach i intencjach. Takie elementy funkcjonalne są zdecydowanie łatwiejsze do poprawnego zidentyfikowania przez daną osobę ("właściciela marki") natomiast elementy wirtualne mogą zostać inaczej ocenione poprzez osobę kreującą markę i jeszcze inaczej przez jej otoczenie (Niedźwiedziński M., Klepacz H., Szymańska K. 2016).

Marka osobista, która jest zbudowana na kłamstwach jest skazana na niepowodzenie, jest duże prawdopodobieństwo ze zawali się szybko. Prawda zawsze wyjdzie na jaw dlatego marka zbudowana na podstawie prawdziwej osobowości będzie trwała i silna.

Wizerunek personalny, czyli to z czym identyfikują nas inni powinien być spójny z marką osobistą czyli z tym jak postrzegany jest wizerunek. Odzwierciedleniem marki osobistej jest wizerunek dlatego niezbędnym jest ujednolicenie ambicji i personal brandingu z postępowaniem.

Proces autentycznego personal brandingu zdecydowanie wymaga zarówno wypracowania równowagi pomiędzy osobistymi ambicjami oraz marką osobistą a bieżącym zachowaniem i postępowaniem (Rampersad H. K. 2010).

TL;DR

Personal branding to budowanie profesjonalnej reputacji poprzez zachowanie, komunikację i prezentację swojej kariery i umiejętności. Marka osobista obejmuje elementy funkcjonalne i wirtualne. Budowa marki osobistej wymaga autentyczności i spójności wizerunku. Proces budowania marki osobistej składa się z budowania rozpoznawalności, budowania reputacji i zdobywania "klientów". Personal branding jest istotny dla wszystkich i pozwala na ustanowienie wiarygodności, zwiększenie wpływu online i rozwinięcie profesjonalnej sieci. Wizerunek osobisty powinien być zgodny z personal brandingiem.

Proces budowania marki osobistej

Proces budowania marki osobistej zawiera trzy sekwencyjnie ułożone etapy (Trzeciak S. 2015):

1.Budowanie rozpoznawalności czyli przekazywanie informacji o sobie do grupy docelowej. Ważną rzeczą jest więc określenie danej grupy docelowej, do której zamierza się dotrzeć (np pracodawcy lub zleceniodawcy) równie ważne jest zaplanowanie odpowiednich nośników i narzędzi, które umożliwią dostrzeżenie danej osoby poprzez jednostki, które składają się na grupę docelową. Etap ten, w przełożeniu na markę ogólną, może zostać nazwanym budowaniem świadomości marki.

2.Budowanie reputacji to drugi z elementów, który ukazuje, że reputacja jest efektem zdobytego doświadczenia w danej dziedzinie łącznie z osiągniętymi sukcesami w danej dziedzinie lub wykazywaniem się pożądanymi cechami i ich kompozycją. Potwierdzeniem dobrej drogi budowania reputacji w odniesieniu do personal brandingu, zwłaszcza dla osób czy firm, które jeszcze nie miały okazji współpracować z daną osobą są rekomendacje w formie pisemnej lub ustnej, a także publicznie dostępne (m. in. rekomendacje umieszczone w serwisach społecznościowych takich jak LinkedIn lub na należących do danej osoby stronach internetowych). Jeśli głównym miejscem budowania reputacji jest Internet to zdecydowanie należy pamiętać o dużej szybkości przekazywania informacji poprzez dany kanał informacji. Co oznacza, że duża ilość pozytywnych opinii może nie być w stanie przyćmić jednego złego komentarza na temat danej osoby i w szybkim tempie zniszczyć jej dotychczasowy wizerunek i zaufanie które jest z nim związane (Olczak, Sobczyk 2010).

3. Zdobywanie "klientów" jest to budowanie przekonania wśród innych o silnej potrzebie współpracy z daną osobą zakończone rzeczywistym nawiązaniem tej współpracy. Przejście do trzeciego etapu w dalszym ciągu wymaga budowania reputacji, które jest konieczne w celu utrzymywania pozyskanego zaufania.

Znaczenie Personal Branding’u

Bez względu na wiek, niezależnie od pozycji, niezależnie od tego, w jakiej branży się znajdujemy, wszyscy powinni zrozumieć znaczenie personal brandingu. Aby w dzisiejszych czasach wybić się w biznesie, naszym najważniejszym zadaniem jest być głównym sprzedawcą marki którą jesteśmy my sami. Dużą zaletą personal brandingu jest to, że każdy ma szansę się wyróżnić. Każdy ma szansę uczyć się, doskonalić i rozwijać swoje umiejętności. Każdy ma szansę stać się marką godną uwagi (Peters T. 1997).

Korzyści

Twoja osobista marka może pozwolić na:

 • Ustanowienie wiarygodności
 • Pozyskanie możliwości zatrudnienia
 • Zwiększenie swoich wpływów online
 • Rozwinięcie swojej profesjonalnej sieci
 • Bezpieczny rozwój pracy i kariery

Wizerunek a personal branding

Personal branding jest czymś więcej niż wizerunek. Budując ją należy myśleć o własnym rozwoju oraz o ciągłym doskonaleniu się. Nasze cechy charakteru zarówno jak i nasza osobowość dają gwarancje autentyczności oraz spójności naszej marki osobistej (Trzeciak S. 2017).


Personal brandingartykuły polecane
AutoprezentacjaEmployer brandingLanding pageAmbient marketingWizerunek markiInfluencer marketingTożsamość markiZasady komunikowania werbalnegoInteraktywność

Bibliografia

 • Malinowska-Parzydło J. (2015), Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą, One press exclusive, Gliwice
 • Niedźwiedziński M., Klepacz H., Szymańska K. (2016), Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych, Marketing i Zarządzanie, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • Olczak A., Sobczyk R. (2010), Marka w sieci: jak Internet może zniszczyć reputację marki, Marketing i Rynek, Tom 17 nr 12
 • Peters T. (1997), The Brand Called You, Fast Company, nr 8
 • Rampersad H. (2010), Ty - marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego, One press, Gliwice
 • Trzeciak S. (2017), Marka osobista, Manager, nr 1


Autor: Julia Marzec