Knowledge Process Outsourcing

Z Encyklopedia Zarządzania

Knowledge Process Outsourcing to outsourcing podstawowych działań biznesowych związanych z informacją, które są ważne z punktu widzenia konkurencyjności lub stanowią integralną część wartości firmy. KPO wymaga zaawansowanych umiejętności analitycznych i technicznych, a także wysokiego poziomu specjalistycznej wiedzy (M.Matejun 2006, s. 28)

Regiony, w których szczególnie widoczny jest Knowledge Process Outsourcing to Indie, Sri Lanka i Europa Wschodnia, szczególnie Polska, Rumunia i kraje bałtyckie.

TL;DR

Knowledge Process Outsourcing (KPO) to outsourcing działań biznesowych związanych z informacją, wymagających zaawansowanych umiejętności analitycznych i technicznych. KPO ma wiele zalet, takich jak wzrost specjalistycznej wiedzy, redukcja kosztów i tworzenie dodatkowej wartości. Obszary KPO obejmują usługi związane z własnością intelektualną, badania rynkowe, analizę biznesową i wiele innych. Istnieją również zagrożenia, takie jak brak bezpieczeństwa danych i trudności w zapewnieniu jakości usług. Indie są głównym rynkiem KPO, ale Filipiny i kraje bałtyckie w Europie Wschodniej również rozwijają się w tej branży.

Zalety KPO

Zaletami KPO jest wzrost specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, tworzenie dodatkowej wartości i redukcję kosztów. W przeciwieństwie do outsourcingu procesów praktycznych (BPO) ten typ outsourcingu obejmuje działania o wartości dodanej prowadzone przez wysoko wykwalifikowany personel, który zwiększa kapitał intelektualny firmy outsourcingowej. Praktyka ta pozwala również zleceniodawcy, zgodnie z wytycznymi firmy, podejmować działania na niskim szczeblu w zakresie podejmowania decyzji biznesowych, które zazwyczaj są pomijane na rzecz głównego biznesplanu.

Firmy oferujące usługi KPO dostarczają usługi procesowe bliżej podstawy biznesu niż samych procesów. Innymi słowy, dostarcza usługi na poziomie strategicznym, a nie na poziomie operacyjnym.

Rosnąca rywalizacja skróciła czas cyku rynkowego, a klienci stają się coraz bardziej wymagający pod względem jakości. To zmusiło firmy do zapewnienia biegłości operacyjnej i zwiększenia wartości swoich produktów i usług. Klient może wprowadzić produkt szybciej i natychmiast wejść na rynek. Firma może zmniejszyć złożoność procesu, obejmującą nadzorowanie i ciągłe zbieranie informacji pochodzących z wielu źródeł.

Obszary

KPO obejmuje takie obszary, jak usługi związane z własnością intelektualną, analizy biznesowe, badania prawne, publikacje, badania rynkowe, badania inwestycyjne, usługi inżynieryjne i projektowe, badania patentowe, badania kapitałowe, usługi medyczne, szkolenia, doradztwo oraz badania w takich dziedzinach, jak farmaceutyka i biotechnologia. Ogólnie rzecz biorąc, obszary, których charakter pracy wymaga wyspecjalizowanych, ekspertów o zaawansowanych umiejętnościach analitycznych.

Korzyści i zagrożenia

Korzyści:

  • Redukcja kosztów,
  • Brak konieczności zatrudniania wykwalifikowanych pracowników,
  • Wysokiej klasy usługi świadczone są po niższych kosztach, aby zmniejszyć bezrobocie i przynieść korzyści gospodarce,
  • Zapewnienie elastyczności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i czasem.

Zagrożenia:

  • Brak całkowitego bezpieczeństwa - Informacje niejawne o firmie mogą zostać utracone,
  • Brak możliwości zagwarantowania jakości usług,
  • Jest czasochłonne i nie może zapewnić szybkiej naprawy firmie, która potrzebuje natychmiastowych rezultatów,
  • Brak komunikacji między partnerami z powodu barier prawnych, językowych i kulturowych (A.Skórska 2013, s. 11)

Różnice między KPO a BPO

Główna różnica między firmą zajmującą KPO a firmą BPO polega na tym, że w firmie KPO klient jest uwzględniany w całym procesie realizacji. Firma zajmująca się KPO wymaga zatrudnienia znacznie większej liczby wykwalifikowanych pracowników niż firma BPO. Eksperci pracujący w KPO wciąż się uczą, a doświadczeni specjaliści mogą zwiększyć ich zdolność do generowania większych dochodów (N.Mehrotra 2005)

KPO w Indiach

Indie mają dużą liczbę doktorantów, którzy są zaangażowani w KPO. Indyjskie Narodowe Stowarzyszenie Producentów Oprogramowania i Usług (NASSCOM) oszacowało całkowitą wielkość rynku sektora KPO w Indiach w 2006 r. Na 1,5 mld USD. Rok wcześniej, w 2005 roku, wynosił 1,3 miliarda dolarów, a Evalueserve przewidywał, że do roku 2010 będzie to około 10 do 15 miliardów dolarów (S.Venkatesh 2013) Rząd Indii przewidywał, że do 2010 roku Indie będą miały 15% globalnego rynku KPO. Jednak globalny kryzys finansowy, w połączeniu z krajowymi problemami gospodarczymi, skłonił ludzi do ponownej oceny tych prognoz, powodując różne obawy.

KPO na Filipinach

Usługi bankowe i finansowe

Branża bankowości i usług finansowych jest wiodącą działalność KPO w tym kraju, a globalne instytucje finansowe świadczą usługi w zakresie underwritingu, badań i analiz, szkoleń i doradztwa, zysków i strat, ograniczania ryzyka i innych usług związanych z BFSI. Dostawcy KPO zapewniają także badania strategiczne, badania rynku, badania usług finansowych, analitykę i monitorowanie konkurencji konkurencyjnej.

Usługi prawne

Usługi prawne firm zajmujących się KPO z Filipin powinny silnie konkurować z indyjskimi dostawcami usług prawnych i paralegalicznych do Stanów Zjednoczonych. Poza powinowactwem kulturowym z Zachodem i doskonałą znajomością angielskiego talentu, Filipiny były kiedyś kolonią amerykańską, a jej prawa są wzorowane na prawach amerykańskiego Integreona, który jest uznanym dostawcą usług prawnych w kraju.

Usługi medyczne oraz badania i rozwój

Wiele chińskich firm farmaceutycznych zajmujących się badaniami i rozwojem założyło biura w Metro Manila ze względu na stosunkowo niższe koszty wynajmu i eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych miejsc docelowych.

Animacja i projektowanie

Filipiny zyskały miano dobrego outsourcingu animacji i projektowania. Rada Animacji Filipin szacuje, że globalne przychody z branży animacji rosną od 20 do 30 procent w ciągu ostatnich kilku lat, zwiększając zapotrzebowanie na tanie, wysoko wykwalifikowane siły twórcze. Wzrost branży outsourcingu animacji na Filipinach rozpoczął się we wczesnych latach 80. XX wieku. FilCartoons, Burbank Animation Inc. i Asian Animation zakładały w tym kraju działalność i zapewniały eksport animacji zagranicznym firmom. W 2008 roku na Filipinach było ponad 50 firm animacyjnych, głównie małe i średnie firmy. Większe firmy zajmujące się animacją to TOEI Animation, Roadrunner i Toon City Animation Inc., które zatrudniają około 1 300 animatorów i artystów. Ogólnie rzecz biorąc, Filipiny zatrudniały około 7 000 osób w sektorze animacji w 2008 r. i wygenerowały do 97 mln USD w 2006 r. i 105 mln USD w 2007 r (C.Bautista 2008)

KPO w Europie Wschodniej

Chociaż Indie tradycyjnie były celem KPO dla firm północnoamerykańskich, brytyjskich i australijskich, coraz więcej europejskich firm poszukuje usług w Europie Wschodniej, szczególnie w krajach nadbałtyckich.


Knowledge Process Outsourcingartykuły polecane
Bezpośrednie inwestycje zagraniczneOffshoringDotacje dla firmSourcingAnioł biznesuJakość zarządzania - konsekwencje dla klientówJoint ventureDoradca kredytowyCykl życia sektora

Bibliografia


Autor: Aleksandra Sośnicka