Sponsor

Z Encyklopedia Zarządzania
Sponsor
Polecane artykuły
W roli sponsora mogą występować osoby fizyczne i prawne, a w szczególności przedsiębiorstwa, banki i instytucje ubezpieczeniowe. Najbardziej doniosłą rolę w tej dziedzinie odgrywają duże i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz liczne banki i to w skali międzynarodowej. W Europie jak i innych częsciach świata liczne przedsiębiorstwa jak i banki tworzą fundacje, których jednym w podstawowych celów jest sponsorowanie osób fizycznych i prawnych oraz różnych struktur organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Sponsor finansujący dane wydawnictwo prasowe, rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne w zamian oczekuje nadanie treści reklamowych dotyczących danej działalności.

Rodzaje sponsorów

W kategorii podmiotów angażujących się w sponsorowanie wyróżniamy:

 • Sponsorów wyłączonych
 • Sponsorów głównych
 • Sponsorów ubocznych
 • Co-sponsorów (współ-sponsorów)

Podmioty angażujące się w sponsorowanie może wybrać sobie jedną z tych pozycji prawnych. W trzech ostatnich pozycjach stanowisko takie wymaga oczywiście stosownego uzgodnienia nie tylko ze sponsorowanym, ale także ze współdziałającymi podmiotami sponsorującymi.

Kryteria oceny potencjalnych sponsorów

Skonstruowanie idealnego modelu sponsorowania nie jest prostym zadaniem. Wiadomo jednak, iż niezmiernie ważną rolę odgrywa w tym zakresie atmosfera zaufania, poparcia oraz wykazanie inicjatyw wolnych od ideologii, tolerancyjnych. Sponsor musi pamiętać, iż przy wyborze firmy sponsorującej ważne są podjęte działania, które powinny być zgodne z profilem działalności i ogólna orientacja konkretnego przedsiębiorstwa. Istotną kwestią jest również wiarygodność o której powinni być przekonani zarówno pracownicy firmy, jak i całe społeczeństwo.

Sponsor projektu (Sławomir Wawak)

Sponsor powinien się oprzeć na następujących kryteriach oceny podmiotu sponsorowanego:

 • Aprobata pracowników
 • Aprobata programu świadczeń i programu dotyczącego produktu
 • Znaczenie przedsiębiorstwa w regionie
 • Zakres pomocy materialnej
 • Wizerunek przedsiębiorstwa
 • Długofalowość współpracy
 • Dotychczasowe doświadczenia
 • Wielkość nakładów finansowych sponsora

Najczęściej reklamowane elementy poprzez sponsoring

-Nazwa firmy, logotyp, logo -Adres firmy -Slogan reklamowy -Adres strony internetowej -Adres e-mail -Wiodący produkt firmy (Zalech M. 2013, s. 34)

Oczekiwania sponsora wobec klubu sportowego

Z przeprowadzonych badań przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie wynika, że głównym celem, jaki chcieli by osiągnąć poprzez akcje sponsorowania klubu, jest zwiększenie rozpoznawalności firmy, a więc nadanie jej rozgłosu, a także poinformowanie runku o specyfice funkcjonowania firmy takich jak: rodzaj działalności, branża, asortyment. Kolejną zaletą sponsoringu jest możliwość budowania prestiżu produktów czy firmy. Większość z sponsorów koncentruje się na jednym obszarze np. lokalnym. (Zalech M. 2013, s. 33)

Efekty działań sponsoringowych i marketingowych

Na podstawie przeprowadzonych badań dla PBS DGA: Wzrasta wielkość sprzedaży Wzrasta liczba klientów Poprawia się wizerunek firmy/ marki Wzrasta satysfakcja klientów Wzrasta lojalność klientów Wzrasta sprzedaż nowych produktów Wzrasta świadomość, rozpoznawalność marki. (Kot S. 2013, s. 33)

Bibliografia

Autor: Paulina Bajdas, Karolina Rolka