Tolerancja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tolerancja
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Tolerancja- (łac. tolerare - "znosić", "cierpieć") dzieli się na 3 rodzaje: tolerancja jako poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych, tolerancja jako zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych oraz rozumiana jako liczba określająca dopuszczalne odchylenie danej wielkości technicznej od jej wartości nominalnej.

Tolerancja w naukach społecznych

 • Tolerancja negatywna

Znani dwaj filozofowie John Lock i Wolter krzepili zasadę: „Nienawidzę twoich poglądów, ale będę do końca życia bronił twojego prawa do ich głoszenia’’, która przyłożyła się do rozwoju trendu tolerancji w Europie. Na początku idą ta dotyczyła wyłącznie religii by później rozszerzyć się kwestie kultury i obyczajów. J.Lazari-Pawłowską określa ją jako bierną lub formalną polegającą na samym zanoszeniu bez interwencji i przeciwdziałania strony akceptującej przy jednoczesnej negatywnej oceni idei lub czynu.

 • Tolerancja pozytywna

Określana też jako tolerancja czynna bądź treściowa zakłada popieranie lub akceptacje cudzej odmienności. Zakład poszanowanie odmiennego sposobu życia, a także szanowanie poglądów innych nawet wtedy jeśli ich nie rozumiemy. O tym rodzaju tolerancji wspomina J.Lazari-Pawłowska oraz Maria Ossowska.

 • Tolerancja bez przymusu

Tolerancja wyraźnie wyklucza przymus , ale nie zakazuje łagodnych form przeciwdziałania, a także nie wymaga popierania działań nie akcentowanych przez oceniającego. Nie zakazuje lekkiej perswazji w celu przeciwdziałania nieakceptowalnym poglądom.

 • Tolerancja religijna

Postawa tolerancji poglądów religijnych, nawet gdyby mogłyby się wydawać nie dorzeczne. Pierwszym w Europie aktem prawnym gwarantującym tolerancję religijną był Akt Konfederacji Warszawskiej przyjęty na pierwszym sejmie konwokacyjnym w 1573 r. w Warszawie. Włączony do artykułów henrykowskich.

Tolerancja w podstawie konstrukcji maszyn

Polega na ocenieniu wymaganego stopnia wytworzenia obiektu oraz jego różnic w stosunku do idealnej formy konstrukcyjnej. Nie jest możliwe idealne odniesienie do formy konstrukcyjnej dlatego, też bada się tolerancje.

 • Tolerancja wymiaru

Polega na podaniu dwóch wymiarów granicznych : dolnego A i górnego B którymi powinien znaleźć się wymiar nominalny. Z kolei tolerancja T jest różnicą pomiędzy górnym i dolnym wymiarem granicznym .Rodzaje tolerancji to:

 • tolerowanie symetryczne- odchyłki jednakowe różniące się znakiem,
 • tolerowanie asymetryczne-jedna z odchyłek jest równa zero,
 • tolerowanie asymetryczne dwustronne- dwie odchyłki o różnych znakach i wartościach,
 • tolerowanie asymetryczne jednostronne- dwie odchyłki o jednakowym znaku.
 • Tolerancja kształtu i położenia

Określa wymaganą dokładność wykonania kształtu powierzchni i składającej się z symboli tolerancji i z liczbowej wartości odchyłki.Oznaczenie tolerancji kształtu lub położenia składa się ze znaku tolerancji jej wartości liczbowej w milimetrach.

Tolerancja ekologiczna

To zakres wartości poszczególnych czynników ograniczających w którym dany organizm może funkcjonować. Opiera się na dwóch prawach:

 • Prawo minimum Liebiga-czynnik minimum, który działa ograniczająco na dany organizm,
 • Prawo tolerancji Shelforda -zarówno niedobór jak i nadmiar czynnika mają ograniczający wpływ na życie danego organizmu.

W przyrodzie często dochodzi do zmian czynników środowiska, dlatego organizmy wykształciły zdolność przystosowania się do różnych warunków co nazywamy tolerancją ekologiczną . Przekroczenie wartości zakresu tolerancji prowadzi do śmierci organizmu dlatego najkorzystniejsza dla funkcjonowania organizmów jest osiągniecie optimum w zakresie tolerancji .

Bibliografia

Autor: Daniel Kasprzycki