Kryteria wyboru dostawców

Z Encyklopedia Zarządzania
Kryteria wyboru dostawców
Polecane artykuły


Jest to bardzo ważne kryterium dla firmy, które ma dość istotne znaczenie przy rozwoju działalności. Kryteria te są czynnikami branymi pod uwagę przy wyborze najbardziej odpowiedniego dostawcy. Poprzez to wybór najbardziej odpowiedniego jest poprzedzony sprawdzeniem, oraz rozważeniem wszystkich ważnych czynników, a firma może w sposób efektywny realizować założenia związane z określoną działalnością usługową, handlową czy też produkcyjną.

Wprowadzenie

Cały proces oceny i wyboru dostawców, jest jednym z najważniejszych aspektów działania przedsiębiorstwa w początkowych fazach istnienia. Logistyka przedsiębiorstwa jest bardzo ważna. Mimo iż jest to początkowa faza, może ona rzutować na mocniejszy lub słabszy rozwój firmy, oraz konkurencyjność na rynku. Proces ten skupia się na obszarze zaopatrzenia w sposób bardzo szczegółowy. Brane jest pod uwagę kilka głównych czynników. Proces ten jest bardzo ważny, gdyż może rzutować na udany rozwój firmy, lub też jego zatrzymanie.

Rodzaj i opis kryteriów wyboru dostawców

Podczas wyboru odpowiedniego dostawcy, firma powinna kierować się kryteriami takimi, jak:

 • Jakość - jest decydującym czynnikiem przy wyborze partera. Przy sprawdzaniu jakości, obowiązkiem jest sprawdzenie day użyteczności produktu, wymagań konserwacyjnych, łatwości użycia, naprawy oraz wymagań konserwacyjnych. Jest to bardzo istotne, gdyż każdy potencjalny partner, może mieć inne warunki dotyczące swoich produktów. Należy również sprawdzić gwarancje udzielone przez dostawcę, oraz system ich kontroli.
 • Cena - jest to istotny czynnik, lecz nie najważniejszy. Natomiast stosunek jakości do ceny, powinien utrzymywać się na wysokim poziomie. Należy przeprowadzić analizę stabilności ceny, oraz możliwości potencjalnych rabatów oraz negocjacji ceny z potencjalnym partnerem biznesowym.
 • Niezawodność - jest to kolejny bardzo ważny czynnik. Odpowiada on za brak przestoju w dostawach produktów. Jest to bardzo istotne, gdyż przyszły kontrahent powinien wykazywać się regularną oraz terminową realizacją potencjalnych zleceń.
 • Czas - czynnik ten jest mocno powiązany z niezawodnością kontrahenta. Istotnym jest, by dostawy od kontrahenta odbywały się terminowo, gdyż potencjalne opóźnienia w dostawie produktów spowodować mogą utratę klientów, oraz poszerzenie się złej opinii odnośnie naszej firmy. Należy również sprawdzić oraz wedle możliwości przetestować potencjalnego dostawcę, odnośnie gotowości do realizacji zamówienia na warunkach klienta, oraz szybkość wywiązywania się z możliwych potencjalnie pojawiających się nagłych zamówień. Pod kryterium czasu można również podpiąć warunki płatności, jakie ustalimy wspólnie z kontrahentem.
 • Lokalizacja dostawcy - jest kolejnym czynnikiem, który jest istotny. Przy wyborze dostawcy, położonego w dalekiej odległości od miejsca działalności naszej firmy, mogą pojawić się dodatkowe koszty transportu produktów, natomiast należy zwrócić uwagę na to, iż taki dostawca może nam zaoferować produkty o wyższej jakości, lub niższe ceny. Podczas podsumowania, może okazać się, iż płacąc więcej za dostawę, otrzymamy produkt wyższej jakości o niższej cenie.

Przy stosowaniu powyższych kryteriów, istotnym jest by wybór kontrahenta winny był zaspokoić oczekiwania użytkowników w taki sposób, aby rozbieżność między oczekiwanym a otrzymanym produktem był jak najmniejszy.

Metody wyboru i oceny dostawców

Wyróżniamy 3 metody wyboru i oceny dostawców:

Najmniej czasochłonną metodą jest metoda punktowa.

Metoda punktowa - opis

 • ustalenie podstawowych kryteriów wyboru, wraz z adekwatnie dobranymi cechami (nie zawsze mierzalnymi),
 • ustalenie rangi cech,
 • ustalenie skali punktowej,(wprowadzenie potencjalnych wag, w przypadku konieczności nadania większego znaczenia dla którejś cechy,
 • zsumowanie łącznej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych dostawców,
 • dokonanie wyboru dostawcy, w czym może okazać się pomocna interpretacja graficzna.

Procedura wyboru dostawcy

 • 1 Aktualny spis materiałów
 • 1.1 Analiza możliwości rynku
 • 1.2 Wysyłanie zapytań ofertowych
 • 2 Wybór oferty
 • 2.1 Sporządzenie listy potencjalnych dostawców
 • 2.2 Zakupy sprawdzające dostawcę
 • 3 Sporządzanie lub aktualizacja listy dostawców kwalifikowanych
 • 4 Okresowa ocena dostawców
 • 5 weryfikacja listy dostawców

Podsumowanie

Kryteria wyboru dostawców, to bardzo istotne czynniki. Gdy przedsiębiorstwo poprawnie zdefiniuje i zgodnie z danymi czynnikami dobierze dostawców, to istnieje duże prawdopodobieństwo iż firma będzie dobrze prosperować. Dobrze dobrani dostawcy, mogą zapewnić lepszą cenę, jakość oraz szybszy czas dostarczanych materiałów czy usług.


Bibliografia

Autor: Paweł Rząsa